… metoda doktora Jonasa … detoksykacja …

„Medycyna informacyjna wg dra Josefa Jonasza – kierowana i kontrolowana detoksykacja organizmu z bakterii, wirusów, pleśni, grzybów, drożdżaków, pasożytów, nadmiaru gliadyny, glutenu, mucyny i innych metabolitów, obciążeń poszczepiennych, pestycydów, narkotyków i leków, antybiotyków, konserwantów, substancji chemicznych, promieniotwórczych, metali ciężkich.”

Dr Josef Jonasz, czeski psychiatra, jest twórcą i propagatorem nowoczesnych kierunków w medycynie naturalnej, przede wszystkim metody całościowego oczyszczania organizmu człowieka z nagromadzonych toksyn swoimi unikalnymi preparatami informacyjnymi, stanowiącymi wielki dorobek jego ponad 30-letniej praktyki tejże medycyny. Od 1995 roku kieruje Instytutem Medycyny Całościowej w Pradze. Jest autorem kultowych książek-”Krzyżówki Życia” i “Tajemnice Życia” oraz publikacji na temat detoksykacji w praktyce.
Czeski lekarz posługujący się teorią ognisk zakaźnych w organizmie ludzkim dowiódł w praktyce, że to one są rzeczywistą przyczyną chorób, doprowadzając do trwałego uszkodzenia tkanek i przewlekłych schorzeń. Jeśli właściwą detoksykacją usunie się te ogniska, z reguły dochodzi do zaniku większości tych stanów, często do całkowitego ustąpienia dolegliwości. Doktor potrafi wykryć ogniska specjalnym aparatem wykorzystującym zmodyfikowaną metodę elektroakupunktury dra Volla, i na tej podstawie ustalić odpowiednie postępowanie detoksykacyjne swoimi preparatami. Są to bezinwazyjne, czyste preparaty ziołowe uzupełniane informacjami spektralnymi dotyczącymi toksyn. Jeden preparat zawiera wiele nośników informacji o toksynach dla układu immunologicznego, który po odczytaniu przez mózg hologramów aktywizuje organizm do oczyszczania i samoleczenia.

  Wszystkie infekcje w ciele człowieka muszą mieć zapewnione 2 podstawowe warunki:
1. chcą mnożyć się na ludzkich tkankach i w ten sposób zabezpieczyć przetrwanie gatunku,
2. w organizmie poszukują odpowiednich kryjówek, w których mogą chronić się przed nieprzyjacielem, w naszym przypadku przed reakcją układu odpornościowego.

