…źle widzę…Jaskra.

Jaskra (łac. glaucoma) – choroba oczu prowadząca do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki i co za tym idzie pogorszenia lub utraty wzroku. Głównym czynnikiem powodującym uszkodzenie nerwu wzrokowego w jaskrze jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Leczenie jaskry polega na zmniejszaniu ciśnienia śródgałkowego poprzez stosowanie leków ułatwiających odpływ cieczy wodnistej z gałki ocznej i/lub zmniejszenie jej produkcji. Stosuje się głównie leki w postaci kropli do oczu, czasem podaje się leki doustne. Jaskrę można leczyć także operacyjnie.

Ocenia się, że na świecie na jaskrę choruje 70 milionów osób. W Polsce jest ok. 200 tys. chorych, a zagrożonych rozwojem tej choroby jest ok. 600 tys

/źródło:Wikipedia/

CO TO JEST JASKRA I KTO JEST NA NIĄ NARAŻONY

Jaskra jest chorobą, która polega na tym, że podwyższone ciśnienie cieczy w gałce ocznej powoduje ucisk na nerw wzrokowy i stopniowe jego uszkodzenie, co może prowadzić do ślepoty.

Są dwa rodzaje jaskry. Jaskra zamykającego się kąta występuje u osób ze szczególną budową oka. Jeżeli pacjent miewa bóle głowy po nocy albo po wzmożonym wysiłku akomodacyjnym (np. po pracy przy monitorze komputera), lekarz powinien zbadać kąt przesączenia. Robi się gonioskopię, nieskomplikowane badanie po uprzednim znieczuleniu oka. Jeżeli kąt jest wąski, należy taką osobę zabezpieczyć przed atakiem jaskry, robiąc laserową irydektomię, czyli wykonać laserem niewielki otwór w tęczówce, umożliwiający prawidłowy przepływ cieczy w oku.

Na atak jaskry wąskiego kąta narażone są również starsze osoby z zaćmą, czy ze schorzeniami naczyniowymi. W następstwie nieopanowanego w porę napadu jaskry, a więc gwałtownego wzrostu ciśnienia w oku (objawami są: silny ból oka i głowy, zamglenie widzenia, czerwone oko, mylące objawy ze strony przewodu pokarmowego sugerujące zatrucie – nudności i wymioty) można stracić wzrok.

Drugi rodzaj jaskry to jaskra prosta. Nazywa się niewinnie, ale nastręcza więcej problemów diagnostycznych i leczniczych. Dotyczy ogromnej liczby ludzi. Narażone na nią są osoby z krótkowzrocznością, z niskim ciśnieniem tętniczym krwi, z zaburzeniami krążenia obwodowego (zimne palce) z migrenami, cukrzycą. Czynnikiem ryzyka są również przypadki występowania jaskry w rodzinie, czyli uwarunkowania genetyczne.

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidulnej porady lekarskiej.

/autor:lek. med. Małgorzata Gadomska, specjalista chorób oczu z Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser” w Warszawie

źródło:zdrowie.gazeta.pl/

KLASYFIKACJA JASKRY

 • Jaskra prosta
 • Jaskra z normalnym ciśnieniem śródgałkowym
 • Jaskra wtórna
 • Jaskra z otwartym kątem przesączania
 • Jaskra z zamkniętym kątem
 • Jaskra ostra
 • Jaskra barwnikowa
Jaskra ostra

Jaskra ostra (ostry atak jaskry) pojawia się w wyniku gwałtownego zamknięcia kąta przesączania. Powoduje to nagłe zahamowanie odpływu cieczy wodnistej. Dochodzi do nagłego wzrostu ciśnienia śródgałkowego, które znacznie przekracza wartości prawidłowe (nawet osiąga 50-60 mm Hg i więcej). Chory widzi charakterystyczne tęczowe koła wokół punktów świetlnych, odczuwa silne bóle oka (oczu) i głowy,nudności,wymiotuje i obficie się poci. Występuje zwolniona akcja serca. W wyniku badania okulistycznego można stwierdzić znaczne obniżenie ostrości wzroku, przekrwienie źylne gałki ocznej, obrzęk rogówki, spłycenie komory przedniej, rozszerzenie i nieruchomość źrenicy, przekrwienie lub zatarcie rysunku tęczówki, a także czasem białawe plamki pod powierzchnią torebki soczewki (plamy Vogta). Z powodu nieprzejrzystości ośrodków optycznych,dno oka jest czasami niewidoczne. Ostry atak jaskry jest stanem nagłym, który wymaga pilnego leczenia ponieważ grozi nieodwracalną utratą wzroku.

Jaskra podostra

Jaskra podostra – kąt przesączania nie jest zamknięty całkowicie, wobec czego ciśnienie śródgałkowe nie jest tak wysokie jak w przypadku ataku jaskry ostrej. Występują objawy w postaci kół tęczowych i obniżenia ostrości widzenia, jednakże są to objawy okresowe i poza nimi badanie czynności i hydrodynamiki oczu może nie wykazać odchyleń od stanu prawidłowego (wąski kąt przesączania stwierdzić można jedynie gonioskopowo). W przebiegu długotrwałej jaskry podostrej w kącie przesączania wytwarzają się zrosty, które doprowadzają do zmian destrukcyjnych, stałego wzrostu ciśnienia śródgałkowego, zmian w polu widzenia i zwyrodnień w nerwie wzrokowym. Leczenie zachowawcze w ostrym napadzie jaskry ma na celu odblokowanie kąta przesączania (najskuteczniejszym i najbardziej popularnym lekiem jest pilokarpina). Jeżeli pomimo leczenia ostry napad jaskry nie zostanie opanowany, należy bezzwłocznie wykonać operację przeciwjaskrową.

/źrodło:Wikipedia/

CO TO JEST JASKRA

Jaskra to schorzenie oczu, które doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia (zaniku) nerwu wzrokowego.

Na jaskrę cierpi 67 milionów ludzi na świecie, a ponad 6 milionów jest z tego powodu całkowicie niewidomych.

Nie do końca wyjaśnione są przyczyny powstania tej choroby. Wiadomo, że w jaskrze dochodzi do zaniku włókien nerwu wzrokowego i ubytków w polu widzenia, kończących się ślepotą.

prawidłowa budowa gałki ocznej
tak widzimy, gdy mamy prawidłowe pole widzenia

Oko ma kształt zbliżony do kuli. Promienie światła przenikają przez część przejrzystą gałki ocznej (rogówkę i soczewkę), dochodząc do siatkówki i nerwu wzrokowego. Z nerwu wzrokowego bodźce świetlne zostają przeniesione do mózgu. Dzięki temu widzimy otaczający nas świat.

PRZYCZYNY ROZWOJU JASKRY

Uważa się , że istnieją co najmniej 2 przyczyny zaniku nerwu wzrokowego:

1. mechaniczna
2. naczyniowa

1. Napięcie gałki ocznej utrzymuje tzw. ciecz wodnista, wytwarzana stale w oku. Ciecz wodnista opuszcza gałkę oczną w miejscu zwanym kątem przesączania. Jeżeli na drodze jej odpływu znajduje się jakaś przeszkoda, ciecz wodnista gromadzi się w oku, wzrasta wtedy ciśnienie śródgałkowe – doprowadzając do mechanicznego ucisku na włókna nerwowe, a w konsekwencji do zaniku nerwu wzrokowego.

gałka oczna uszkodzona wysokim ciśnieniem
  tak widzimy, gdy mamy pole widzenia uszkodzone przez jaskrę

2. Nerw wzrokowy odżywiany jest specjalną siecią naczyń krwionośnych. Jeżeli naczynia te są w stałym skurczu lub są zwężone z powodu zmian miażdżycowych toczących się w ich ściankach, nie doprowadzają odpowiedniej ilości krwi do nerw wzrokowego . W tej sytuacji dochodzi do chronicznego niedokrwienia nerwu, zaniku włókien nerwu wzrokowego a w konsekwencji do ślepoty – jednak bez podwyższonego ciśnienia śródgałkowego.

gałka oczna uszkodzona wskutek zaburzenia ukrwienia  
  tak widzimy, gdy mamy pole widzenia uszkodzone przez jaskrę

/źródło:jaskra.org.pl/

OBJAWY JASKRY

Objawy jaskry zależą od budowy kąta przesączania.

