Numerologia.

Człowiek od zarania dziejów starał się uporządkować świat wokół siebie. Wprowadził pojęcie czasu, podzielił go na pory roku, miesiące, tygodnie i dni. Każdy dzień określił liczbą. Porządek świata został nazwany. Liczby odzwierciedliły zasady, którymi ten porządek się kieruje.

Od chwili przyjścia na świat mamy do czynienia ze światem materialnym, w którym liczby określają wszystko co nas otacza. Każdy z nas urodził się w określonym miejscu i pod wpływem określonej wibracji numerologicznej. Nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy ta wibracja oddziaływuje na nas przez całe życie. Jak cały Wszechświat również numerologia jest harmonią cech pozytywnych i negatywnych. Nie ma liczb gorszych i lepszych. Można mówić o ich bardziej lub mniej wykorzystanym potencjale.

NUMEROLOGIA zagląda w zakamarki naszego wnętrza i wymaga chwili refleksji, zastanowienia i poszukania w sobie tych pokładów energetycznych, które pozwolą na lepsze poznanie własnych możliwości, ale również ograniczeń.

Początków numerologii należałoby szukać już wtedy, gdy cyfry zaczęły odgrywać dużą rolę w życiu człowieka. Od czasów Pitagorasa, wielkiego greckiego filozofa i matematyka, ludzkość uczyniła ogromny krok w wielu dziedzinach związanych z liczbami, dokonała przełomu technologicznego, skonstruowała komputer i telefon komórkowy wciąż podążając naprzód. Człowiek zaspokoił wiele własnych potrzeb, drogą poznania dotarł prawie wszędzie dokąd zmierzał. Jednak jednego szlaku dotąd nie przetarł – szlaku do poznania samego siebie. Jest to jedna z bardziej krętych ścieżek. Kto zechce zagłębić się w arkana wiedzy numerologicznej być może znajdzie odpowiedź na część nurtujących go pytań o sens bytu swojego, swoich najbliższych, ludzi już znanych oraz tych, których dane mu będzie poznać bliżej.

Znając podstawy numerologii możemy zaplanować lub uprzedzić pewne fakty. Numerologia nie jest jednak wyrocznią, pozwala na dostrzeżenie potencjałów i ograniczeń naszej osobowości, nie wywołując zdarzeń i nie bawiąc się we wróżbiarstwo.

Tak jak wszystkie nauki Wschodu kieruje się pewnymi regułami i obserwacjami, porządek Wszechświata przekładając na naszą własną, wewnętrzną równowagę pierwiastka męskiego i żeńskiego.

Mam nadzieję wprowadzić Was w świat ciekawych doznań towarzyszących poznawaniu własnego JA, a także zapewnić dobrą zabawę tym, którzy zechcą się do niej przyłączyć.

Każda liczba posiada specyficzną energię, która jest charakterystyczna tylko dla niej. Energię tę nazywamyWIBRACJĄ. Połączone wibracje różnych liczb nadają oryginalny rys osobowościowy nieodłącznie towarzyszący każdemu człowiekowi w trakcie całego życia. Zmienność wibracji i tym samym wahań charakterologicznych jest zależna od wielu czynników. Tutaj skoncentruję się jednak na podstawowym zarysie tematu.

Zaznaczam, że nie można sugerować się jednym numerem, ponieważ nie ma tzw. „czystych wibracji”, podobnie jak sam znak zodiaku w astrologii nie mówi wszystkiego o charakterze człowieka.

Większość ludzi rodzi się z często nieuświadomionymi talentami, które nienazwane i niezauważone mogą zostać zagubione gdzieś w natłoku codzienności. Każdy człowiek jest indywidualnością i tylko od niego zależy jak swój indywidualizm potrafi wykorzystać. Numerologia pozwala przyjrzeć się bliżej własnej osobie i dostrzec zarówno potencjały jak również ograniczenia swojej osobowości. Niech będzie to pierwszy krok ku samodoskonaleniu i zaplanowaniu życia według prawdziwych potrzeb.

Pragnę również zaznaczyć, że numerologia nie ma nic wspólnego z siłami nadprzyrodzonymi, magią czy wróżbiarstwem. Opiera się jedynie na prostej matematycznej kalkulacji. Nie wierzycie – to sprawdźcie! Zaczynamy….

W numerologii istnieje dziewięć liczb podstawowych (od 1 do 9) do których drogą sumowania można sprowadzić każdą inną liczbę. Oprócz nich są tzw. „liczby mistrzów” – numery podwójne (11, 22, 33, 44, 55, 66, 77). Aby stworzyć pełen Portret Numerologiczny musimy wziąć pod uwagę:

 1. Wibracja Urodzenia (niezmienna),

 2. Wibracja Imienia i Nazwiska (zmienna przy każdej zmianie nazwiska i przy nadawaniu nowych imion, pseudonimów),

 3. Wibracja Podpisu (zmienna przy każdej zmianie parafki).

Do obliczenia Wibracji Urodzenia wystarczy znajomość pełnej daty urodzenia (dzień, miesiąc, rok). Przykład:

Pani X urodziła się 5.06.1970 r. Sumujemy cyfry występujące w dacie. Otrzymujemy liczbę 28, którą sprowadzamy do cyfry 1( 2+8= 10; 1+0= 1). Tak więc Wibracja Urodzenia tej pani to Jedynka.

Przy tworzeniu pełnego Portretu Numerologicznego należy mieć na uwadze fakt iż nikt nie jest „czystym numerem”. Na całość osobowości składa się wiele liczb, które współdziałają ze sobą i nie mogą być traktowane osobno.

Oto niezbędny alfabet numerologiczny i klucz do dalszych działań:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

J

S

B

K

T

C

L

U

D

M

V

E

N

W

F

O

X

G

P

Y

H

Q

Z

I

R

(Uwaga: Ą=A, Ć=C, Ę=E, Ł=L itd.)

Każdy z nas posiada indywidualną Wibrację Imienia i Nazwiska, lecz w przeciwieństwie do Wibracji Urodzenia może się ona zmieniać. W dodatku mówi o nas najwięcej uwzględniając wewnętrzne potrzeby oraz to jak postrzegają nas inni. Dlatego na początek proponuję tę charakterystykę.

Pierwszą czynnością jest napisanie na kartce pełnego imienia (imion) i nazwiska.