Odpowiedni materiał na kryjówki oferują im głównie: śluz, tłuszcz, skrzepy krwi i tkanka łączna. W ten sposób infekcje wytwarzają ogniska zakaźne, tzw. łożyska, wyglądem przypominające miniaturowe “kieszenie”, zazwyczaj kulistego kształtu i oczekują na “okazję”, czyli osłabienie układu odpornościowego. Może ono być wywołane stresem, złymi nawykami żywieniowymi i higienicznymi, brakiem ruchu, wpływem środowiska, negatywnymi emocjami, nadmiarem przyjmowanych leków i używek, genotypem rodziców, obciążeniami toksycznymi przekazanymi przez matkę w czasie ciąży, toksynami z żywności, wody i powietrza, ukąszeniami owadów i pasożytów, mechanicznym drażnieniem oraz utlenianiem się materiałów stomatologicznych w jamie ustnej, brakiem równowagi hormonalnej oraz kwasowo-zasadowej i wieloma innymi czynnikami. Doktor Jonasz wypracowując możliwości znajdowania i likwidacji łożysk, odkrył z zaskoczeniem, że jego detoksykacja organizmu ludzkiego przebiega dokładnie wg prawideł medycyny chińskiej.
Medycyna ta wyróżnia 5+1 podstawowych narządów i ich obiegów czynnościowych, działających zgodnie z chińską filozofią 5 elementów, gdzie za główny narząd w obiegu uważa się narząd pełny, krwisty i spoisty, a jego podporządkowanym partnerem jest organ pusty, będący zbiornikiem. W tych samych parach współdziałają również meridiany – kanały energetyczne w naszym ciele. Mamy zatem obieg wątroby i pęcherzyka żółciowego, serca i jelita cienkiego, śledziony i trzustki z żołądkiem, płuc wraz z jelitem grubym i nerek z pęcherzem moczowym. Mózg przypisany jest obiegowi serca. Każdy narząd macierzysty kontroluje też inne narządy tego samego obiegu, np. wątrobie przyporządkowane są oprócz pęcherzyka żółciowego także wysepki Langerhansa, gruczoły łojowe, nadnercza, paznokcie, oko, penis, pochwa, jądra, a nerkom oprócz pęcherza moczowego również stawy, kości, zęby, macica, prostata, gruczoł tarczowy, jajniki, i mieszki włosów na głowie, etc. Oczyszczenie danego obiegu odtruwa zatem nie tylko główny narząd, ale też wszystkie jemu podporządkowane. Warto również nadmienić, że obieg wątroby odpowiada za odporność przeciwnowotworową, serca – przeciwpasożytniczą, śledziony – przeciwwirusową, płuc – przeciwbakteryjną, nerek – przeciwgrzybiczą. Łatwo zatem już tylko na podstawie infekcji, na które zapadamy najczęściej stwierdzić, które z obiegów należy zdetoksykować w pierwszej kolejności. Jednakże to dopiero aparat dra Jonasza, sprzężony z programem komputerowym umożliwia bardzo dokładne uzyskanie szeregu informacji i ustalenie mapy obciążeń toksycznych organizmu oraz wyselekcjonowanie odpowiednich preparatów oraz kolejności ich podawania. Podstawowa detoksykacja trwa 2 miesiące (około 3-5 wybranych po pomiarze preparatów), przy czym przez następne 2 miesiące preparaty działają tak, jakby nadal się je przyjmowało.

Coraz częstszym zjawiskiem jest występowanie boreliozy i jej związek z różnymi przewlekłymi chorobami. Zazwyczaj osoby, u których badanie krwi nie wykazuje borrelii, a aparat dra Jonasza tak, mówią, że nie były ukąszone przez kleszcza. Obecnie jednak borrelią skażone są nie tylko kleszcze, ale też komary, obrzeżki gołębie, muchy końskie, wszy i inne owady ssące krew, lub matka mogła ją wprowadzić płodowi w czasie ciąży. Borrelia może wywołać około 60 różnych symptomów, a jej wersja wrodzona wywołuje wrodzone zaburzenia układu nerwowego i immunologicznego. Przewlekła borelioza zawsze wiąże się z istnieniem w organizmie wielu ognisk zakaźnych, a jej detoksykacja jest również przewlekła, ale możliwa i jest w tym celu stosowany specjalny ukierunkowany preparat .
Obserwuje się również ciekawe efekty wspomagania preparatami chorych przyjmujących chemioterapię. Możliwe, że układ odpornościowy pomaga chemii zniszczyć chore komórki, natomiast otacza opieką te zdrowe , co nie osłabia tak organizmu i tak już wyniszczonego nowotworem.
Pary, które planują potomstwo, powinny poddać się podstawowej detoksykacji na 6 miesięcy przed poczęciem, co nie tylko je ułatwi (bezpłodność może być również efektem istnienia ognisk zakaźnych) , ale też znacznie zmniejszy prawdopodobieństwo że dziecko urodzi się z już obecnymi ogniskami przekazanymi przez matkę.

Dr Jonasz zawsze jednak podkreśla, że detoksykacja wyraźnie wskazuje toksynę emocjonalną jako główną i zasadniczą przyczynę naszych problemów zdrowotnych. Dlatego należy też detoksykować emocje świadome i podświadome, na co również opracował preparaty, ale stanowczo stwierdza, że ich przyjmowanie nie zwalnia nas z naszej własnej odpowiedzialności za nasze choroby i świadomego panowania nad emocjami. Mówi on:”Długie życie bez dobrego zaplecza emocjonalnego oraz bez możliwości usunięcia somatogennych toksyn z naszych organizmów nie ma wielkiego sensu. Życie dla samego życia nie jest tym, czego potrzebujemy. Życia potrzebujemy po to, abyśmy na ziemi mogli wykonać zadania, dla których realizacji się urodziliśmy”. Przez wiele lat Polacy, którzy dowiedzieli się o metodzie dra Jonasza, udają się do jego Instytutu w Pradze na pomiar i po preparaty. Obecnie dostępne one są już w Polsce, a konsultanci pracujący tą metodą w naszym kraju, szkoleni są osobiście przez dra Jonasza i inżyniera Jelinka (wprowadza on do preparatów nośniki informacji i jest jednym z najbardziej znanych konsultantów i wykładowców metody) podczas regularnych wykładów i ćwiczeń, także letnich szkół.