SZEROKI KĄT PRZESĄCZANIA

1. Około 80% chorych ma tzw. szeroki kąt przesączania. W tej postaci jaskry ciecz wodnista z trudnością wydostaje się na zewnątrz przez zmienione chorobowo elementy kąta przesączania. Ciśnienie w oku podnosi się stopniowo, ale powoli – często latami. Ta postać jaskry jest bezbolesna i nie daje żadnych objawów – aż do momentu prawie całkowitego zniszczenia nerwu wzrokowego.

ZAMYKAJĄCY SIĘ KĄT PRZESĄCZANIA

2. W przypadku wąskiego, zamykającego się kąta przesączania (około 20% chorych), droga odpływu cieczy wodnistej na zewnątrz może być zablokowana nagle, zwykle przez tęczówkę, wskutek rozszerzenia się źrenicy. Ciśnienie w oku gwałtownie wzrasta, chory odczuwa silne bóle głowy i oka, któremu towarzyszą zamglenia widzenia.

Obie postacie jaskry prowadzą do jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego – a w konsekwencji do nieodwracalnej ślepoty.

W jaskrze z kątem przesączania szerokim, ostrość wzroku jest przez lata prawidłowa. Ubytki w polu widzenia rozpoczynają się na obwodzie pola i zwykle nie są dostrzegane. Z czasem poszerzają się – obejmując coraz większe obszary pola. W fazie końcowej choroby pozostaje tylko widzenie lunetowe – potem i ono zanika.
W jaskrze z kątem zamykającym się - ostrość wzroku jest chwilowo gorsza – gdy ciśnienie w oku podwyższa się, natomiast gdy ciśnienie spada – ostrość wzroku poprawia się. Pole widzenia jest początkowo prawidłowe – w stadium zaawansowanym pojawiają się ubytki, by w konsekwencji doprowadzić do rozległego zniszczenia pola widzenia.


prawidłowe i „lunetowe” pole widzenia

/xródło:jaskra.org.pl/

JASKRA (PIERWOTNA)

Jaskra pierwotna jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku. Nieleczona doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia (zaniku) nerwu wzrokowego, ale wczesne jej rozpoznanie może uchronić przed ślepotą.

Objawy: są różne, w zależności od typu jaskry:

Jaskra z otwartym kątem przesączania : przebiega skrycie, bezboleśnie, częściej występuje u mężczyzn: mroczki w polu widzenia; gorsze widzenie.

Jaskra z prawidłowym ciśnieniem wewnątrzgałkowym: mroczki w polu widzenia; gorsze widzenie.

Jaskra z zamykającym się kątem przesączania : (częściej występuje u kobiet): bardzo silny ból oka i oczodołu, promieniujący do szczęki, czoła i skroni; bólowi towarzyszą wymioty, a nawet podwyższona temperatura ciała; łzawienie; światłowstręt; widzenie tęczowych kół wokół źródeł światła, np. żarówki lub świecy; pogorszenie widzenia; charakterystyczny kształt źrenicy, która jest szeroka, pionowo owalna i nie reaguje na światło.

Przyczyny jaskry: są do końca niewyjaśnione. Wysokie ciśnienie śródgałkowe, prowadzi do destrukcji nerwu wzrokowego, co w konsekwencji może spowodować utratę wzroku. Uszkodzenie nerwu wzrokowego czasem rozwija się także przy normalnym ciśnieniu śródgałkowym.

/źródło:zdrowie.gazeta.pl/

JASKRA  PIERWOTNA

Jaskra zaliczana jest do najczęściej występujących chorób oczu. Jej wczesne rozpoznanie pozwala zapobiec zmianom i trwałemu uszkodzeniu wzroku. W Polsce cierpi na nią ponad 200 tysięcy osób.

Jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku. Nieleczona doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia (zaniku) nerwu wzrokowego, ale wczesne jej rozpoznanie może uchronić przed ślepotą.

Objawy

Różne, w zależności od typu jaskry:

Jaskra z otwartym kątem przesączania przebiega skrycie, bezboleśnie, częściej występuje u mężczyzn:

- mroczki w polu widzenia;

- gorsze widzenie.

Jaskra z prawidłowym ciśnieniem wewnątrzgałkowym:

- mroczki w polu widzenia;

- gorsze widzenie.

Jaskra z zamykającym się kątem przesączania (częściej występuje u kobiet):

- bardzo silny ból oka i oczodołu, promieniujący do szczęki, czoła i skroni;

- bólowi towarzyszą wymioty, a nawet podwyższona temperatura ciała;

- łzawienie; światłowstręt;

- widzenie tęczowych kół wokół źródeł światła, np. żarówki lub świecy;

- pogorszenie widzenia;

- charakterystyczny kształt źrenicy, która jest szeroka, pionowo owalna i nie reaguje na światło.

Przyczyny

Do końca niewyjaśnione. Wysokie ciśnienie śródgałkowe, prowadzi do destrukcji nerwu wzrokowego, co w konsekwencji może spowodować utratę wzroku. Uszkodzenie nerwu wzrokowego czasem rozwija się także przy normalnym ciśnieniu śródgałkowym.

/autor:red.
źródło:zdrowie.gazeta.pl/
JASKRA WRODZONA
Jaskra jest postępującą i nieodwracalną chorobą oczu. Zdarza się, że choroba pojawia się już u bardzo małych dzieci. Na szczęście szybka diagnoza i leczenie mogą uchronić je przed utratą wzroku.
Objawy- początkowo „piękne duże oczy”- światłowstręt- uporczywe łzawienie- odruchowe skurcze powiek- wciskanie piąstek do oczu PrzyczynyDziedziczy się ją recesyjnie. Jej przyczyną jest nieprawidłowy rozwój dróg odpływu cieczy wodnistej.
Ryzyko zachorowaniaJest większe u dzieci obciążonych rodzinnie.PowikłaniaZbyt późno leczona prowadzi do zaniku nerwu wzrokowego i utraty wzroku.DiagnostykaBadania odbywają się w szpitalu, w znieczuleniu ogólnym. Wykonuje się m.in. pomiar średnicy rogówki , badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego,oglądanie dna oka , gonioskopię.LeczeniePolega na operacyjnym utworzeniu dróg odpływu. Najlepsze efekty daje, gdy zabieg został wykonany między 1. a 24. miesiącem życia.
/autor:red.
źródło:zdrowie.gazeta.pl/
foto:Shutterstock
CZYNNIKI RYZYKA

Przyczyny powstania jaskry nie są dokładnie znane. Wyodrębniono jednak czynniki sprzyjające rozwojowi tej choroby. Są nimi:

 1. dziedziczność
 2. rasa
 3. wiek po 35. roku życia (ilość chorych wzrasta wraz z wiekiem)
 4. niskie ciśnienie ogólne krwi
 5. zaburzenia gospodarki tłuszczowej (hipercholesterolemia/hiperlipidemia)
 6. zbyt intensywnie leczone nadciśnienie krwi
 7. migreny
 8. objawy naczynioskurczowe (stale zimne stopy i dłonie)
 9. stres
 10. podwyższony poziom ciśnienia w oku
 11. krótkowzroczność powyżej -4.0

