Nie dla obcych policji w Polsce: protesty w całym kraju!

Nie dla obcych policji w Polsce! Protesty w całym kraju

W Polsce pojawiła się bardzo niebezpieczna ustawa o „udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Ustawa zawiera szokujące treści. Oto kilka cytatów z tej ustawy:

„Celem ustawy jest także umożliwienie funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw stosujących dorobek Schengen oraz państw trzecich udziału we wspólnych operacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to sytuacji, w których Rzeczpospolita Polska będzie potrzebować międzynarodowej pomocy w postaci interwencji odpowiednich służb, w przypadkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych poważnych zdarzeń.”

„Art. 8. 1. Zagraniczni funkcjonariusze biorący udział we wspólnych operacjach mają prawo do: 1) noszenia munduru służbowego;
2) okazywania legitymacji służbowej;
3) wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadania broni palnej, amunicji oraz materiałów pirotechnicznych i środków przymusu bezpośredniego;
4) użycia broni palnej w sposób i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji”

„Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) wspólne operacje – wspólne działania prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników w formie wspólnych patroli lub innego rodzaju wspólnych działań w celu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości – prowadzone przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
(źródło: http://sejmometr.pl/sejm_druki/2202449)

Można sobie wyobrazić jak ustawa o takiej treści może zostać nadużywana (w celu zaprowadzenia „porządku” w naszym kraju). W związku z tym apelujemy do wszystkich, którym nie jest wszystko obojętne o pomoc w wspólnym organizowaniu manifestacji w różnych regionach Polski.

Komentarz Jarek Kefir: na co warto zwrócić uwagę? W punktach:
1. ustawa umożliwia nie tylko np pomoc lokalnej policji niemieckiej podczas powodzi na Odrze. Ale także podczas wszelkich innych zdarzeń – a to można różnie interpretować. W tym – podczas pokojowych demonstracji, a także: zamieszek, rewolucji, próby obalenia reżimu zainstalowanego w 1989 roku w Polsce.
2. zagraniczne policje, służby zbrojne i służby specjalne będą mogły zatrzymać każdego obywatela III RP na terytorium naszego kraju, pod dowolnym zarzutem, jeśli tylko uzgodnią to wcześniej z policją w Polsce (tylko dla spełnienia formalności..)
3. poza tym zwróćcie uwagę, że treść ustawy umożliwia interwencję sił zbrojnych cyt. „państw trzecich”, czyli państw nie będących w Unii Europejskiej ani nawet w Strefie Schengen! Jakie to mogą być państwa? Pomyślmy. „Misja stabilizacyjna” i oczywiście „krzewienie demokracji i ideałów państwa prawa” w wykonaniu USA, po znalezieniu w Polsce złóż cennych surowców mineralnych? Albo „pokojowa interwencja” Niemiec i Rosji w ramach mandatu ONZ w celu stłumienia rewolucji i „zaprowadzenia porządku? Bądź też przyjazd sił policyjnych Unii Europejskiej, USA i Izraela po bankructwie naszego kraju, by egzekwować spłatę zadłużenia – także w postaci naszego terytorium, infrastruktury, bogactw narodowych?
4. co oznacza założenie w ustawie, że obcy funkcjonariusz / żołnierz będzie mógł dokonywać: pokazywania legitymacji, przeszukań, zatrzymań, operowania bronią palną i innymi środkami przymusu bezpośredniego? Nie widzę tutaj logiki. Po pierwsze, co z barierą językową? Przecież znajomość języka polskiego jest w krajach UE mniej niż minimalna. Który policjant lub żołnierz np z Francji czy Finlandii, posługuje się naszym językiem na tyle dobrze, by dokonać zgodnego z prawem (unijnym i polskim): zatrzymania, przeszukania, spisania, czy przesłuchania polskiego obywatela?
5. co z naszym podstawowym prawem – prawem do legitymowania funkcjonariusza policji? W Polsce coraz więcej osób z tego prawa korzysta, jest nawet duża grupa na facebooku temu poświęcona. Policja wie o tym, że jak odmówi prawa wylegitymowania się, to przegra (prawie) każdą sprawę w sądzie. Jak to będzie wyglądało wobec policjanta z innych krajów? Nie mówię tutaj już o barierze językowej, ale także o tym, że Polacy nie wiedzą jak ma wyglądać legitymacja służbowa policjanta choćby z Portugalii.
6. ABW – w ustawie jest jasny zapis, że chodzi także o operacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W praktyce, znając dzisiejsze realia – zapis ten będzie.. jawną legalizacją działań obcych służb specjalnych i wywiadów na terenie Polski. Takich jak: CIA, Mossad, GRU i tym podobne. Warto pamiętać, że już teraz na terenie naszego kraju intensywnie operują obce wywiady, gdyż gra toczy się o to, czy Polska (a więc i cała Unia Europejska) pójdzie w kierunku Euroazjatyckim, czyli z Rosją, czy Euroatlantyckim, czyli z USA i Izraelem.
Do legalizacji działań obcych służb na terenie naszego państwa będzie wystarczyła jedynie zgoda ABW, czyli jakieś formalne uzasadnienie, na papierze – niekoniecznie zgodne z prawdą. Tak więc obce służby będą mogły nas: aresztować, więzić, wywozić z kraju a nawet zabijać, pod przykrywką działania z ABW na rzecz „bezpieczeństwa kraju” jak i „praworządności”. Skąd my to znamy?
7. Cyt. „Wątpliwości wzbudza fakt, że obce służby, które będą mogły używać broni, materiałów pirotechnicznych i środków przymusu – nie będą podlegać jurysdykcji polskich sądów. Zaskakując jest także to, że nie muszą oni znać języka polskiego – dodaje poseł Edward Siarka.
-Zakładamy, że ci funkcjonariusze używając broni w stosunku do obywateli Polski nie podlegali by jurysdykcji polskich sądów. To jest niewyobrażalne. Wątpliwa jest również rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej ustawie. Obok Państwowej Straży Pożarnej, policji została wpisana właśnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiemy czym ona się zajmuje, a więc jaka miałaby być rola ABW i współpracujących z nią obcych służb? O co w tej ustawie tak na dobrą sprawę chodzi – podnosi poseł Edward  Siarka.”
-czyli de facto obcy funkcjonariusze pozostaną bezkarni.