Następnie znając alfabet numerologiczny możemy zająć się opisem:

 • Wibracji Życia Wewnętrznego – wszystkie cyfry odpowiadające samogłoskom należy zapisać nad imieniem i nazwiskiem, dodać je do siebie w tej samej linii i sprowadzić do jednej cyfry (wyjątkiem jest sytuacja, w której z redukcji powstają liczby mistrzów tj. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77),

 • Wibracji Ekspresji Zewnętrznej – wszystkie cyfry odpowiadające spółgłoskom należy zapisać pod imieniem i nazwiskiem, podobnie jak w powyższym przykładzie dodać je do siebie w tej samej linii i sprowadzić do jednej cyfry (wyjątkiem jest sytuacja, w której z redukcji powstają liczby mistrzów tj. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77),

 • Celów życiowych – należy połączyć końcowy rezultat obu powyższych wibracji (dodać cyfry) w wyniku czego otrzymamy liczbę odpowiadającą naszym celom życiowym.

Znając pełną datę konkretnego zdarzenia możemy prognozować jego skutki. Podobnie rzecz ma się z planowaniem wszelkich przedsięwzięć – zarówno zawodowych (rozpoczynanie nowej pracy, zakładanie firm, powodzenie spraw urzędowych itd.) jak również osobistych (ślub, narodziny potomka itd.).

Analiza dokładnej daty urodzenia jak również pełnych imion i nazwisk partnerów może pomóc w dobrym dopasowaniu osobowości ludzi, którzy pragną związać ze sobą przyszłość. Może także dostrzec pewne negatywne aspekty lub wręcz niebezpieczeństwa współżycia, współpracy oraz wszelkiego współdziałania osób planujących związek zarówno partnerski jak i zawodowy.

Twój numer

JEDYNKA

Inicjator

Twoja wibracja określa zdolności przywódcze i twórcze. Siła charakteru, indywidualność, poczucie humoru, oryginalność, twórcza osobowość, niezależność, nieprzeciętność, dar przekonywania, odwaga i duma to główne pozytywne cechy Jedynki. Jednak tak jak wszystkie pozostałe liczby Jedynka posiada również negatywne strony: szorstkość, brak dyplomacji, dyktatorstwo, złośliwość, uszczypliwość a w niektórych przypadkach cechują ją nawet agresja i okrucieństwo.

Przy całym wachlarzu zalet i wad nie można Jedynce odmówić szczególnych umiejętności rządzenia. Świetnie czuje się będąc sobie „sterem, żeglarzem, okrętem”, trochę gorzej, gdy przyjdzie jej podporządkować się nakazom i zakazom innych. Wtedy mogą ujawnić się takie cechy jak cynizm, egoizm, agresywność i chęć dominacji za wszelką cenę.

Jedynki są bardzo ambitne a umiejętne wykorzystanie tej cechy powoduje, że są dobrymi i sumiennymi pracownikami. Mają błyskotliwy umysł, dużo pomysłów co w połączeniu z dynamizmem i charyzmą tworzy mieszankę osobowości nadającej się do kierowania ludźmi.

Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest znajomość natury ludzkiej, intuicja, entuzjazm i odpowiedzialność.

Jako szefowie Jedynki potrafią być zadziwiające, ale również szokować nagłymi zmianami nastrojów. Nie jest to łatwe do zniesienia dla podwładnych, toteż Jedynka nie należy do najłatwiejszych współpracowników.

Skłonność do wychodzenia poza przeciętność, pragnienie nieograniczonej wolności często powoduje wręcz anarchistyczne zachowania Jedynek. Potrafią być wtedy nieprzejednane i bardzo zacietrzewione w swoich poglądach. Natomiast ryzykanctwo nadaje koloryt ich życiu i częściowo zaspokaja potrzebę niezależności. Jednak wychylanie się tak dalece w przyszłość jak to czyni Jedynka może spowodować klęskę projektu z powodu nadmiernego entuzjazmu, pośpiechu i niecierpliwości.

Silna wola, odporność fizyczna predysponują Jedynkę do aktywnego życia i spełniania się w niebezpiecznych profesjach.

Przeszkody są dla tej Wibracji raczej bodźcem do działania niż powodem do rezygnacji i poddania się. Porażki, jeżeli już do nich dojdzie, są natomiast dla Jedynek źródłem depresji. Wątpi wówczas we wszystko i we wszystkich, a sceptyczne nastawienie doprowadza niekiedy do nadmiernego krytykanctwa, a nawet agresji i nerwowości wobec otoczenia. Nie jest wówczas przyjemnym kompanem.

W uczuciach Jedynka jest porywcza i namiętna. Łatwo zdobywa obiekt pożądania, gdyż ma wyjątkowy dar przekonywania. Jednak, podobnie jak w innych dziedzinach życia również w miłości potrafi być zaborcza. Im bardziej kocha tym bardziej pragnie dominować. Zmienny charakter powoduje, że potrafi przejść od wielkiej czułości do oschłości a nawet brutalności w bardzo szybkim tempie

Szczęście znajdą z osobami o wibracji 2 lub 3, 4, 6. Muszą jednak pamiętać, aby panować nad swoją zaborczością i nadmiernym krytycyzmem. Mniej szczęśliwe mogą być z 5 i 7. Unikać natomiast powinny osób o wibracji 8 i 9 oraz 1 z powodu ciągłej walki.

Znak zodiaku będący odpowiednikiem Jedynki to LEW.

Sławne Jedynki:
Napoleon Bonaparte, Alfred Nobel, Arystoteles Onassis, Paco Rabanne, Michaił Gorbaczow, Karol Marks, Lew Tołstoj, Charlie Chaplin.

DWÓJKA

Mediator

Dualizm, pierwiastek męski i żeński, łączenie się przeciwieństw, dopełnianie się. Dwójka daję swoim podopiecznym szczególną wrażliwość na innych, takt, usłużność i altruizm.