/źródło:refleksoterapia.org.pl/

Metoda doktora Jonaša

Po trzydziestu latach  praktyki  lekarskiej  doszedłem  do  wniosku,  że  człowiek  musi  przejść
w życiu przez trzy kolejne fazy: po pierwsze uwolnić swój organizm od trucizn, które przynosi życie, złe nawyki, czasem brak wiedzy; po drugie uwolnić swoją psychikę od toksyn zatruwających nasze myśli; po trzecie budować swój rozwój duchowy. To postępowanie ma swoją precyzyjną logikę czasową i nie można jej odwrócić. Na zatrutym organizmie nie może rozkwitać jasna psychika, a już absolutnie bez tych dwóch elementów nie możemy osiągnąć pełnego rozwoju duchowego.

Dr Josef Jonaš

Wiele lat badań nad poszukiwaniem przyczyn schorzeń pozwoliło doktorowi Josefowi Jonašowi wysnuć dwa podstawowe wnioski:

 1. Przyczyną większości schorzeń są obecne  w  ludzkich  organizmach  toksyny
  i infekcje.
 2. Nieprawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy doprowadza do przewlekłych dolegliwości.

Na tych dwóch założeniach doktor Jonaš oparł swoją metodę. Teza brzmiała: Jeśli właściwą detoksykacją uda się wydalić z ciała toksyny i pobudzić do działania układ odpornościowy, dojdzie do całkowitego ustąpienia dolegliwości, a jednocześnie ochronimy organizm przed chorobami cywilizacyjnymi.

Pozostało pytanie: Jak to zrobić? Okazuje się, że odpowiedź na nie daje sam organizm. Otóż, jeśli coś smakujemy, nasz mózg analizuje skład tego pokarmu – gdy jest on na przykład tłusty, w procesy trawienne włącza się metabolizm lipidów, jeśli jest spleśniały, reaguje zmysł powonienia oraz smaku i wypluwamy kęs.

Tę zasadę wykorzystano przy opracowaniu unikatowych preparatów detoksykacyjnych,  które można określić jako informacyjne, zawierają one bowiem dane o toksynach i infekcjach. Skład preparatów i technologię wprowadzania do nich informacji opracowała firma „Joalis”. Najprościej mówiąc są to obrazy toksyn, które  mózg  odczytuje  na  podstawie widm  emisyjnych i absorpcyjnych danej substancji; jest to swego rodzaju hologram. Poszczególne preparaty zawierają dziesiątki, a nawet setki informacji dotyczących różnych toksyn. Preparaty ukierunkowane są nie tylko na określone grupy toksyn, ale również na funkcje odpornościowe organizmu.

Dzięki wprowadzonym do organizmu preparatom mózg rozpoznaje hologram danej toksyny i stymuluje do działania system odpornościowy, niejako zmuszając nasz organizm do wydalenia toksyn. To jest właśnie fenomen metody doktora Jonaša. Ponadto ogromną zaletą metody jest jej nieinwazyjny charakter, to znaczy, że terapia detoksykacyjna nie zmienia w żaden sposób naturalnego funkcjonowania organizmu.

Obecnie w Republice Czeskiej, gdzie opracowano metodę kierowanego i kontrolowanego oczyszczania organizmu z toksyn, praktykuje około 400 wyszkolonych Konsultantów detoksykacji. Metoda ta zyskuje zwolenników również poza granicami Czech, między innymi: na Słowacji, we Włoszech, na Węgrzech, w Niemczech, USA i Kanadzie, a od ponad 7 lat także w Polsce.