https://i1.wp.com/sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/16322_426851844056861_659444686_n.jpg

Od prawie tygodnia w internecie nagłaśniana jest sprawa bulwersującego projektu ustawy nr 1066 przygotowanej przez rząd Donalda Tuska. Chodzi o projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Polski. Zapisy dają możliwość użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego, a także ściągnięcia do Polski obcych służb z dowolnego kraju do pomocy do zabezpieczenia imprez masowych. 18 stycznia projekt dokumentu trafił do Sejmu RP. Co ciekawe, ustawa jest procedowana przez komisje w trybie pilnym i na początku marca ma trafić pod głosowanie posłów.

Dobitnym przykładem porozumienia wszystkich opcji parlamentarnych jest cisza na temat tego projektu ustawy oficjalnie umożliwiającej okupację Polski obcymi siłami. W dniu 2 marca 2013 r. w większości miast wojewódzkich organizowane są przez „Anonymous” protesty. Będzie to nowa wojna internautów w rządem Donalda Tuska. Czy ustawa polegnie jak ACTA?

2 marca 2013 fala protestów w Polsce:

(wejdź na poniższe strony i przyjdź na demonstrację)

_____________________________________________

Strona główna protestów / akcji, na FB:

https://www.facebook.com/Anonymous.Poland

_____________________________________________

SPRAWA JEST ARCY WAŻNA DLA WOLNOŚCI OSOBISTEJ KAŻDEGO POLAKA BEZ WYJĄTKU NA POLITYCZNE POGLĄDY.
W HISTORII POLSKI DOTYCHCZAS TAKA SYTUACJA WZYWANIE OBCYCH WOJSK DO PACYFIKACJI NARODU MIAŁA MIEJSCE TYLKO DWUKROTNIE.

