… jest balsamem …

 

Po­cie­cha jest bal­sa­mem na głęboką ranę. Jest oazą w bez­kres­nej pus­ty­ni. Po­cie­cha jest jak łagodząca dłoń na two­jej skro­ni. Po­cie­cha jest niczym blis­ka, przy­jaz­na twarz. To obec­ność ko­goś, kto ro­zumie two­je łzy, przysłuchu­je się two­jemu ut­rudzo­nemu ser­cu, w smut­ku i nie­szczęściu po­zos­ta­je przy to­bie i po­maga doj­rzeć parę gwiazd. 

Phil Bosmans

 

obraz: Anna Armona

… kochać i nie tracić nic …

 

Czasem jest kiepsko co tu kryć
Lecz każdy krok umacnia nas
By kochać i nie tracić nic
Choć licznik nam odmierza czas
My nie musimy mieć pałaców
Bo mamy siebie i muzyke
Umiemy zawsze znaleźć za to
Pozytyw w każdym negatywie

Marysia Sadowska/ Adrian Łabanowski

 

obraz: deviantart

… tędy wiedzie droga …

sen3

 

Cierpiąc z miłości nie cierpisz na próżno. Cierpienie z powodu miłości jest twórcze; wznosi cie na wyższe poziomy świadomości. Cierpienie bez miłości jest pozbawione sensu; prowadzi cię donikąd, obracasz się w błędnym kole.

Miłość stwarza problemy. Możesz uniknąć tych problemów, unikając miłości – ale te problemy są bardzo ważne! Musisz wyjść im na przeciw, rozprawić się z nimi; przeżyć je, rozwiązać i zamknąć. Musisz przez nie przejść; tędy wiedzie droga. Miłość to jedyna sprawa, którą warto się zajmować.

Osho

… bo miłość …

 

Miłość to dzielenie się; pożądanie to gromadzenie. Pożądanie zawsze chce, ale nigdy nie daje, a miłość zna jedynie dawanie i nigdy nie prosi o nic w zamian; jest bezwarunkowym dzieleniem się.

Miłość nigdy nie czeka na nagrodę, nawet na podziękowanie. Jeśli druga strona okazuje wdzięczność, miłość zawsze jest zaskoczona – przyjemnie zaskoczona, ponieważ niczego w zamian nie oczekiwała.

Miłość jest uniwersalna. Miłość nie zaprasza do świętowania tylko kilkorga ludzi, miłość zaprasza gwiazdy i słońca, i kwiaty, i ptaki, wszystko, co istnieje.

Osho