 

TWÓRCA METODY

Doktor Josef Jonaš ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w Pilźnie, uzyskując specjalizacje  I.  i  II.  stopnia   z   psychiatrii.   Był    ordynatorem  oddziału   psychiatrycznego
i dyrektorem szpitala w Chomutowie (Czechy). Potem w Pradze prowadził prywatny gabinet medycyny  naturalnej.  Od  1995  roku kieruje Instytutem Medycyny Holistycznej (całościowej),
w którym praktykuje się metody typu:  diagnostyka  metodą  EAV  (łączy  ona  sposoby i   idee tradycyjnej medycyny chińskiej z możliwościami współczesnej elektroniki) czy elektroakupunktura aparatem Salvia. W Instytucie stosuje się również homeopatię, biorezonans, hydrocolonoterapię i wiele innych.

Doktor  J. Jonaš   jest  jednym  z  najlepszych   specjalistów   medycyny  naturalnej
–  odkrywcą i propagatorem nowych kierunków w tej dziedzinie. Jest też twórcą wyjątkowej metody kierowanego i kontrolowanego oczyszczania organizmu z toksyn.

Napisał kilka bardzo popularnych książek, między innymi: Krzyżówki życia oraz Jonašowa biblioteka zdrowia, która jest w zasadzie cyklem 16 odrębnych tytułów (np.: Alergia, Osteoporoza, Trądzik, Problemy ginekologiczne, Zmęczenie).

Doktor Jonaš jest człowiekiem skromnym, pogodnym, posiadającym bardzo szeroką wiedzę zarówno z zakresu medycyny konwencjonalnej, jak i alternatywnej.

/ źródło: danmed.pl/

dr Josef Jonasz

O METODZIE

Kontrolowana detoksykacja polega na planowym, systematycznym oczyszczaniu układów i narządów z toksyn zlokalizowanych nie tylko w tzw. wolnym obiegu ale zwłaszcza umiejscowionych w tzw. ogniskach, czyli strukturach śluzowych, w których odnaleźć można drobnoustroje, grzyby, pleśnie, pasożyty itp., których toksyny przenikają do organizmu.

kinezis.plOtoczki śluzowe powstają z produktów przemiany materii głównie cukrów, tłuszczu, białek.
Aby powstało patologiczne ognisko, do śluzu muszą wniknąć infekcje. Mogą one dostać się do organizmu już w czasie rozwoju płodu z zainfekowanego organizmu matki, co jest powodem późniejszych problemów zdrowotnych dziecka.
Drugim źródłem powstawania ognisk są zakażenia nabyte lub niedoleczone podczas całego życia. Mikroorganizmy łatwo mogą się ukryć w otoczkach śluzowych, które chronią je przed działaniem leków lub komórkami układu odpornościowego.

Testy obciążeń organizmu toksynami oraz dobór preparatów detoksykacyjnych wykonujemy w oparciu o urządzenie biorezonansowe SALVIA i program komputerowy EAM.
Testy pozwalają określić najbardziej obciążone narządy i układy organizmu.
Preparaty detoksykacyjne firmy Joalis dobierane są do obciążeń organizmu zgodnie z koncepcją i badaniami dra Jonaša.
Szczegółowe informacje na stroniePreparaty nie są lekiem i nie zastępują leków przepisanych przez lekarza. Mogą być jednak stosowane profilaktycznie lub jako uzupełnienie leczenia.

Jak ogniska zakaźne oddziałują na nasz organizm?

Ogniska spontanicznie się rozpadają uwalniając swą zawartość, co powoduje powtarzające się infekcje różnego rodzaju, trudności z pozbyciem się pasożytów, grzybów, pleśni. Drobnoustroje, zamknięte w ogniskach, nie mogąc się rozmnażać, produkują toksyny, które przez otoczki przenikają do organizmu. Ogniska uszkadzają funkcje organów, są źródłem braku witalności, niskiej odporności na wpływ czynników fizycznych i psychicznych. Najpoważniejszym następstwem działania ognisk jest oddziaływanie ich toksyn na tkanki i narządy organizmu oraz na funkcje komórek.