/źródło:jaskra.org.pl/

JASKRA – ZŁODZIEJKA OBRAZÓW
Gdy patrzysz na twarz ukochanej osoby, jej portret powstaje na siatkówce twego oka. By z tej kliszy przenieść go w głąb mózgu, zobaczyć go naprawdę, potrzebny jest nerw wzrokowy. To jego dotyka jaskra.
Nerw wzrokowy można porównać do kabla elektrycznego złożonego z wielu drucików. Jaskra niszczy poszczególne przewody (włókna nerwowe) i w dnie oka powstają czarne plamy. Początkowo pojawiają się zaburzenia widzenia obwodowego – wyraźnie widzimy środek obrazu, natomiast jego obrzeża są zaciemnione. Zwęża się więc pole widzenia, ale następuje to bardzo wolno, dlatego przez długi czas nie zauważamy zmian. Jaskra nie daje też innych objawów, więc nie sposób odnotować jej istnienia bez badań okulistycznych. Wyraźniejsze symptomy ujawniają się, dopiero gdy choroba jest zaawansowana, gdy zwiększy się liczba zniszczonych włókien i dochodzi do tzw. widzenia lunetowego (widzimy tylko środek obrazu, by zaś zobaczyć jego boki, musimy przesunąć głowę).Rodzinny problemDawniej uważano, że destrukcja nerwu wzrokowego jest wynikiem podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej. Dziś wiadomo, że to ważna, ale nie jedyna przyczyna choroby. Jest ona bowiem uwarunkowana genetycznie. Wszyscy, u których w rodzinie ktoś miał jaskrę, są aż w 70 proc. narażeni na to, że to schorzenie odziedziczą. Specjaliści rozróżniają jaskrę pierwotną i wtórną. Pierwotna to genetycznie uwarunkowane schorzenie obojga oczu, którego przyczyn jeszcze nie poznano. Jej odmianą jest jaskra wrodzona, która ujawnia się w dzieciństwie lub okresie młodzieńczym. Jaskra wtórna zwykle dotyczy jednego oka. Jej rozwój jest najczęściej spowodowany chorobą samego oka bądź schorzeniem ogólnym, które spowodowało podwyższenie ciśnienia śródgałkowego i uszkodzenie nerwu wzrokowego. Najczęściej przyczyną jest miażdżyca, wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca, niskie ciśnienie, a także znaczna krótkowzroczność.Im wcześniej, tym lepiejJedyną szansą w walce z jaskrą jest wczesna diagnoza. Osoby z grupy ryzyka powinny co pół roku odwiedzać okulistę. Ważne jest, by wykonywać komplet badań (jedno bowiem może dać mylący wynik): oceniać dno oka, sprawdzać pole widzenia i mierzyć ciśnienie śródgałkowe. Badanie dna oka jest proste i bezbolesne. Okulista zagląda do wnętrza oka specjalnym przyrządem – oftalmoskopem – i ocenia zmiany. Podczas badania pola widzenia pacjent obserwuje ekran urządzenia i sygnalizuje, że zauważył punkt świetlny, który się po nim przesuwa. Ciśnienie śródgałkowe zaś mierzy się specjalnym aparatem, którym delikatnie dotyka się oka (po podaniu kropli znieczulających). Jeśli jaskra została stwierdzona, trzy podstawowe badania wykonuje się co trzy miesiące. W poradni leczenia jaskry można ponadto przeprowadzić dodatkowe testy, np. badanie kąta przesączania między tęczówką a rogówką, krzywą ciśnień (pomiarów dokonuje się wielokrotnie przez cały dzień), scaningową tomografię laserową (po rozszerzeniu źrenicy wykonuje się zdjęcie dna oka, by zarejestrować zmiany na tarczy nerwu wzrokowego). Wtedy można ustalić odpowiednie leczenie.Postępu jaskry nie da się cofnąć, można natomiast go zahamować. Zależnie od odmiany choroby lekarz może zaordynować odpowiednie krople lub leki regulujące ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jeśli leczenie zachowawcze nie daje rezultatów, przeprowadza się zabieg laserowy lub operację.
Nie zwlekaj!Idź do okulisty, jeżeli:- Masz poranne bóle głowy- Widzisz czasem tęczowe obwódki wokół źródła światła- Obijasz się o różne sprzęty domowe lub potrącasz przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki- Miewasz zawroty głowy lub niespodziewane bóle oka- Masz stale zimne dłonie i stopyJedź na ostry dyżur, jeżeli:- Masz poważne zaburzenia widzenia z zatarciem ostrości widzenia i postrzeganiemtęczowych kół wokół źródeł światła

- W ciągu kilku dni oko stało się twarde i czerwone, a towarzyszący temu ból powoduje nudności

To ważne

Osoby cierpiące na jaskrę nie powinny bez porozumienia z lekarzem stosować leków uspokajających, przeciw przeziębieniu oraz środków przeciwhistaminowych i zawierających hydrokortyzon.

/autor:Anna Nowak
źródło:zdrowie.gazeta.pl/
JASKRA ATAKUJE,CZYLI JAK OCALIĆ SWÓJ WZROK

Wybierasz się po nowe okulary do czytania. Poproś, by okulista zbadał przy okazji dno oka. To proste badanie wykrywa początki jaskry. Jeśli się je przegapi, może się to skończyć całkowitą ślepotą

Jaskra to jedna z najbardziej paskudnych chorób, o jakich przychodzi mi pisać.Po pierwsze, całkiem częsta – po czterdziestce zapadają na nią prawie dwie osoby na sto (z wiekiem ryzyko rośnie, i tak w grupie osiemdziesięciolatków choruje już co dwudziesta osoba). Liczbę osób dotkniętych nią w Polsce szacuje się na 700 tys.Po drugie, nie stosuje się tu żadnej profilaktyki. Jeśli mamy złe geny, jaskra nas dopadnie i możemy się tylko starać, aby jak najszybciej ją wykryć. Jest to o tyle ważne, że w ponad 90 proc. przypadków choroba przebiega skrycie – nie boli, nie daje praktycznie żadnych objawów.Ponadto wszystko to, co „zepsuło się” w naszych oczach przed postawieniem diagnozy i rozpoczęciem leczenia, jest nieodwracalne. Jaskry nie sposób wyleczyć. Można tylko na różne sposoby zabiegać o to, aby nie rozwijała się dalej. Jaskra nie mija, choruje się na nią do śmierci.I wreszcie – konsekwencje nieleczonej jaskry są bardzo poważne, grozi tu bowiem całkowita utrata wzroku (chory nie odróżnia nawet światła od ciemności). Z powodu bardzo późnego wykrywania jaskry do utraty wzroku niestety dochodzi często. Według Światowej Organizacji Zdrowia choroba ta jest główną przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych.Oko jak nadmuchana piłka Jaskra to skomplikowane i nadal tajemnicze schorzenie, również dla lekarzy. Dość wspomnieć, że jest jej co najmniej 40 odmian. Wszędzie jednak istota choroby jest ta sama – postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego prowadzące do utraty wzroku.Nerw wzrokowy to gruby, złożony z miliona pojedynczych włókien kabel łączący oko z mózgiem. Po to, by zobaczyć otaczający nas świat, musimy najpierw zarejestrować obraz w oku, potem przekazać informację do mózgu i wreszcie uświadomić sobie, co widzimy, czyli „przepuścić obraz przez rozum”.Jeśli któryś z tych trzech elementów (rejestracja obrazu, przesyłanie, obrabianie przez korę mózgową) zawodzi, nie ma mowy o widzeniu. Jaskra uderza w środkowy element systemu – przewodzenie impulsów do mózgu. Oko rejestruje obrazy, mózg jest gotowy na ich obróbkę, natomiast wysiada całkowicie komunikacja między okiem i korą mózgową.W jaki sposób jaskra uszkadza nerw? Niestety, nie do końca wiadomo.

