… zołza …

 

Zołza to kobieta niezależna, która będąc w związku z mężczyzną nie przestaje być sobą. Ma poczucie humoru i życzliwy charakter. Nie kłamie, nie gra, nie manipuluje. Zna swoją wartość. Mówi, co myśli i robi, co chce. Jej zadziorność pociąga mężczyzn i podnosi temperaturę związku.

Sherry  Argov

… nie lękać się niepowodzeń …

Bez wątpienia jest bardzo ważne, aby dzieci nauczyły się odnosić sukcesy, ale jest równie istotne, aby nauczyły się nie lękać niepowodzeń. Kiedy dzieci lub dorośli boją się porażki, obawiają się ryzyka. Czują, że nie mogą sobie pozwolić na pomyłkę.
Carol Tavris            Elliot  Aronson

 

… wiara i szukanie …

 

Złocis­ty Ptak nie jest po to, aby Go oglądać, ale by w Niego wie­rzyć. Nie jest po to, aby Go do­gonić, ale by Go zaw­sze, przez całe życie szu­kać. I właśnie to na­daje sens życiu: wiara i szu­kanie. A Ru­bino­we Ja­jo Złocis­te­go Pta­ka, które po­noć spełnia wszys­tkie życze­nia i od­po­wiada na wszys­tkie py­tania, nie jest po to, aby Je zna­leźć, lecz aby o Nim marzyć. Bez nadziei życie nie ma sen­su.

Dorota  Terakowska

… dwa lustra naprzeciw siebie …

 

Jeśli naprawdę chcesz zobaczyć kim jestem,
musisz stać się tak samo absolutnie pusty, jak ja.
Wtedy dwa lustra staną na przeciw siebie i tylko pustka będzie się odbijać.
Tylko refleksy nieskończonej pustki: dwa lustra stojące na przeciw siebie.
Jeśli jednak tkwi w tobie jakaś idea, własną ideę zobaczysz we mnie.

Osho