Osoby te łatwo nawiązują kontakty z otoczeniem, a ze względu na swój łagodny charakter i niechęć do nadmiernego wyróżniania się są bardzo lubiane. Kochają wszelkie przejawy piękna, są wyrafinowanymi estetami. Często mają kontakt ze sztuką w różnym wydaniu. Są delikatne, powściągliwe, nieco nadwrażliwe i dyplomatyczne. Roztaczają wokół siebie aurę spokoju, delikatności i wdzięku. Ich nieśmiałość, marzycielskość, skromność i prostoduszność mogą czasem przysporzyć kłopotów w kontakcie z rzeczywistością, a szczególnie nie radzą sobie z osobnikami ordynarnymi i kłótliwymi. Urodzona subtelność nie pozwala im na podobne zachowania toteż mogą się czuć w takich sytuacjach wytrącone z równowagi.

Nastroje Dwójki są ściśle związane z otoczeniem. W sprzyjających warunkach potrafią rozkwitać, tryskać radością i pozytywną energią, która w warunkach negatywnych zostaje stłamszona. Środowisko bardzo oddziałuje na nich, co powoduje, że ich konstrukcja psychiczna wydaje się niestabilna. Są podatne na wpływy i mają wiele kompleksów. Przy Całym swoim uroku osobistym są zbyt łatwowierne, co prowadzi do wyzyskiwania ich przez osoby pozbawione skrupułów. Powinny stawiać sobie mniejsze wymagania i tym samym bardziej siebie akceptować.

Ze strachu przed zranieniem często ukrywają swe uczucia, co powoduje wewnętrzną degrengoladę. Ujawnienie emocji jest w tym przypadku konieczne, aby zachować spokój ducha. Dwójka powinna pamiętać, że nikt nie jest doskonały.

W przypadku braku akceptacji własnej osoby Dwójce grozi depresja, apatia, żal do świata o wszystkie niepowodzenia, lęki i zazdrość. Dwójko uwierz w siebie!

Dwójki sprawdzają się we wszystkich zawodach związanych z dyplomacją, współpracą z ludźmi, mediatorstwem. Są dobrymi psychologami umiejącymi wczuć się w sytuację innych. Wyczucie piękna i harmonii uczyni z nich wspaniałych artystów lub handlarzy dziełami sztuki i kolekcjonerów.

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji są sumiennymi i uczciwymi pracownikami. W sprawach finansowych nie są dość asertywne, często nie upominają się o coś co im się słusznie należy. Jeżeli tylko przezwyciężą tę cechę mogą osiągnąć całkiem dobrą pozycję materialną.

Dwójka dużą wagę przywiązuje do swoich kontaktów z ludźmi. Chciałaby mieć samych przyjaciół i robi wszystko, żeby tak było. Jako partner jest najbardziej zgodna z całej skali numerologicznej. Jej szczęście jest silnie zdeterminowane szczęściem bliskich. Romantyczna, gotowa do poświęceń jest partnerem jakiego można sobie tylko wymarzyć. Chociaż i tutaj może spotkać Dwójkę niemiła niespodzianka, gdy nie spojrzy trzeźwo i realnie na świat.

Najbardziej szczęśliwe Dwójki będą z 4 i 6.

1 i 8 są zbyt agresywne dla 2, choć imponują jej siłą charakteru i osobowością.

3 i 5 swoją wesołością potrafią rozluźnić 2 i pomóc jej w pełni cieszyć się życiem.

7 jest podobnie jak 2 introwertyczna, lubiąca samotność i swój świat. Jeżeli znajdą wspólne zainteresowania przy dobrej woli z obu stron może to być udany związek.

9 jest niezależna, ekstrawagancka i zbyt hałaśliwa dla stonowanej 2. Może ją też dotkliwie zranić, gdyż nie należy do najbardziej taktownych.

Znak zodiaku będący odpowiednikiem Dwójki to WAGA.

Sławne Dwójki:
Gabriel Garcia Marquez, Helmut Kohl, Dalai Lama XIV, Mozart, Machiavelli, Lord Byron, Alberto Moravia, Martin Luter King.

TRÓJKA

Optymista

rójka lubi być w centrum zainteresowania. To właśnie o ludziach o tej wibracji mówi się „dusza towarzystwa”. Niezwykle rozrywkowa potrafi wspaniale zainspirować do działania i zabawy. Otwarta, serdeczna, ciepła, obdarzona magnetyzmem Trójka na pewno nie ma problemów z oczarowaniem otoczenia. Życiowi optymiści umiejący w pełni cieszyć się życiem i korzystać z okazji, które się nadarzają. Lubiane, kochane lub wręcz uwielbiane przez przyjaciół czują się jak ryba w wodzie brylując w towarzystwie. Mają ogromnie dużo entuzjazmu, energii i spontaniczności. Są czarujące, elokwentne czym zyskują sympatię otoczenia.

Lubią wygodę, luksus i pobłażanie sobie. Często dzięki swej fascynującej osobowości są rozpieszczane i wtedy mogą stracić kontakt z rzeczywistością nazbyt folgując swoim wadom. Mogą stać się próżne, łatwowierne, wyniosłe i egocentryczne. Nadmiar obowiązków przytłaczających Trójkę może spowodować, że stanie się nieodpowiedzialna. Uwaga również na cynizm, zarozumiałość i pyszałkowatość – może Trójce przysporzyć problemów.

W naturze Trójki leży wolność. Osoby o tej wibracji mają duszę artystów o bogatej wyobraźni toteż wszelkie zawody gdzie mogą wypowiedzieć się twórczo jak ulał pasują właśnie do Trójki. Przy odrobinie samodyscypliny, koncentracji i wytrwałości potrafią zdobyć nawet najtrudniejszy szczyt i to z łatwością o której inni mogą tylko marzyć. To się nazywa charyzma. Można powiedzieć, że Trójce wszystko idzie w życiu jak z płatka, co przy braku pracy nad sobą może utwierdzić ją w przekonaniu, że jest jedyna w swoim rodzaju. Wówczas spocznie na laurach i będzie do wszystkiego podchodzić ze słomianym zapałem. I na to powinna uważać.

Rutyna i monotonia to nie dla Trójek. W pracy, która nie daje im satysfakcji bardzo się męczą i gubią gdzieś po drodze swoje rozliczne talenty toteż bardzo ważne dla Trójek jest to, żeby zajęcie, które wykonuje było ciekawe i dające możliwość rozwoju. Osoby o tej wibracji są bardzo lubiane i szanowane przez współpracowników, gdyż ich pozytywne nastawienie do świata udziela się innym.