Przez lata sądzono, że główną przyczyną choroby jest mechaniczny ucisk wywierany na delikatne włókna nerwowe przez gałkę oczną za mocno „napompowaną” cieczą wodnistą. Ciecz wodnista wypełnia zdrową gałkę od przodu, z tyłu zaś znajduje się gęściejsze, galaretowate ciało szkliste. Takie wypełnienie jest konieczne, aby oko – podobnie jak piłka – nie zapadło się. Ciecz wodnista pełni jeszcze jedną istotną funkcję. Rogówka i soczewka nie mają własnych naczyń krwionośnych, tymczasem, jak każda żywa tkanka, potrzebują tlenu i odżywiania, a także odprowadzania produktów przemiany materii. Te właśnie funkcje – zaopatrzenia i oczyszczania – zapewnia ciecz wodnista. Dlatego jest ona bez przerwy wytwarzana i usuwana z oka.

Wszystko jest dobrze, jeśli oko wytwarza i odprowadza taką samą ilość cieczy wodnistej. Ciśnienie śródgałkowe jest wtedy prawidłowe i wynosi 16 +/- 4 mm Hg. Jeśli jednak system odprowadzania cieczy zawodzi, ciśnienie rośnie, a to wyraźnie szkodzi nerwowi wzrokowemu.

Dziś wiadomo, że podłoże jaskry jest jeszcze bardziej skomplikowane. Zdarza się bowiem, że ciśnienie śródgałkowe wcale nie jest wysokie, a nerw wzrokowy ulega jednak powolnemu uszkodzeniu. Dlatego też coraz częściej podnosi się kwestię prawidłowego odżywiania nerwu, czyli odpowiedniego jego ukrwienia.

Jak się zatka sitko w zlewie 

Najczęstszą postacią jaskry w Polsce (w ponad 70 proc. przypadków) jest tzw. jaskra pierwotna otwartego kąta. Określenie „pierwotna” oznacza, że utrudnienie odpływu cieczy wodnistej jest samoistne, a nie spowodowane inną chorobą oka. „Otwarty kąt” oznacza zaś, że ciecz wodnista swobodnie przedostaje się przez źrenicę do przedniej komory oka, a stamtąd – do kąta przesączania (kąt przesączania to z kolei ta część oka, przez którą ciecz powraca do żył).

Praca kąta przypomina nieco tę wykonywaną przez sitko w zlewie, z tym, że to nasze własne sitko jest dość skomplikowane – beleczki tworzące filtrującą siatkę ułożone są w kilku warstwach. Jeśli siatka pracuje jak trzeba, oczka w niej są prawidłowej wielkości, ciecz wodnista przesącza się szybko i bez przeszkód. Jeśli jednak oczka zarastają, są „zamulone”, filtracja zwalnia, ciśnienie śródgałkowe rośnie i kłopot gotowy.

Ok. 5 proc. chorych w Polsce cierpi z powodu tzw. jaskry zamkniętego kąta. W tej postaci choroby przyciśnięta do tęczówki rogówka blokuje dostęp cieczy wodnistej do kąta przesączania. Co ciekawe, jaskra zamkniętego kąta jest zdecydowanie częstsza na świecie; chorują na nią przede wszystkim Azjaci, a ponieważ jest ich dużo, stąd wysoka liczba zachorowań.

Jaskra zamkniętego kąta jest o tyle lepsza, że w niektórych przypadkach nie sposób jej nie zauważyć. Jeśli odpływ cieczy zostanie zamknięty nagle i całkowicie, ciśnienie śródgałkowe rośnie gwałtownie do wartości kilkakrotnie przewyższającej normę. Towarzyszy temu bardzo silny, rozsadzający ból oka i głowy, przekrwienia oka, słabe, zamglone widzenie, czasem pojawiają się nudności i wymioty, które mogą utrudniać rozpoznanie (choremu wydaje się, że rozchorował się na brzuch). Pacjent w takim stanie, który określa się terminem „ostry atak jaskry”, powinien jak najszybciej trafić do szpitala.

Lekarze próbują wówczas najpierw obniżyć ciśnienie w oku lekami, a następnie mogą wykonać ambulatoryjny zabieg laserem, ewentualnie zoperować chorego. Obie te metody leczenia mają za zadanie ułatwienie odpływu cieczy wodnistej z oka w przyszłości.

/autor:Sławomir Zagórski
źródło:zdrowie.gazeta.pl/
SPECJALISTYCZNE BADANIA

Gdy wybierzesz się do lekarza okulisty, wykona on szereg specjalistycznych badań stwierdzających lub wykluczających u Ciebie istnienie jaskry. W zależności od gabinetu zostaną one wykonane na miejscu lub zostaniesz skierowany na dalsze badania do specjalistycznej przychodni jaskrowej. Pamiętaj, że tylko wczesne wykrycie jaskry i rozpoczęcie leczenia, uchroni Cię od nieodwracalnej ślepoty. Wszystkie badania są bezbolesne, część wykonywana jest ze znieczuleniem. Nie zwlekaj z wizytą. Zbadaj oczy!

Podstawą wczesnego rozpoznania jest właściwa ocena czynników ryzyka, a zwłaszcza wiadomość o istnieniu tej choroby w rodzinie. W przypadku, gdy „czynniki ryzyka” wskazują na możliwość rozwoju jaskry lub gdy lekarz rodzinny stwierdzi objawy sugerujące powstanie tej choroby – należy zgłaszać się na badania kontrolne do lekarza okulisty – 1-2 razy w ciągu roku. Gdy istnieje mniej czynników ryzyka – wystarczy przeprowadzać takie badania raz na dwa lata.

Badania diagnostyczne, które wykonuje okulista to:

BADANIE KĄTA PRZESĄCZANIA

Badanie kąta przesączania wykonuje się przy pomocy specjalnej soczewki – gonioskopu. Przyłożony (po uprzednim znieczuleniu) gonioskop do oka pozwala ocenić czy kąt przesączania jest otwarty, szeroki – czy wąski i zamknięty.


gonioskop

BADANIE CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

Do badania ciśnienia w oku służy tonometr aplanacyjny, wymagający uprzedniego znieczulenia gałki ocznej lub tonometr bezdotykowy (bez znieczulenia).


tonometr

OCENA DNA OKA

a) Najważniejsza w diagnostyce jaskry jest ocena tarczy nerwu wzrokowego, wykonywana przez lekarza zwykle przy pomocy oftalmoskopu (wziernika).

wziernikowanie dna oka
wziernik

b) Najnowocześniejsze badania obiektywnie oceniające tarczę nerwu wzrokowego i postęp destrukcji w nerwie wzrokowym to: scaningowa tomografia laserowa (HRT/, Topss),


HRT i komputerowy wydruk badania

c) Ocena warstwy włókien nerwowych (GDX) i badanie grubości siatkówki (OCT,RTA)

Te badania diagnostyczne powinny być powtarzane co 8-10 miesięcy.

BADANIE POLA WIDZENIA

Najpopularniejszą metodą oceny postępu choroby jest badanie pola widzenia (perymetria). Perymetria polega na sygnalizowaniu przez chorego pojawienia się punktu świetlnego, wędrującego po czaszy perymetru. Wynik otrzymany w postaci komputerowego wydruku, wskazuje na obecność ewentualnych ubytków w polu widzenia.
Pole widzenia wykonuje się na ogół 2 x w roku, w razie postępu choroby co 3 miesiące.