Toksyny drobnoustrojów mogą zakłócać nawet informację genetyczną. Wywierają wpływ na centralny, obwodowy i wegetatywny układ nerwowy. Naruszają funkcje układu odpornościowego, podlegającego centralnemu układowi nerwowemu, wpływają na narządy odpowiedzialne za równowagę hormonalną, uszkadzają komórki zarządzające produkcją enzymów co upośledza procesy metaboliczne i jest źródłem dysfunkcji pośrednich, reakcji alergicznych lub autoimmunologicznych i często leżą u podstaw chorób przewlekłych. Można powiedzieć, że drobnoustroje zamknięte w otoczkach przygotowują organizm swojego gospodarza do ataku innych bakterii.

Warunki powstawania ognisk

1.    Stres tkankowy. Tkanka w której umiejscawia się stres jest znacznie mniej odporna na powstawanie ognisk.
2.    Styl życia. Niewłaściwy sposób odżywiania się, dostarcz budulca do powstawania otoczek ognisk.
3.    Środowisko zewnętrzne. Obecność metali toksycznych, substancji radioaktywnych, chemicznych, spalin, antybiotyków i innych obcych substancji jest źródłem obciążeń dla organizmu.
4.    Predyspozycje genetyczne.

Metabolity

Najbardziej problematyczne dla organizmu są mięso ,mleko, cukier, mąka pszenna.
Z mięsa pochodzą puryny i pirydyny, z mleka- kazeina i mucyna, z mąki pszennej –gluten.
Kazeina powoduje zaburzenia w całym układzie nerwowym, narusza stawy, błony śluzowe, drogi oddechowe, żołądek, jelita i inne narządy. Gluten jest niebezpieczną trucizną dla systemu nerwowego. Wśród osób z zaburzeniami w natury psychicznej odnajduje się wiele osób z zaburzeniami metabolizmu glutenu.

Równie niebezpieczne dla narządów są zaburzenia spalania cukrów.
Cukier jest silną toksyną dla organizmu i głównym pożywieniem dla drożdżaków, które znajdują warunki do rozwoju w jelitach, śluzówce układu oddechowego, skóry. Efektem zaburzeń w metabolizmie cukrów mogą być wyładowania elektryczne w centralnym układzie nerwowym, które w połączeniu z metalami, będącymi dobrymi przewodnikami powodują wyładowania impulsów elektrycznych zakłócających pracę układu nerwowego. Osoby dotknięte takim zaburzeniem są wybuchowi, niespokojni, miewają migreny a nawet stwierdzono ataki epilepsji. Sole organiczne osadzają się w stawach, tkance podskórnej, nerkach, przestrzeniach międzykomórkowych, w układzie naczyniowym, a także czasami w tkance mózgowej, są przyczyną obrzęków i cellulitu.

/ źródło: terapie.kinezis.pl/

DETOKSYKACJA  UKIERUNKOWANA 
Metoda opracowana przez dr Josefa Jonasza z Pragi Czeskiej, wykorzystująca komputerowy przyrząd pomiarowy do kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta o nazwie SALVIA  i suplementy diety o działaniu informacyjnym JOALIS, pozwalają zdiagnozować i usunąć przyczyny większości dolegliwości i chorób przewlekłych. Salvia to niezwyle skuteczne narzędzie w rękach lekarza, lub doświadczonego terapeuty, wykorzystujące metodę EAV (elektroakupunktura wg Volla), pozwalające  opracować mapę  toksycznych obciążeń organizmu. Nadmiar toksyn, pasożytów i  powstające infekcje, w znacznym stopniu przyczyniają się do powstawania różnych schorzeń, dlatego, aby osiągnąć trwałą poprawę zdrowia, należy je usunąć, doprowadzając do równowagi organizmu.