Pieniądze lubią Trójkę. Toteż Trójka nie czuje potrzeby ciułania na czarną godzinę, ponieważ zazwyczaj takich nie miewa. Uważa, że pieniądze są po to, żeby z nich korzystać i nie żałuje sobie i innym na przyjemności. Z natury nie jest ani zachłanna ani nadmiernie oszczędna.

W uczuciach Trójki są bliskie donżuanerii, korzystają ze swojego zniewalającego uroku dopóki nie trafią na swoją drugą „połówkę pomarańczy”. Każdą miłość odczuwają bardzo intensywnie i każda wydaje im się właśnie tą jedyną, najprawdziwszą. Świadczy to o ich wyobraźni i fantazji, które powodują, że Trójki żyją trochę nierealnie, na granicy jawy i snu. Gdy są zakochane uwidaczniają to w całej krasie. Są spontanicznymi, czułymi i lojalnymi partnerami.

Trójce najlepiej w otoczeniu życiowych optymistów: innej 3, a także 1, 5 i 9.

Wspólny język potrafią też znaleźć z pozostałymi wibracjami tj.: 2, 4, 6, 7 i 8, choć frywolność i lekkomyślność Trójki nie zawsze podoba się tym „poważnym” osobnikom.

Znaki zodiaku będące odpowiednikiem Trójki to RYBY i STRZELEC.

Sławne Trójki:
Ella Fitzgerald, Kartezjusz, Salvador Dali, Karol Dickens, Victor Hugo, George Sand, Henry Miller, Maria Callas i oczywiście Juan Casanova.

CZWÓRKA

Reformator

Czwórka to sumienny, pracowity, skuteczny, ambitny, dokładny, czasem wręcz pedantyczny aktywista. Posiada niezwykłą umiejętność analitycznego myślenia, planowania, organizowania. Przy tym całym wachlarzu zalet jest jeszcze lojalny, wierny, odpowiedzialny i godny zaufania jako partner życiowy oraz jako współpracownik. Sceptycyzm połączony ze zdrowym rozsądkiem czyni z Czwórek osobowości praktyczne, solidne i niezwykle poważne. Nie dla nich ryzyko, nieoczekiwane zmiany i przewroty życiowe. Stabilizacja jest im niezbędna do spokojnego, systematycznego i metodycznego działania. Jednak mimo niezaprzeczalnych walorów Czwórek powinny one uważać, aby nie popaść w rutyniarstwo, ciasnotę umysłową, fanatyzm i nadmierny krytycyzm co może doprowadzić do frustracji, konfliktów z otoczeniem a także nieobliczalnych i agresywnych zachowań. Staną się wówczas despotami, mało tolerancyjnymi, nie przebierającymi w środkach osobnikami. Ich bystry, przenikliwy umysł nie znosi indolencji, głupoty i lenistwa. Mając do czynienia z tymi cechami u innych, Czwórki mogą stać się surowe, ostre, a nawet wulgarne. Wówczas narażają się na wrogość otoczenia, brak komunikacji z innymi, co może doprowadzić do izolacji, zamknięcia w sobie i wyalienowania.

Ten kto ma Czwórkę za przyjaciela, partnera życiowego lub w interesach może śmiało stwierdzić, że wygrał los na loterii. Oddanie połączone z sumiennością, pracowitością powoduje, że jest wiernym, odpowiedzialnym człowiekiem. Nie cierpi również na braki materialne, ponieważ prawie zawsze pracowitość połączona z cierpliwością daje pozytywne efekty.

Pewna surowość w obyciu nie pozwala Czwórkom na powierzchowne kontakty uczuciowe. Jeśli już zaangażują się w jakiś związek można oczekiwać, że będzie to długotrwała „inwestycja”. Przy jednoczesnej niechęci do zmian Czwórka to odpowiednia osoba do zbudowania trwałych więzi, konserwatywna, biorąca pełną odpowiedzialność za stworzone przez siebie stadło. Nie będzie zbyt przesadnym stwierdzenie, że sensem istnienia osób o tej wibracji jest zapewnienie najbliższym poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji uczuciowej i materialnej.

Jeżeli Czwórka pozwoli, aby jej Wibracja wyrażała się negatywnie, może sprowadzić na siebie chaos, który spowoduje lenistwo, obsesję nadmiernej ambicji, potrzebę dominacji, autorytatywność, nerwowość oraz kłótliwość. Wówczas owe cechy mogą zahamować rozwój i zamienić życie jej oraz najbliższych w pasmo smutku i niepowodzeń.

Odporność na niedogodności życiowe i iście mrówcza praca czyni z Czwórek tzw. „twarde sztuki”, które niełatwo się poddają mimo to, że przeważnie dopisuje im mniej szczęścia niż innym Wibracjom.

Wspólnego języka Czwórki powinny szukać z osobami charakteryzującymi się podobnym zrównoważeniem, spokojem i lojalnością. Odpowiednimi partnerami będą więc 2, 6 i 7, z którymi to numerami związek ma szansę długotrwałego powodzenia.

Związek Czwórki z 4 nie będzie należał do specjalnie romantycznych i namiętnych, lecz zapewni obu stronom należną im długotrwałą satysfakcję.

1, 8 i 9 są zbyt zaborcze i agresywne dla Czwórki, lecz przy odrobinie dobrej woli z ich strony związek ze wszystkimi wyżej wymienionymi Wibracjami ma szansę powodzenia.

Lekkomyślność i „bujanie w obłokach” 3 i 5 może na dłuższą metę drażnić poważną Czwórkę.

Uciążliwość takiego związku jest widoczna dopiero po jakimś czasie, ponieważ początkowo powyższe Wibracje fascynują Czwórkę swą odmiennością i niefrasobliwością.

Znak zodiaku będący odpowiednikiem Czwórki to PANNA.

Sławne Czwórki:
Henry Ford, Mark Twain, Józef Stalin, Zygmunt Freud, Lew Trocki, Emanuel Kant, Henryk VIII, Robespierre, Maurice Ravel, Schopenhauer, Samuel Morse.

PIĄTKA

Piątki są osobami ekspansywnymi, zmiennymi, niezwykle dynamicznymi, niecierpliwymi, nieprzeciętnymi, oryginalnymi oraz impulsywnymi w myśleniu i działaniu.