Perymetria i komputerowe wyniki badań

/źródło:jaskra.org.pl/

NAUKOWCY ODKRYLI PRZYCZYNĘ ROZWOJU JASKRY
Nagromadzenie nieprawidłowego białka – tzw. gamma synukleiny w neuronach nerwu wzrokowego przyczynia się do rozwoju jaskry i utraty wzroku – informują naukowcy na łamach pisma „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Jaskra jest chorobą neurodegeneracyjną prowadzącą do uszkodzenia nerwu wzrokowego, który przesyła informacje z oczu do mózgu i utraty wzroku. Według statystyk, na jaskrę choruje ponad 60 milionów ludzi na świecie, jednocześnie jest to druga wiodąca przyczyna utraty wzroku. Najwyższym ryzykiem są obarczone osoby starsze, jednak zdarza się, że chorują również dzieci.Wcześniejsze badania sugerowały, że w rozwoju jaskry ważną rolę odgrywa tzw. główka nerwu wzrokowego – miejsce, z którego wychodzą komórki nerwowe przenoszące informację z oka do mózgu. W swojej najnowszej pracy naukowcy z Kennedy Krieger Institute wraz z współpracownikami z USA, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii odkryli, że najważniejszymi komórkami w rozwoju jaskry są astrocyty zlokalizowane w pobliżu główki nerwu wzrokowego. Poza tym, autorzy badań zaobserwowali w tym miejscu obecność nieprawidłowej postaci białka o nazwie gamma synukleina – podobnego do alfa synukleiny odkładającej się w mózgach osób chorych na parkinsonizm.
Co więcej, ku swojemu zdziwieniu naukowcy odkryli, że w okolicach główki nerwu wzrokowego astrocyty usuwają resztki osadu neuronów, które obumierają w wyniku jaskry. Badacze podejrzewają, że podobne zjawisko może również występować w przebiegu innych chorób neurodegeneracyjnych.Naukowcy podkreślają, że dzięki ich pracy poznano dodatkowe potencjalne cele terapii jaskry. Podkreślają przy tym, że konieczne są dalsze szczegółowe badania, które pozwolą ustalić, na jakim etapie przekazywania sygnału podczas rozwoju jaskry można byłoby interweniować farmakologicznie.
/autor:PAP
źródło:zdrowie.gazeta.pl/
MIEJ OKO NA JASKRĘ
Choć trudno to sobie wyobrazić, niektórzy z nas widzą świat jakby przez dziurkę od klucza. To jaskra systematycznie ogranicza pole widzenia, aż wreszcie zostawia tylko szparkę. Może posunąć się jeszcze dalej i ukraść nam wzrok. Dlaczego tak się dzieje – pytamy doktora Piotra Fryczkowskiego, okulistę.
Panie doktorze, na jaskrę choruje w Polsce blisko 800 tysięcy osób. W większości są to kobiety. Czy wiadomo dlaczego tak się dzieje?Doktor Piotr Fryczkowski: Niestety, nie. Wiemy jedynie, co sprzyja rozwojowi choroby, ale to zupełnie nie tłumaczy, dlaczego jaskra częściej kradnie wzrok kobietom.A co sprzyja jaskrze?Z pewnością genetyka – jeśli ktoś w rodzinie miał jaskrę, to prawdopodobieństwo, że i my zachorujemy, znacznie wzrasta. Ryzyko rośnie również wraz z wiekiem. Jaskrze sprzyja też niskie ciśnienie, zbyt wysoki poziom cholesterolu i cukru we krwi oraz różnego rodzaju kłopoty krążeniowe. Wśród czynników ryzyka rozwoju jaskry znalazły się także częste bóle głowy (zwłaszcza migreny), spora krótkowzroczność (powyżej czterech dioptrii), długotrwałe zażywanie kortykosteroidów (leki przeciwzapalne), przewlekłe, nie poddające się leczeniu zapalenie spojówek, a także długotrwały stres.Odmian jaskry jest wiele, m.in. pierwotna, wtórna, wrodzona, otwartego i zamkniętego kąta przesączania. Czy efektem każdej z nich może być utrata wzroku?Tak, bowiem w przypadku jaskry zawsze dochodzi do niszczenia nerwu wzrokowego, który odpowiada za przewodzenie impulsów z gałki ocznej do mózgu, a właśnie w mózgu powstaje obraz tego, co widzimy. Jeśli sygnał tam nie dotrze, nie zobaczymy nic. Nerw wzrokowy można porównać do kabla elektrycznego złożonego z wielu cienkich drucików (włókien nerwowych). Choroba powoli niszczy poszczególne przewody i w dnie oka powstają czarne plamy. Początkowo pojawiają się zaburzenia widzenia obwodowego – wyraźnie widzimy środek obrazu, natomiast jego obrzeża są zaciemnione. Zawężenie pola widzenia postępuje bardzo wolno, dlatego długo nawet nie zauważamy zmian. Kiedy zwiększy się liczba zniszczonych włókien, wówczas dochodzi do tzw. widzenia lunetowego, czyli możemy zobaczyć jedynie środek obrazu, jakbyśmy oglądali świat przez dziurkę od klucza. Żeby widzieć boki, musimy przesunąć głowę. Gdy jaskra nadal się rozwija, w pewnym momencie dostrzegamy zaledwie niewyraźne obrazy po bokach, aż wreszcie nie widzimy zupełnie nic.
Czy jaskra rozwija się w obu gałkach ocznych?Nie musi. Może dotyczyć tylko jednego oka. W przypadku jaskry ciecz wodnista, która stale krąży w oku i odżywia je, usuwa z niego produkty przemiany materii i utrzymuje napięcie gałki ocznej, nie może wypływać z oka.Dlaczego?Ciecz wodnista wytwarzana jest z krwi wewnątrz gałki ocznej. Gdy już spełni swoje zadania, wypływa przez tzw. kąt przesączania (to miejsce między tęczówką a rogówką) pod rogówkę. Tutaj, specjalnymi rusztowaniami i żyłą nazywaną kanałem Schlemma, przedostaje się do naczyń żylnych, czyli trafia z powrotem do krwi. Zdarza się jednak, że ciecz wodnista nie może odpłynąć z oka. Dzieje się tak choćby wtedy, gdy tęczówka dotyka do rogówki i kąt przesączania bardzo się zawęża, a nawet całkiem zamyka – jest to tzw. jaskra zamkniętego kąta przesączania. Gdy ciśnienie w naczyniach żylnych, które mają odprowadzać ciecz wodnistą z oka jest tak duże, że „nie chcą” one (to prawa fizyki) odprowadzać tej cieczy, powstaje jaskra otwartego kąta przesączania.Jakie są objawy jaskry zamkniętego kąta przesączania?Gdy kąt przesączania się zamknie i ciecz wodnista nie może odpłynąć, gwałtownie wzrasta ciśnienie w gałce ocznej. Czujemy to jako bardzo silny ból oka i głowy, który może prowokować nudności i wymioty, a także widzimy tym okiem tęczowe koła. W takim przypadku trzeba jak najszybciej zgłosić się do szpitala, by lekarz mógł udrożnić gałkę oczną – laserem lub skalpelem robi maleńką dziurkę w tęczówce. Tędy będzie później wypływała ciecz wodnista. Jeżeli specjalista nie udzieliłby nam w porę pomocy, wzrastające ciśnienie w gałce ocznej mogłoby uszkodzić nerw wzrokowy, a to prowadzi do utraty wzroku. Kiedy natomiast wykonana w tęczówce dziurka będzie później drożna – może już nigdy nie dojść do ataku jaskry zamkniętego kąta przesączania. No, chyba że w drugim oku.A jak wygląda atak jaskry otwartego kąta przesączania?W tym rodzaju jaskry nie ma ataków. Ciecz wodnista nie odpływa całkowicie z oka, bo np. w naczyniach żylnych, którymi ma ona wypłynąć, jest zbyt wysokie ciśnienie albo są one zwężone na skutek zmian miażdżycowych, ale trochę się jednak przesącza. Ciśnienie w gałce ocznej rośnie powoli albo okresowo się waha. To również może doprowadzić do uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty wzroku. By temu zapobiec, trzeba przyjmować leki obniżające ciśnienie i poprawiające krążenie krwi. I oczywiście, w obu typach jaskry trzeba regularnie zgłaszać się do kontroli okulistycznej.Gdy dojdzie do ataku jaskry i trafimy do lekarza – diagnoza jest prosta. Ale jakie badania i jak często trzeba wykonywać, żeby wykryć chorobę, zanim ukradnie nam wzrok?Każdy, kto ukończył 40. rok życia, powinien raz w roku chodzić na wizyty do okulisty. Jeżeli jesteśmy w grupie zwiększonego ryzyka, kontrole muszą być częstsze, np. co pół roku. Okulista sprawdza, w jakim stanie jest nerw wzrokowy, mierzy ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i ocenia kąt przesączania. Jeśli coś wzbudzi jego niepokój, wtedy zleci badania dodatkowe. Wówczas na specjalnym aparacie sprawdza się pole widzenia pacjenta, a na innym – mierzy grubość włókien nerwowych przy tarczy nerwu wzrokowego.