Ta metoda diagnozuje i umiejscawia źródła zaburzeń i ich przyczyny. Wykrywa wszelkie zaburzenia organizmu np. boreliozę, salmonellę, chlamydię, mykoplazmę, różne alergeny itp. Pomaga zdiagnozować i zwalczyć większość chorób cywilizacyjnych:
◊ syndrom przewlekłego zmęczenia
◊ obciążenia drobnoustrojami
◊ „chodzące bóle”
◊ patologiczne zmiany skórne
◊ problemy gastryczne
◊ zaburzenia emocjonalne
◊ skłonności nowotworowe
◊ pozostałości chorób tropikalnych
◊ zmiany zwyrodnieniowe
i wiele, wiele innych.

    Na podstawie wyniku badania oraz wywiadu lekarskiego możemy wybrać konkretną kurację detoksykacyjną przy pomocy preparatów typu HELP,DREN,JOALIS,ABELIA  I BAMBI.

Rodzaje suplementów diety o działaniu informacyjnym pomysłu dr Josefa Jonasza są pomocne przy wspomaganiu organizmu  dotkniętemu  konkretnymi schorzeniami.

Przykładowo podamy poniżej tylko najbardziej poszukiwane z nich :

 • AKNE (trądzik) – Aknedren, LiverDren, VelienDren, Imun

 • ALERGIA – Analerg, Imun, RespiHelp, RespiDren

 • ASTMA – RespiHelp, RespiDren, Astmex, Pulmo

 • BÓLE GŁOWY – NeuroDren, Limfatex, No bacter, InfoDren K-1

 • DEPRESJE – Depreson, NeuroDren, MindDren, RespiDren

 • DROGI MOCZOWE – UrinoDren, UrinoHelp, No bacter, Vegeton

 • EGZEMA – Limfatex, Animetal, MindDren, InfoDren K-1

 • KLIMAKTERIUM – MenoHelp, Regular, Vegeton, VelienDren

 • KRĘGOSŁUP – Imun, Vertebra, UrinoDren, NeuroDren

 • ODPORNOŚĆ – Imun, RespiDren, MindDren, No bacter

 • PROBLEMY GINEKOLOGICZNE – MenoHelp, VelienDren, GynoDren, No bacter

 • PROBLEMY JELITOWE – ColiHelp, ColiDren, HepaDren, No bacter

 • PROSTATA – ProstaHelp, Imun, Regular, LiverDren

 • STAWY – Imun, UrinoHelp, ArtiDren, No bacter

 • TARCZYCA – Imun, VelienHelp, Regular, VelienDren

 • UKŁAD ODDECHOWY – Imun, RespiHelp, RespiDren, No bacter

 • ZMĘCZENIE – Fatig, Imun, MindDren, CorDren

 • ŻOŁĄDEK – VelienHelp, VelienDren, No bacter, Vegeton

Ponizsze rodzaje preparatów dr Jonasza na konkretne schorzenia   charakteryzują się różną technologią:
◊ Joalis xxxxHelp – to preparat informacyjny na bazie mineralno-ziołowej
działający na uwolnienie konkretnych narządów od ognisk zapalnych,
◊ Joalis xxxxDren – to ziołowy preparat informacyjny ogólnie
oczyszczajacy kolejne poziomy danego układu,
◊ Joalis xxxx – to krople na bazie alkoholu zawierające informacje
dotyczące rozbicia ognisk zapalnych znajdujących się w konkretnym
układzie
◊ Abelia xxxx – to suplement na bazie fruktozy zawierający
informacje dotyczące rozbicia ognisk zapalnych znajdujących się
w konkretnym układzie
◊ Bambi xxxx – to suplement na bazie fruktozy dostosowany do organizmu dziecka w ładnym kolorowym opakowaniu (narazie niedostepny w Polsce)

Dzięki tej metodzie można wspomóc usunąć przeróżne dolegliwości takie jak: Bóle głowy: Migreny, Bóle stawów, Bóle brzucha, Bóle pleców, bóle kręgosłupu szyjnego, kręgosłupa piersiowego, kręgosłupa lędźwiowego, Nadwaga, Egzemy,Nowotwory w początkowych fazach, Alergie, Depresje, Prroblemy ginekologiczne,Zaburzenia menstruacji, Zapalenia dróg, oddechowych, chroniczne zmęczenie itp..
Aby oczyszczanie było skuteczna należy go wykonywać zgodnie z pentogramem chińskim

Medycyna chińska rozróżnia 5 + 1 podstawowych narządów i ich obiegów czynnościowych w organizmie wątroba, serce, śledziona, płuca, nerki i mózg, który przyporządkowany jest sercu (patrz rysynek).  Zdrowie to zachowanie równowagi energetycznej między ww. narządami.