Bardzo inteligentne, błyskotliwe, obdarzone talentem oratorskim potrafią zjednywać sobie ludzi różnych profesji i nierzadko wysoko usytuowanych w hierarchii społecznej.

Pociąga je wszystko co nieznane, nowoczesne, mające znamiona szeroko pojętej wolności. Wibracja Piątki gwarantuje ciekawe, pełne niespodziewanych wydarzeń życie. Ruchliwość może przejawiać się w częstej zmianie miejsca zamieszkania, licznych przygodach miłosnych, odkrywczych podróżach, poznawaniu ciekawych ludzi i miejsc.

Potrzeba wolności jest dla Piątki priorytetem. Dlatego też główną nauką życiową tej Wibracji powinno być dostrzeżenie granic pomiędzy tym, gdzie kończy się jej wolność życiowa a zaczyna wolność innych. Konsekwencją dostrzeżenia tej granicy będzie pohamowanie się przed ranieniem uczuć bliższych i dalszych osób, poszanowania odmiennych poglądów a także nienaruszalność ich terytorium. Niekiedy, skądinąd jej niezwykle błyskotliwe i inteligentne szermowanie argumentami, potrafi wprawić w osłupienie otoczenie Piątki i spowodować konsternację u bardziej wrażliwych osobników. Jednak Piątka często nie zauważa braku taktu jakim się wykazuje, nic nie robiąc sobie ze zgryźliwości jakimi obdarowuje innych. Jest jednak osobą szybko uczącą się, a mając wokół siebie dobrych doradców potrafi pohamować niesamowitą ekspresję werbalną i motoryczną.

Żywiołem Piątki są zmiany, działanie, kontakty towarzyskie z ludźmi, zabawa, wieczne świętowanie, brylowanie w towarzystwie i nieokiełznana komunikatywność przejawiająca się w szybkim, najczęściej głośnym sposobie bycia i mówienia. Te wszystkie cechy przyciągają rzesze zwolenników żywotności i epatowania radością. Towarzyskość Piątki powoduje, że otacza się wianuszkiem przyjaciół, których traktuje jak swoją „świtę”. Korzyści w tym przypadku są obopólne, jeżeli Piątka wykazuje się odpowiednią empatią i taktem w kontaktach z ludźmi.

Zmienność nastrojów tej Wibracji może przyprawić o zawrót głowy niejednego , nawet najspokojniejszego osobnika o iście stoickim usposobieniu. Jej niewątpliwa charyzma przyciąga interesujące, nie stereotypowe osobowości, co Piątce imponuje i daje poczucie niepowtarzalności. Jednak częste, dość dokuczliwe nawet dla niej samej zmiany nastroju, mogą powodować wybuchy agresji, zgryźliwości oraz wypowiedzi o niewyszukanym słownictwie. Ekspresja z jaką Wibracja Piątki przeżywa wszelkie niepowodzenia może ją doprowadzić do niezwykłej pasji a także sprowokować myślenie paranoiczne. To ostatnie jest bardzo niebezpieczną pułapka dla Piątek, gdyż paranoja zamyka w świecie własnych iluzji i może doprowadzić do kompletnego oderwania od rzeczywistości.

Czar i magnetyzm Piątki są bardzo silnymi czynnikami przyciągającymi płeć przeciwną. Mimo mocy jaką posiadają, umiejętności brylowania w towarzystwie często są osobami nieśmiałymi, zakompleksionymi i pełnymi różnych lęków. Romantyczność i idealizm Piątek sprawia, że szukają miłości namiętnej, szalonej, jedynej w swoim rodzaju. Jeżeli takiej nie doświadczają stają się smutne i zgnuśniałe. Nie poddają się jednak tak łatwo i poszukują wytrwale wyśnionej „połówki”.

Aby Piątka była naprawdę szczęśliwa w związku powinna dołożyć wszelkich starań przy precyzyjnym doborze partnera. Dopiero wówczas ujawnią się wszystkie jej pozytywne, nieprzeciętne, charyzmatyczne cechy. W przeciwnym razie może być agresywna, nadmiernie krytyczna, dyktatorska i autorytarna.

Szczęśliwy związek Piątka może stworzyć z inną, pełną pasji, szaloną, namiętną 5, która objawi jej cud życia w harmonii z drugim, rozumiejącym i rozumianym człowiekiem.

Również 3 jest jak najbardziej odpowiednim partnerem dla Piątki. Podobne dążenia i światopogląd może ich razem zaprowadzić na przysłowiowy „koniec świata”.

Osobowość Piątki na pewno zafascynuje niejedną 2 i 6. Jednak ich spokój wewnętrzny i konserwatyzm nie współgra ze zmiennością i witalnością Piątki. Mogą być zatem świetnymi współpracownikami, jednak w życiu osobistym 2 i 6 powinny szukać spokojniejszej przystani.

Osobowość Piątki na pewno zafascynuje niejedną 2 i 6. Jednak ich spokój wewnętrzny i konserwatyzm nie współgra ze zmiennością i witalnością Piątki. Mogą być zatem świetnymi współpracownikami, jednak w życiu osobistym 2 i 6 powinny szukać spokojniejszej przystani.

Wibracja 7, osobowości przeważnie zamkniętej w sobie, introwertycznej i refleksyjnej może pobudzać intelektualnie Piątkę. Jednak na dłuższą metę 7 będzie zmęczona ciągłymi zmianami jakie oferuje jej szalona i nieokiełznana Piątka. Mogą być przyjaciółmi pod warunkiem, że Piątka wykaże się daleko posuniętym taktem wobec wrażliwej i wymagającej 7.

Szczęście i powodzenie w miłości Piątki w związkach z 1, 4, 8 i 9 wymagać będzie przede wszystkim wielkiej miłości, dużego poświęcenia , ogromnej pracy i gotowości do wzajemnych ustępstw. W innym wypadku każda z tych relacji skazana jest na niepowodzenie.

Znaki zodiaku będące odpowiednikiem Piątki to BLIŹNIĘTA i WODNIK.

Sławne Piątki:
Newton, Fryderyk Chopin, Mick Jagger, Abraham Lincoln, Felix Medelsson, Juliusz Cezar, Karol Darwin, Marlon Brando, Honore de Balzac, Benjamin Franklin, Adolf Hitler, Aleksander Fleming, Mao Tse Tung.