I jeśli trzeba, trafia się do tzw. poradni jaskrowej?

Tak. Pod opieką takich przychodni są zarówno osoby, u których jaskra się rozwija, jak i te, które np. już miały atak jaskry zamkniętego kąta przesączania.

Czy jaskrę można wyleczyć?

Niestety, jeszcze nie regenerujemy uszkodzonego nerwu wzrokowego, ale przy wcześnie wykrytej jaskrze możemy szybko włączyć leczenie profilaktyczne. W takim przypadku choroba albo nie rozwija się, albo postępuje znacznie wolniej.

/rozmawiała:Beata Prasałek
źródło:zdrowie.gazeta.pl/
CZY JASKRĘ LEPIEJ OPEROWAĆ,CZY STOSOWAĆ KROPLE
Niestety jaskry nie można wyleczyć.

Żeby nie pozwolić jej na zniszczenie oczu, należy bardzo cierpliwie i konsekwentnie znosić konieczne badania, stosować krople, czasem też tabletki. W jaskrze prostej – tej w której nie grozi napad silnego bólu oka – operacja jest ostatecznością. Trzeba się na nią zdecydować, gdy pomimo stosowania kropli lekarz mówi, że ciśnienie w oku jest za duże, a pole widzenia się pogarsza. W jaskrze ostrej, gdy wystąpi napad i ciśnienie rozsadza oko, jedynie operacja może uratować widzenie.Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidulnej porady lekarskiej.
/autor:lek. med. Małgorzata Gadomska, specjalista chorób oczu z Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser” w Warszawie
źródło:zdrowie.gazeta.pl/
LECZENIE

Celem leczenia jest powstrzymanie procesu niszczenia nerwu wzrokowego. Nie powinno się leczyć jaskry „na zapas”, każda terapia ma bowiem skutki uboczne.
Jeżeli ryzyko rozwoju zmian w nerwie wzrokowym jest duże, należy kontrolować oczy 2 razy w roku, ale leczenie rozpoczyna się zwykle w momencie pojawienia się pierwszych zmian w nerwie wzrokowym lub w polu widzenia, a także przy wysokim ciśnieniu w oku.

W jaskrze z otwartym kątem przesączania leczenie rozpoczyna się przede wszystkim od tzw. betablokerów – kropli, które maja działanie także na układ naczyniowo-sercowy i układ oddechowy.

W jaskrze z zamykającym się kątem przesączania stosuje się przede wszystkim leki zwężające źrenice.

Ostatnio pojawiły się nowe leki w leczeniu różnych postaci jaskry.


Prawidłowy sposób stosowania kropli do oczu

 1. odciągnąć dolną powiekę
 2. wpuścić 1 kroplę roztworu
 3. palcem wskazującym ucisnąć okolice kąta wewnętrznego oka

Nie mrugać! Spokojnie przymknąć powieki.

Czasami leczenie kroplami wywołuje objawy niepożądane np.: podrażnienie i zaczerwienienie oczu, bóle głowy, pogorszenie widzenia, rozdrażnienie, duszność, bezsenność. Lekarz okulista powinien wtedy zmienić rodzaj kropli.

Regularne przyjmowanie leków na ogół wystarcza, aby zatrzymać proces destrukcji nerwu wzrokowego. W niektórych jednak przypadkach trzeba skorzystać z leczenia laserem lub poddać się zabiegowi chirurgicznemu.

Leczenie laserem stosuje się najczęściej w jaskrze z wąskim zamykającym się kątem przesączania, przecinając tęczówkę w oku chorym. W jaskrze z otwartym kątem przesączania – skuteczność zabiegów laserowych jest już znacznie gorsza.


zabieg laserowy wykonywany zwykle ambulatoryjnie

Zabiegi chirurgiczne w jaskrze to wycięcie tęczówki w jaskrze z zamykającym się kątem, lub najbardziej popularny zabieg tzw. trabeculectomia – gdzie wycina się elementy tkanek w kącie przesączania. Zabiegi te charakteryzują się dużą skutecznością.

Zabieg chirurgiczny lub laserowy wykonany zbyt późno, może nie powstrzymać już procesu rozpadu nerwu wzrokowego, dlatego nie należy zwlekać z podjęciem decyzji o operacji.


zabieg chirurgiczny wykonany przy pomocy mikroskopu operacyjnego na sali operacyjnej

/źródło:jaskra.org.pl/
ŚLEPOTA ZMIERZCHOWA
Ślepota zmierzchowa, nazywana również kurzą ślepotą najczęściej nie jest pojedynczym stanem chorobowym, a objawem dużo groźniejszej dla zdrowia choroby genetycznej. Zdarza się, że schorzenie towarzyszy osobom z zaćmą oraz jaskrą. Z powodu zróżnicowanych objawów kurza ślepota mylona jest z krótkowzrocznością.
Ślepota zmierzchowa jest rodzajem wady wzroku, która mocno ogranicza pole widzenia. Cierpiący na kurzą ślepotę moją poważne kłopoty z wyraźnym widzeniem po zmierzchu i w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Przyczyna wystąpienia choroby bardzo często bywa łączona z niedoborem witaminy A, jednak bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie lub zmiana chorobowa w siatkówce lub uszkodzenie nerwu wzrokowego. Choroba dużo częściej diagnozowana jest u kobiet i może być dziedziczona. Ten rodzaj wady wzroku jest szczególnie uciążliwy dla kierowców, nie tylko tych zawodowych.ObjawyPierwszym a zarazem najbardziej charakterystycznym objawem kurzej ślepoty jest nieumiejętność przystosowania się wzroku do zmieniające go się natężenia światła. W skutek uszkodzenia nerwu lub choroby siatkówki oko nie potrafi przystosować się do widzenia w ciemności. Bardzo często schorzenie ujawnia się przy przechodzeniu z ciemnego pomieszczenia do oświetlonego i na odwrót. Zdaniem specjalistów za pojawienie się kurzej ślepoty w dużej mierze odpowiedzialny jest niedobór witaminy A , jednak najbardziej prawdopodobną przyczyną tego rodzaju zmian chorobowych jest uszkodzenie, a tym samym nieprawidłowe funkcjonowanie pręcików w siatkówce.DiagnozaPodstawowym badaniem przy diagnozie kurzej ślepoty jest oftalmoskopia, czyli badanie dna oka. Aby wykluczyć retinopatię barwnikową (wokół siatkówki pojawiają się kropki barwnikowe, które stopniowo zajmują całą siatkówkę, dochodzi do zaburzenia widzenia obwodowego, tj. obraz widziany przez chorego przypomina ten widziany przez lornetkę), której ślepota zmierzchowa jest objawem. Określa pole widzenia (perymetria), dodatkowo sprawdza się zdolności akomodacyjne systemu pręcikowego w ciemności oraz różnicę między ilością światła wpadające a odbitego (densydometria siatkówkowa).
LeczenieŚlepota zmierzchowa jest schorzeniem postępującym i nieodwracalnym. Próby leczenia i zahamowania dalszego rozwoju choroby zazwyczaj ograniczają się do podawania witaminy A oraz E. Znaczną poprawę widzenia może zapewnić implant, który pozwala przetworzyć obraz na impuls nerwowy, który umożliwia rozróżnienie kształtów i widzenia plam światła.
/autor:kaole
źródło:zdrowie.gazeta.pl
PYTANIA DO LEKARZY PORTALU JASKRA.ORG.PL
Czy dzieci mogą mieć jaskrę?