1. obieg czynnościowy – Serce – najczęściej stosowane preparaty:
Joalis CorHelp, CorDren

Powstanie pierwotnego ogniska zakaźnego w sercu może spowodować powstanie dalszych ognisk i problemów z następujących narządach: jelicie cienkim, w tętnicach, języku, twarzy. Objawy związane z obecnością ogniska zakaźnego oraz toksyn w sercu i z nim związanych narządów świadc zą niektóre z poniższych objawów: palpitacje i arytmia serca, uczucie ciężaru w okolicy serca, zadyszka po krótkim wysiłku, dusznica bolesna, miażdżyca naczyń mózgowych, udar mózgu, wady wymowy związane z funkcję języka, nadmierna potliwość, sinica warg i paznokci, pieczenie dłoni, drżenie mięśni, zmiany skórne w obrębie twarzy, zmiany na czubku języka, skłonność do mdlenia w trakcie pobierania krwi, niemożność panowania nad uczuciami, chroniczny smutek, pesymizm, stany niepokoju i lęku
2 obieg czynnościowy – Śledziona – najczęściej stosowane preparaty
Joalis WLHelp, VelienHelp, VelienDren.

Obecność ogniska zakaźnego i innych toksyn w śledzionie przeważnie powoduje pojawienie się dalszych ognisk zakaźnych i problemów w organach takich jak: trzustka, żołądek, przełyk, gardło, dwunastnica, mięśnie, ucho środkowe, gruczoły ślinowe, przysadka, szyszynka, podwzgórze. O obecności ognisk w tych narządach świadczy występowanie następujących objawów: nadwaga lub niedobór wagi, nerwica serca, hemoroidy, upławy u kobiet, częste oddawanie moczu, suche lub popękane wargi, obrzęk stawu palucha, zaflegmienie śluzówek, zaburzenia hormonalne, nie regularny cykl miesiączkowy, wodnisty katar, stany zapalne zatok nosowych, osłabienie i zmęczenie kończyn, zimne kończyny, krwawienie z dziąseł, zaczerwienienie gardła, afty, drętwienie kończyn, zmiany na powiekach, bóle i zmiany pod pachami, uczucie zmęczenia po posiłku, bóle i obrzmienie piersi, obrzęk dziąseł, polipy w nosie, paradentoza, opryszczka, chorobliwy głód lub brak apetytu, zawroty głowy przy ruchach rotacyjnych.

3 obieg czynnościowy – Płuca – najczęściej stosowane preparaty
Joalis RespiHelp, RespiDren. 

Powstanie pierwotnego ogniska w płucach powoduje powstanie dalszych ognisk i dolegliwości w następujących narządach takich jak:jelito cienkie, oskrzela,nosogardziel, krtań,migdałki podniebienne, zatoki czołowe, skóra, żyły. o obecności ognisk i toksyn w płucach i narządach z nimi związanych świadczy występowanie objawów: zatkany nos, stany zapalne gardła, uczucie duszności, zaczerwienienie gardła, bóle ramienia, sztywność mięśni ramion, utrata głosu, zmęczenie, egzema, sucha skóra, astma oskrzelowa, blokady kręgosłupa szyjnego, nadmierna potliwość, krwawienie z nosa, depresja, niechęć do mówienia, bóle zdrowych zębów, pęknięcia w obrębie odbytnicy.

4 obieg czynnościowy – Nerki – najczęściej stosowane preparaty
Joalis UrinoHelp, UrinoDren.