SZÓSTKA

Nauczyciel

Harmonia, miłość, partnerstwo, humanitaryzm, opanowanie, szczodrość – oto podstawowe wartości jakimi kieruje się podopieczna planety Wenus – Szóstka. Jest jedną z tych Wibracji, która dobro innych, szczególnie najbliższych przedkłada ponad własne szczęście, potrzeby i zachcianki.

Szlachetne, prawe, o łagodnym usposobieniu, są ucieleśnieniem wszelkich cnót, z jakimi dane jest obcować ich sprzymierzeńcom. Drugą stronę swej natury, to jest nieprzejednanie, potrzebę zemsty i pamiętliwość ujawniają w sytuacjach kryzysowych, gdy dobro i bezpieczeństwo ich najbliższych jest zagrożone. Wówczas stają się niebezpieczne dla wrogów, siejąc lęk i grozę.

Z natury są jednak spokojne, dobre, zrównoważone, nie ulegają łatwo złym emocjom, delikatne, subtelne, lubiane i poważane przez innych. Ich przyjaźnie są długotrwałe i wartościowe, jeżeli tylko do takich relacji dopuszczą.

Potrzeba piękna, harmonii ujawnia się u Szóstek już we wczesnym dzieciństwie. Nie należy hamować ich potrzeby tworzenia, ulepszania świata i raczej pielęgnować idealizm, niż wpajać nieufność i sceptycyzm. Dążenie do piękna w każdej postaci może przejawiać się w zdolnościach artystycznych np. muzyce, plastyce jak również w dążeniu do ulepszenia każdej dziedziny, z jaką będą miały w życiu do czynienia.

Poprzez swoją wrażliwość, ufność i potrzebę miłość idealnej mogą stać się ofiarami tych, którzy nie kierują się tak szlachetnymi pobudkami w życiu jak Szóstki. Ze swoją zbytnią skłonnością do przejmowania się błahostkami mogą przez takie kontakty utracić naturalną potrzebę bliskości z innymi. Także ich potrzeba niesienia pomocy potrzebującym, altruizm, walka o sprawiedliwość, dobroduszność, empatia dla bliźnich mogą być wykorzystane przez osobniki wyrachowane i pozbawione norm moralnych. Bezpardonowość walki we współczesnym świecie może pozostawić nieusuwalne piętno na idealistycznej osobowości Szóstek.

Mając w udziale podobne, negatywne doświadczenia życiowe Szóstki mogą stać się nieufne, pesymistyczne, bojaźliwe i nietolerancyjne. Ich nadmierne wymagania wobec siebie i otoczenia spowoduje wówczas ciągłe niezadowolenie, uczucie niezrozumienia i braku integracji z innymi. Nawet Ci którzy zasługują na zaufanie mogą zostać pominięci i niezauważeni, a życie Szóstki stanie się pasmem smutku i poczucia straty.

Zazwyczaj Szóstka jest ciepłą, emanującą wewnętrznym światłem osobą, która spokojem i pewnością siebie przyciąga jednostki, które wyczuwają w niej opiekuna i przewodnika. Nie jest konieczne dodawanie, że Szóstki są nastawione pacyfistycznie i zawsze próbują zrozumieć drugiego, nawet nieprzejednanego oponenta. Dzięki temu są świetnymi negocjatorami, pełnymi empatii i umiejącymi „wejść w skórę” innych dyskutantami.

Konserwatyzm i tradycyjny światopogląd jest dla Szóstek niezwykle istotny. Dzięki swemu dekalogowi respektują i stosują się do zasad tak szlachetnych, o jakich inni czytają tylko w książkach.

Mimo całego pozytywnego wachlarza wspaniałego potencjału cech, jakimi dysponują Szóstki, trafiają się również osobniki wibrujące negatywnie. Wówczas mamy do czynienia z brakiem ideałów, niestałością, nieobowiązkowością, lenistwem, obsesyjnością wyimaginowanych problemów.

Szóstki są sybarytami, tak więc pieniądze są dla nich raczej środkiem do celu niż samym w sobie. Lubią korzystać z życia, dogadzać sobie, ale nigdy za cenę krzywdzenia innych. Ważne jest dla nich przede wszystkim zapewnienie spokojnej egzystencji i wygody najbliższym. Jednak w kwestii finansów Szóstki są bardzo zapobiegliwe, oszczędne i rozważne. Chętniej służą dyspozycyjnością, radą czy pomocą niematerialną – nawet wobec rodziny. Jest jednak istotnym fakt, że zawsze można na nich polegać.

Miłość jest dla Szóstki bardzo ważna, gdyż potrzebuje ona partnera czułego, wrażliwego i pełnego zrozumienia, aby w pełni się otworzyć. Nie jest to łatwe, więc po drodze do wielkiej miłości mogą niechcący złamać niejedno serce. Gdy jednak trafią na swoją bratnia duszę, potrafi okazać więcej czułości niż jakakolwiek inna wibracja. Szóstka powinna więc uważać, aby nie „zagłaskać kota na śmierć”.

Teoretycznie idealny związek Szóstka może stworzyć z inną 6, która ma podobny charakter, zainteresowania i wrażliwość. Jednak należy uważać, aby obopólna nadwrażliwość nie zgubiła tej pary w twardym świecie.

2 jest również bardzo dobrym kandydatem na partnera życiowego szóstki ze względu na delikatność, takt i spokój wewnętrzny jakiego wzajemnie poszukują.

Spontaniczność i radość życia 3 i 5 z pewnością zaimponują Szóstce. Jednak na stworzenie dłuższego związku nie mają większych szans, chyba, że przy dużej determinacji z obu stron. 3 i 5 są bowiem zbyt zmienne, ruchliwe i nieodpowiedzialne dla Szóstki.

Przy całej swojej powadze i odpowiedzialności 4 również nie jest najlepszym towarzyszem życia dla Szóstki ze względu na swoją oschłość i niechęć do okazywania uczuć – co dla Szóstki jest sensem istnienia.

Zaborczość, władczość i opiekuńczość 1 i 8 przyciągnie Szóstkę, która pod skrzydłami będzie czuła się bezpieczna i potrzebna. Szóstka jest też wystarczająco ustępliwa, aby obie strony mogły czerpać korzyści z takiego układu.