TAK. Istnieje jaskra wrodzona, która ujawnia się zaraz po urodzeniu lub do 3. roku życia. Po 3 roku życia jest to już jaskra dziecięca.

Czy występuje równocześnie jaskra i zaćma?

Tak, i to dość często. Zwykle operujemy oba te schorzenia równocześnie.

Jak często badać oczy w kierunku jaskry?

Jeżeli nie przekroczyliście Państwo 35. roku życia i zauważyliście istnienie czynników ryzyka – badanie powinno przeprowadzać się co 8-10 miesięcy. Po 35. roku życia – 2 razy w ciągu roku.

Czy można pracować fizycznie po operacji przeciw-jaskrowej?

Oczywiście, ale po zagojeniu się rany, tzn. po upływie ok. 4 tygodni od operacji.

Czy można zapobiec powstaniu jaskry?

Jaskra jest na ogół chorobą dziedziczną – można zatrzymać lub spowolnić jej rozwój, pod warunkiem że rozpocznie się leczenie w początkowej fazie choroby.

Czy osoby z wadą wzroku są bardziej podatne na wystąpienie jaskry?

Tak. Krótkowzroczność (powyżej -4D) jest dużym czynnikiem ryzyka zachorowania na jaskrę z otwartym kątem przesączania.

Nadwzroczność (powyżej +3D) zwiększa niebezpieczeństwo zachorowania na jaskrę z wąskim kątem przesączania.

Czy choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca, choroba wieńcowa sprzyjają rozwojowi jaskry?

Tak. Wszystkie choroby, które uszkadzają naczynia (np. cukrzyca), przyśpieszają też destrukcję nerwu wzrokowego. Dlatego osoby dotknięte tymi chorobami znajdują się w grupie ryzyka.

Czy są leki homeopatyczne zastępujące tradycyjne leczenie jaskry?

Nie, takie leki nie istnieją. Ale powszechnie wiadomo, że podnoszenie ogólnej odporności organizmu może uchronić nas przed wieloma chorobami.

/źródło:jaskra.org.pl/

JEŚLI MASZ JAKIEŚ PYTANIA,MOŻESZ NAPISAĆ:

Masz pytania, wątpliwości, szukasz porady? Napisz do nas:

email: jaskra@jaskra.org.pl

/źródło:jaskra.org.pl/

CZY WIESZ ŻE…

/źródło:jaskra.org.pl/

DODATEK:

ROŚLINY LECZNICZE KTÓRE MOGĄ MIEĆ DOBRY WPŁYW NA OCZY

Wzrok możesz poprawić nie tylko przez stosowanie beta-karotenu. Na oczy korzystnie działają także  substancje uzyskane ze świetlika łąkowego, rumianku szlachetnego, chabra bławatka lub owoców borówki amerykańskiej.

Wzrost zainteresowania fitoterapią i badania nad substancjami aktywnie czynnymi zawartymi w ziołach i roślinach sadowniczych przyniosły zaskakujące efekty. Zwiększyła się liczba roślin leczniczych, mających korzystny wpływ na oczy.

Warzywa w walce z kurzą ślepotą

Często występującym schorzeniem wzroku jest niedowidzenie zmierzchowe, zwane kurzą ślepotą. Przyczyną zaburzenia jest niekiedy uszkodzenie pręcików siatkówki – zmniejszona możliwość adaptacji oka do ciemności, dieta uboga w witaminę A, krótkowzroczność, zanik nerwu wzrokowego lub odwarstwienie siatkówki. Zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu tej choroby stosuje się beta-karoten. Organizm przetwarza taką ilość tego barwnika roślinnego, jaka jest mu potrzebna. Spore ilości karotenu występują w papryce, marchwi, sałacie, szpinaku, brokułach.

Okłady z ziół ulgą dla zmęczonych oczu

Przy zmęczeniu oczu i dolegliwościach związanych z zapaleniem spojówek stosuje się okłady ze świetlika łąkowego i rumianku szlachetnego.
Świetlik łąkowy jest popularnym, częstym składnikiem kropli do oczu.  Materiał leczniczy – suszone ziele świetlika (Euphrasiae herba) – zawiera glikozydy, kwasy (kawowy i chlorogenowy), garbniki, olejek eteryczny, żywice, kumaryny, sole mineralne z dużą ilością miedzi i magnezu. Przygotowanie leku z tej rośliny jest łatwe: wystarczy niewielką ilość surowca zalać wrzątkiem i stosować zewnętrznie na oczy w formie okładu. Ziele świetlika pomaga przy pieczeniu i łzawieniu oczu, zmęczeniu spowodowanym pracą przy komputerze, długim oglądaniem telewizji lub czytaniem przy złym oświetleniu. Lek stosuje się także przy pojawieniu się jęczmienia, zapaleniu spojówek i pomocniczo w przypadku nadwrażliwości na światło.
Często w połączeniu ze świetlikiem łąkowym występuje chaber bławatek. Lek w formie odwaru uzyskuje się z kwiatu bławatka, który zawiera glikozydy, flawonoidy, związki gorzkie, śluzy, garbniki, witaminę C i sole mineralne ze znaczną ilością manganu i potasu. Kwiat bławatka pomaga nie tylko na zmęczenie oczu, ale pomocniczo stosuje się go także przy zapaleniu spojówek. Odwaru używa się do przemywania powiek. Surowiec powinien być szczelnie zapakowany i umieszczony w ciemnym opakowaniu. Inaczej kwiat bławatka szybko traci swoje walory lecznicze.
Bardzo popularną rośliną używaną do przygotowania okładów na zmęczone oczy jest rumianek szlachetny. Surowcem leczniczym są koszyczki kwiatowe, które zawierają duże ilości olejku eterycznego, witaminę C, flawonoidy, fenolokwasy, kumaryny, garbniki, cholinę, triterpeny i sole mineralne ze znaczną zawartością potasu. Lek z rumianku przyrządza się, zalewając wrzątkiem łyżkę surowca. Po odczekaniu 15 minut napar może być używany do okładów przy zmęczeniu wzroku, zapaleniu spojówek.