W CZASACH ROZBIOROWYCH – SKUTECZNA – WEZWANO ROSYJSKIE I SASKIE (NIEMIECKIE) WOJSKA. I W CZASACH PRL – ALE TYLKO PRÓBA- GEN. JARUZELSKI. ZSRR STANOWCZO ODMÓWIŁA WZIĘCIA UDZIAŁU W INTERWENCJI NA PROŚBĘ RZĄDU PRL.

W historii Bloku Wschodniego mamy kilka przykładów spacyfikowania przez obce państwa wybijających się na niepodległość krajów:
-Węgry, rok 1956, krwawo stłumiona rewolucja przeciwko bolszewikom;
-Czechosłowacja – stłumienie Praskiej Wiosny;
-Grecja, po zakończeniu II Wojny Światowej – tam też chciał interweniować militarnie Blok Wschodni (bolszewicy); do dziś w Polsce mieszka wielu emigrantów z Grecji przyjętych  po stłumieniu rewolucji komunistycznej.

Komentarz Jarek Kefir: i teraz pytanie: czy obecna ustawa i przyjmowanie na całym świecie podobnych ustaw, to nic innego, jak powtórzenie starych wzorców? „Wraca nowe” – chciałoby się powiedzieć. Wiadomo, że dziś zamierzenia bolszewików i nazistów (będące de facto tym samym..) realizowane są pod nowymi hasłami, ideami, pod szyldami nowych państw. Od pewnego czasu zmieniają się tylko slogany, partie polityczne, nurty ideologiczne, w zależności od świadomości danego pokolenia.. Tak samo robią właściciele hipermarketów by uniknąć opodatkowania – zakładają nową firmę z nowym szyldem, infrastruktura i pracownicy są nadal Ci sami. Tak samo robią też właściciele banków, by naciągać coraz to nowych klientów. Unia Europejska jest w prostej linii spadkobiercą nazistowskiej III Rzeszy. I co ciekawe – naziści już w 1942 roku przewidywali, że w po zwycięstwie Niemiec, w XXI wieku, narodowy socjalizm straci rację bytu i trzeba będzie stworzyć coś na kształt dzisiejszej UE. Jak widać – plan światowych elit się udał, i teraz to samo co jest w UE wprowadzają w Stanach Zjednoczonych.

Rząd PO-PSL zaczął powoli się wycofywać z ustawy, choć jak znamy życie, będzie podobnie jak w przypadku GMO: niby nie mamy GMO, a tak naprawdę mamy. Można przypuszczać, że do ustawy wrócą w najbliższym czasie, a odwołanie jednego posiedzenia komisji jest powodowane chęcią osłabienia społecznego oporu:
Cyt. „Dziś dokumentem miała zająć się sejmowa podkomisja – nieoczekiwanie jednak – obrady odwołano – mówi poseł Edward Siarka.
–Posiedzenie podkomisji zostało odwołane. Podczas pierwszego czytania w Komisji Spraw Wewnętrznych pojawiło się dużo wątpliwości wokół tego dokumentu. Pojawił się szereg pytań ze strony posłów, z zapytaniem czy nie mamy tutaj do czynienia z daleko idącym ograniczeniem naszej suwerenności w sferze bezpieczeństwa? – powiedział poseł Edward Siarka”
-a to oznacza, że ustawa zostanie ponownie skierowana do sejmu z zamiarem kosmetycznych poprawek.

Przydatne linki:

-na stronach internetowych ministerstw znikają symbole narodowe. Czy to symboliczna zapowiedź likwidacji resztek polskiej państwowości?

-umowa gorsza niż ACTA, czyli zagraniczne korporacje będą mogły „udupić” każdą polską firmę pod byle pretekstem.

-10 polskich kłamstw gospodarczych i społecznych

Za: http://kefir2010.wordpress.com/2013/02/21/nie-dla-obcych-sil-zbrojnych-w-polsce-demonstracje-w-calej-polsce-2-marca-2013/