Związek Szóstki z 9 jest bardzo skomplikowany mimo podobnych ideałów. Ekscentryczność, odwaga a wręcz brawura 9 odstrasza spokojną i konserwatywną Szóstkę. Dużo dobrej woli z obu stron to warunek przetrwania tego związku.

7 jest bardzo powściągliwa i zamknięta w sobie. Okazywanie uczuć, szczególnie publicznie, może być dla niej niezwykle trudne, również gadatliwość Szóstki odstrasza 7. Jeśli jednak Szóstka będzie w stanie przebić się przez skorupę nieufności 7, znajdzie w niej najwierniejszego sprzymierzeńca i najczulszego kochanka.

Znaki zodiaku będące odpowiednikiem Szóstki to BYK i WAGA.

Sławne Szóstki:
Tomasz Edison, Giuseppe Verdi, Henryk Ibsen, Włodzimierz Ilicz Lenin, Charles de Gaulle, Aleksander Dumas, Stevie Wonder, Alfred Krupp.

SZÓSTKA

Filozof

Introwertyczne, skierowane do wewnątrz siebie Siódemki nie należą do najbardziej towarzyskich i śmiałych osób.

Nadprzyrodzona intuicja, tajemniczość, zdolności parapsychiczne, uduchowienie i bogate wnętrze to cechy najbardziej charakterystyczne dla Siódemek. Ze względu na swoje predyspozycje psychiczne i konieczność koncentracji Siódemki uchodzą za osoby zamknięte, wyniosłe a nawet gburowate. Ich wizerunek zewnętrzny ma jednak niewiele wspólnego z ich osobowością.

Nie są z pewnością ludźmi liczącymi na tani poklask, w związku z czym nie widzą potrzeby nadmiernego afiszowania się i reklamowania własnej osoby. Takie zachowanie lub też brak aktywności towarzyskiej postrzegana jest jako nieprzystępność, a tym samym nie przysparza wielbicieli. Za tą maską kryje się jednak nieśmiałość, niepewność siebie a także nadwrażliwość.

Posiadają analityczny umysł, co prowadzi niekiedy na ścieżkę rozmyślań, refleksji nad sobą i światem a także skłania je do wnikliwych badań naukowych. Posiadane uzdolnienia wyróżniają Siódemki z grona przeciętności. Doskonała intuicja, przenikliwość i nieprzeciętny zmysł obserwacji pomaga odczytać intencje otoczenia na długo przed tym, gdy inni zorientują się w sytuacji. Dlatego też Wibracja ta jest najbardziej ze wszystkich predysponowana do zajmowania się psychologią, nauką, jasnowidzeniem, odczytywaniem przyszłości z kart, astrologią i wszelkimi dziedzinami związanymi z wnętrzem natury ludzkiej.

Przedstawiciele tej Wibracji są niezwykle dumni, niezależni, obdarzeni nieuchwytnym magnetyzmem, logiczni, odpowiedzialni i inteligentni. Walory jakimi obdarzyła ich natura mogą jednak zostać niezauważone, czy wręcz zbagatelizowane przez otoczenie z powodu niechęci do przebywania w większym gronie, popisywania się wiedzą i wrodzonymi zdolnościami. Także duma i godność z jaką się noszą odbierana jest raczej jako przejaw arogancji niż dystynkcji i elegancji.

W gronie zaufanych przyjaciół potrafią zabłysnąć intelektem, błyskotliwym poczuciem humoru oraz komunikatywnością. Jest to zazwyczaj małe grono ludzi wypróbowanych.

Występy publiczne to przedstawienia nie dla nich, chyba, że swą drogę życiową zwiążą z teatrem lub rozrywką. Zdarza się to nieczęsto, mimo licznych zdolności i talentów artystycznych, ze względu na stałą potrzebę spokoju, kontemplacji i wyciszenia.

Celem Siódemek nigdy nie powinno stać się dążenie do zdobywania dóbr materialnych. Brak umiejętności w tym kierunku może doprowadzić je do działań autodestrukcyjnych. Siódemki powinny wiedzieć, że pieniądze spłyną do nich same, jeżeli swe życie skierują na tory rozwoju wewnętrznego, pracy nad własnymi zdolnościami i dzielenie się owocami z innymi.

Intelektualizm Siódemek jest dla nich często pułapką prowadzącą do hiperpesymizmu, sarkazmu, krytykanctwa, złośliwości i paradoksalnie popadania w kompleksy. Ich wymagania wobec siebie i innych są wygórowane i niewielu potrafi im sprostać. Dlatego też Siódemki zazwyczaj prowadzą samotniczy tryb życia, w izolacji od ludzi hodując w sobie nieufność, melancholię i mrukliwość.

Z uwagi na nadwrażliwość Siódemki są chodzącymi barometrami pomiaru uczuć innych. Te subtelne zachowania, niezauważalne niekiedy przez mniej spostrzegawczych lub wręcz nie liczących się z uczuciami, potrafią wyprowadzić Siódemkę z równowagi emocjonalnej. Skłonna jest wówczas do silnej depresji, która może doprowadzić ją do zupełnej alienacji i wpędzić w nałogi.

Pozorna oziębłość nie czyni z Siódemek osób często adorowanych przez płeć przeciwną. Ten fakt również nie pomaga przedstawicielom tej Wibracji wierzyć we własne możliwości na tym polu i często rodzi nieuzasadnione kompleksy. Dlatego związki Siódemki z innymi Wibracjami są dość skomplikowane, tym bardziej, że nie jest to Wibracja specjalnie „rodzinna” czy „małżeńska”.

Jeśli jednak uda się dotrzeć do prawdziwej osobowości Siódemki, można być pewnym, że trafiło się na osobę lojalną, wierną i wrażliwą. Subtelna, uprzejma, znająca granice jest z pewnością dobrym kompanem i towarzyszem życiowym.

Szczęścia powinna szukać z Wibracjami 7, 4 i 9. Siódemki rozumieją się bez słów, odbierają swoje myśli wręcz telepatycznie, więc o harmonię w związku nie trudno. 4 jest podobnie jak Siódemka poważna, zdyscyplinowana i odpowiedzialna. Jednak brak w tym związku spontaniczności i okazywania uczuć. Na dłuższą metę może znudzić obie strony. Z 9, jak z żadnym innym numerem Siódemka może odkrywać tajemnice zakamarków duszy i dążyć do duchowej doskonałości.