Borówka amerykańska poprawia wzrok

Coraz większe znaczenie w uprawie w Polsce odgrywa borówka amerykańska. Zawiera antocyjany, które wpływają na polepszenie widzenia nocą! To cenna informacja dla kierowców i pilotów.
Owoce borówki amerykańskiej powinny być jadane systematycznie i na surowo, ewentualnie po odmrożeniu. Smażone lub gotowane tracą swoje właściwości odżywczo-lecznicze. W czasie procesów zachodzących w wysokiej temperaturze owoc traci np. prawie 20 proc. fitoestrogenów, które są odpowiedzialne (jak dowiodły badania przeprowadzone w Finlandii) za ochronę przed chorobami serca. A inne związki inaktywowane są w jeszcze większym stopniu. To pokazuje, że borówkę powinno się jeść świeżą, najlepiej prosto z krzaka.

Pyłek pszczeli – lek prosto z ula

Do leczniczych cudów natury poprawiających wzrok można zaliczyć pyłek pszczeli. Są to uformowane kulki przenoszone na tylnych odnóżach przez pszczoły. Gromadzone w ulach zapasy pyłku są zbierane przez pszczelarzy, a następnie suszone lub zamrażane. W składzie chemicznym pyłku zidentyfikowano 250 składników chemicznych, wśród nich kwasy organiczne, witaminy, olejki eteryczne, tłuszcze, hormony oraz rutynę. Ze względu na m.in. dużą zawartość ryboflawiny pyłek pszczeli jest skutecznym lekiem poprawiającym jakość widzenia. Dodatkowo jest cennym źródłem mikroelementów.

/źródło:poradnikzdrowie.pl/

ZIOŁA NA SCHORZENIA OCZU

W przypadku wystąpienia tego rodzaju dolegliwości chory powinien zgłosić się do lekarza okulisty. W lżejszym przebiegu jak: jęczmień, zapalenie spojówek i powiek, kurza ślepota, można stosować zioła.

Zioła w medycynie ludowej od dawna stosowano w chorobach oczu. Napary z niektórych roślin, np. rumianku, świetlika, bławatka są często wykorzystywane w leczeniu domowym jako pierwsza pomoc w chorobie oczu. W wyżej wymienionych chorobach z powodzeniem można stosować preparaty ziołowe jako lek podstawowy, wspomagający lub uzupełniający. W chorobach oczu bardzo ważne jest ustalenie ostatecznego rozpoznania przed rozpoczęciem leczenia oraz wybór odpowiednich preparatów.

Jęczmień

Jęczmień powstaje na skutek zapalenia gruczołu łojowego przyrzęskowego (jęczmień zewnętrzny) lub gruczołu znajdującego się w tarczce powieki (jęczmień wewnętrzny). Jęczmień wywołany jest przez bakterie ropne (gronkowce).
Rp.
Kwiat krwawnika (Flor. Milleofolii) 50,0
Kwiat rumianku (Anth. Chamomillae) 20,0
Kwiat nagietka (Flor. Calendulae) 20,0
Kwiat bławatka (Flor. Cyani) 10,0
Zioła zmieszać, umieścić w czystej papierowej torbie, wsypać 2 łyżeczki na szklankę wody, gotować l—2 min, po 20 min przecedzić i ciepłym odwarem przykładać na oczy, zmieniając okład co 2 godz.
Zalecenia praktyczne:
1. Przestrzegać ścisłej higieny oczu, nie wyciskać ropy samemu.
2. Pić przez 5 dni szklankę fermentowanych drożdży.
3. Jeść dużo surówek i owoców, zawierających witaminy C i A.
4. Zawsze mieć ciepły okład na bolącym oku, przemywać odwarem ziołowym.
5. Nie wycierać oka ręcznikiem, używać do tego gazika lub waty.
6. Stosować maść przepisaną przez lekarza okulistę.

Kurza ślepota, czyli niedowidzenie zmierzchowe

Jest to upośledzone widzenie o zmierzchu lub przy przejściu z jasnego do ciemnego pomieszczenia, spowodowane zaburzeniami adaptacji oka do ciemności, wskutek uszkodzenia czynności pręcików siatkówki. Najczęstszą przyczyną kurzej ślepoty jest długotrwały niedobór w pokarmach witaminy A; pozostałe przyczyny związane są z dziedzicza-iością, zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki, zanikiem nerwu wzrokowego, krótkowzrocznością znacznego stopnia, odwarstwieniem siatkówki, jaskrą. Leczenie powinno być obowiązkowo prowadzone przez okulistę.
Pomocniczo można użyć niżej zapisane zioła.
Rp.
Ziele bylicy pospolitej (Hb. Arzemisiae) 50,0
Kwiat bzu czarnego (Flor. Sambuci) 50,0
Liść orzecha włoskiego (Fol. Juglandis) 50,0
Liść pokrzywy (Fol. Urticae) 50,0
Liść brzozy (Fol. Betulae) 50,0
Liść mięty pieprzowej (Fol. Menthae pip.) 50,0
Kwiat jasnoty białej (Flor. Lamii albi) 20,0
Zioła zmieszać, wsypać łyżeczkę na szklankę wrzątku, naparzać pod przykryciem 30 min, przecedzić; pić gorące na noc.
Zalecenia praktyczne:
1. Pić 1/2 szklanki soku z marchwi raz dziennie i jeść surową marchew.
2. Jeść często słodką śmietanę z białym serem (twarożkiem).
3. Jeść często wszelkie gotowane wątróbki, zwłaszcza z dziczyzny oraz świeże masło.
4. Utrzeć co trzeci dzień jajko i zjeść z cukrem lub miodem.
5. Gdy lekarz zaleci, można używać witaminy A w kapsułkach.
6. Pić raz dziennie po łyżeczce tranu przez 10—12 dni.
7. Nie chodzić samemu wieczorem i nocą, gdyż można upaść na ulicy.

Zapalenie spojówek i powiek

Zapaleniu spojówek towarzyszy zwykle zapalenie powiek. Przyczyn jest wiele, np.: praca w kurzu, dymie lub pyle, wady refrakcji, wrodzona krótkość powiek, wpływ ognisk zakażenia (zatok, migdałów, okostnej), które mogą działać przez krwiobieg lub w wyniku uczulenia. Często skłonność do zapalenia spojówek zależy od stanu skóry danego osobnika (łojotok) lub może być spowodowane uczuleniem na różne związki chemiczne.
Stosuje się leczenie przyczynowe, np. zlikwidowanie ognisk zakażenia, szkła korekcyjne.
Rp.
Ziele świetlika (Hb. Auphrasiae) 50,0
Koszyczek rumianku (Anth. Chamomillae) 50,0
Kwiat bławatka (Flor. Cyani) 20,0
Kwiat nagietka (Ftor. Calendulae) 10,0
Zioła zmieszać, wsypać dużą łyżkę na szklankę wrzątku, naparzać pod przykryciem 1/2 godziny, przecedzić i ciepłym naparem przemywać oczy 4—5 razy dziennie lub użyć do okładów.
Zalecenia praktyczne:
1. Wycierać powieki tylko czystym miękkim ręcznikiem.
2. Nie trzeć oczu rękami, choć bardzo pieką lub swędzą.
3. Chronić oczy przed zabrudzeniem i zaikurzeniem.
4. Być pod kontrolą okulisty.
5. Nie męczyć oczu długim czytaniem przy świetle elektrycznym, a szczególnie oglądaniem z bliska telewizji.
6. Nosić zawsze ze sobą przyciemnione okulary i używać przy słonecznej pogodzie.
7. Jeść dużo owoców i surówek zawierających witaminy C i A.

/źródło:ziola.wwww.com.pl/

/przygotowała: nika_blue/

About these ads

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s