Powstanie pierwotnego ogniska w nerkach powoduje powstanie nowych ognisk i dolegliwości w pęcherzu moczowym, stawach, kościach, żebach, macicy, prostacie, gruczole tarczowym, jajnikach, w mieszkach włosowych. Objawy mogą być następujące: zatkanie i suchość w nosie, szumy uszne, częste oddawanie moczu w nocy, upławy u kobiet, obrzęki twarzy rano, obrzęk kostek u nóg, ciemny prawie fioletowy lub wiotki ewentualnie sztywny język, bóle małżowiny usznej, zaburzenia słuchu, dzwonienie w uszach, zaburzenia cyklu miesiączkowego, impotencja, bóle menstruacyjne, poronienia, stany zapalne narwów, np. międzyżebrowe, zapalenie nerwu kulszowego, bóle w pachwinach i bioder, kruchość kości, paradentoza, zaniki mięśni nóg, pieczenie w trakcie oddawania moczu, sztywność karku, skurcze łydek,

5 obieg czynnościowy – Wątroba – najczęściej stosowane preparaty
Joalis LiverHelp, LiverDren.

Powstanie pierwotnego ogniska w wątrobie pociąga za sobą pojawianie się ognisk i dolegliwości w: pęcherzyku żółciowym, w trzustce – wysepkach Langerhansa, gruczołach łojowych, nadnerczach, paznokciach, oku, pbwodowym układzie nerwowym, jądrach, pochwie, penisie. O obecności tych ognisk i toksyn mogą świadczyć następujące objawy: pogorszenie powonienia, suchość gardła, bóle głowy i kręgosłupa szyjnego, kurcze w okolicy głowy, bóle bioder, padaczka, brodawki i ich pękanie,  odciski, łzawienie oczu, osłabienie wzroku, „kurza” ślepota, świąd i zmiany chorobowe w obrębie narządów płciowych, zapalenie spojówek, dudnienie w uszach, stany agresji, złośliwość, gniew.

Przy częstych nawrotach tych samych chorób wskazana jest całoroczna detoksykacja prewencyjna zalecana w poszczególnych okresach roku wg diagramu:

styczeń, luty      NERKI i organy im podporządkowane
preparaty wg potrzeby
       Joalis UrinoHelp, Abelia Urinalis, UrinoDren
marzec, kwiecień      WĄTROBA  i organy jej podporządkowane
preparaty wg potrzeby
       Joalis LiverHelp, Abelia Solis, LiverDren
maj, czerwiec      SERCE  i organy mu podporządkowane
preparaty wg potrzeby
       Joalis CorHelp, Abelia Circuluss, CorDren
lipiec, sierpień      MÓZG  i organy mu podporządkowane
preparaty wg potrzeby
       Joalis MindHelp, Abelia Capitulis, MindDren
wrzesień, październik      ŚLEDZIONA  i organy jej podporządkowane
preparaty wg potrzeby
       Joalis VelienHelp, Abelia Limfalis, VelienDren
listopad, grudzień       PŁUCA  i organy im podporządkowane
preparaty wg potrzeby
       Joalis RespiHelp, Abelia Centralis, RespiDren

/źródło: tantra.pl/

 … grzybica i drożdżyca organizmu            http://www.youtube.com/watch?v=JFLwcKefpEQ

/przygotowała: nika_blue/

11 myśli nt. „… metoda doktora Jonasa … detoksykacja …

  • @Grzegorz napisz proszę gdzie można skorzystać z metody, gdzie wykonuje się te badania i leczenie. Szukamy szansy na poprawę zdrowia.

   • Ja korzystałam z tej metody w Płocku u dr. Bąkowskiego – polecam go w 100%. Poświęca pacjentowi dużo czasu, tłumaczy o co chodzi, nie czaruje. Adres to ul. Kolejowa 27. Ale na pewno gdzieś w Polsce są inne punkty. W Płocku jest fajnie, bo dr. stworzył praktycznie własną klinikę, ma dużo sprzętu, łączy różne metody w tym właśnie wyżej opisaną. Generalnie jest lekarzem ale zajął się również medycyną niekonwencjonalną. ale jak coś potrzebuje silniejszej interwencji to daje normalnie receptę i kupujesz leki w aptece – na grzyby coś brałam dodatkowo. Mi pomógł w wielu problemach zdrowotnych, chociaż z niektórymi muszę jeszcze powalczyć, niestety. Ale w niektórych sprawach efekty były b. szybko.

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s