Witalność i entuzjazm 3 i 5 porywa chwilowo Siódemkę, lecz już po pierwszym okrążeniu czuje się zmęczona.

1 i 8 imponuje Siódemce aktywnością i umiejętnością radzenia sobie w życiu. Może nawet przymknąć oko na tupet, agresywność i zuchwałość 1 oraz 8 z uwagi na szacunek, jakim darzy ich inteligencję i przebojowość.

Z wrażliwą i na ogół gadatliwą 6, Siódemka może związać życie pod warunkiem, że 6 reprezentować będzie wysoki poziom intelektualny i moralny.

Nadwrażliwość 2 i jej ciągła potrzeba akceptacji i okazywania uczuć może działać na Siódemkę odpychająco.

Znaki zodiaku będące odpowiednikiem Siódemki to RYBY i PANNA.

Sławne Siódemki:
Marcel Proust, Edgar Allan Poe, Franciszek Liszt, La Fontaine, Ludwik Pasteur, Marylin Monroe, Greta Garbo, Fiodor Dostojewski, Fryderyk Nietzsche, Voltaire.

ÓSEMKA

Przywódca

Wibracja Ósemki jest z pewnością najpotężniejszą spośród wszystkich Wibracji. Charakteryzuje ją niezwykła siła, przebojowość, odwaga, bojowość, ambicja, pewność siebie, pracowitość, lecz również agresja, napastliwość, nieobliczalność i zuchwałość. To typowi przywódcy, władcy, ludzie czynu.

Posiadają bardzo silną osobowość, która imponuje innym i jest siłą napędową wielu projektów oraz istotnych wydarzeń w dziejach ludzkości. Ósemka ze wszystkimi zaletami jest zdecydowanie skazana na sukces w każdej dziedzinie. Władza, pieniądze, sukces, sława to owoce często okupione niezwykle ciężką pracą. Wytrwałość, ryzyko, zdyscyplinowanie, nadaktywność umysłowa i fizyczna są dla Ósemki zupełnie naturalne.

To, co dla innych wibracji jest niemożliwe do osiągnięcia Ósemka zdobywa dzięki swej przywódczej naturze. Godne najwyższego zaufania, prawe, uczciwe, brzydzące się kłamstwem, krętactwami i intrygami, o nieprzeciętnym darze przekonywania, znający naturę ludzką są idealnymi osobami na najwyższe stanowiska. Autorytet i godność jakimi emanują skłania otoczenie do respektu i liczenia się z ich racjami.

Zawziętość i upór musi mieć jednak swoje granice, aby nie doprowadziły do próby osiągania celów za wszelką cenę. Wówczas Ósemka może stracić zdrowy rozsądek i stać się fanatykiem złych przekonań. A jako że jest bardzo silną osobowością, zajmuje zazwyczaj odpowiedzialne stanowiska, jej działania mogą być przyczyną bólu i cierpienia innych oraz katastrof na dużą skalę.

W sferze finansowej Ósemki są wciąż niezaspokojone. Ich apetyt rośnie w miarę jedzenia, co powoduje ciągły niedosyt i frustracje. Należy uważać na ten aspekt życia, gdyż przy nadmiernych ambicjach nietrudno o porażkę. Ósemka powinna zrozumieć, że pieniądze są tylko środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Jeżeli przyswoi tę lekcję, będzie w stanie zapanować nad swoimi nadmiernymi potrzebami, które mogą ją zaprowadzić w ślepy zaułek.

Wibracja Ósemki na ogół daje swoim podopiecznym ogromną odporność na porażki życiowe oraz umiejętność panowania nad swoimi emocjami. Jednak ta potężna siła, jaką dysponuje może być również niszczycielska. Należy więc, w pierwszym rzędzie, nauczyć się panowania nad silnymi emocjami, aby nie stały się one największym wrogiem samych zainteresowanych.

Niewątpliwie zaletą Ósemki jest umiejętność zachowania „zimnej krwi” w najbardziej ekstremalnych sytuacjach.

Szukają zazwyczaj towarzystwa osób honorowych, szanowanych przez otoczenie, prawych, o nienagannych manierach i nieskazitelnej reputacji. W obcowaniu z takimi ludźmi potrafią być niezwykle mili, uprzejmi i wielkoduszni. W przypadku, gdy trafią na kogoś, według ich kryteriów, mniej godnego szacunku, mogą być nieprzyjemni i pozbawieni taktu.

Bardzo ważne dla tej Wibracji jest odnalezienie się w dziedzinie, która pozwoli na wykorzystanie w pełni zdolności przywódczych i siły charakteru. W przeciwnym razie te cechy mogą szukać ujścia w innych kontaktach z ludźmi np. w obcowaniu z najbliższymi. Szacunek, jakiego Ósemka oczekuje, może zamienić się w potrzebę władczości i despotyzmu. Wówczas stanie się partnerem trudnym i nie znoszącym sprzeciwu. Nie rokuje to dobrze żadnemu związkowi ani innej relacji międzyludzkiej.

Pasja z jaką działa przedstawiciel tej silnej Wibracji odnosi się zarówno do sfery zawodowej, jak i prywatnej. Ósemki to prawdziwi zdobywcy, zaborczy, wymagający, podporządkowujący sobie otoczenie, czasem zupełnie nieświadomie. Zdolni do wielkich poświęceń dla przyjaciół i rodziny, jako wrogowie potrafią być okrutni, pamiętliwi i mściwi. Słabsze Wibracje wielokrotnie są gotowe pójść na wszelkie ustępstwa, aby móc obcować z Ósemką. Daje to jej poczucie siły i władzy nad innymi. Namiętne, często bardzo atrakcyjne, z fantazją, gestem potrafią „upolować” prawie każdą zdobycz, na jaką się przyczają. Od partnera wymagają bardzo wiele: całkowitego podporządkowania, lojalności, oddania, namiętności, miłości szalonej i nieokiełznanej, pełnej ekstazy i uniesień. Tylko takie uczucie jest w stanie zaspokoić wymagania Ósemki. Jej związki nigdy nie mogą być i nie są nudne.

Najlepszymi partnerami dla Ósemki będą pełne wewnętrznego spokoju, delikatne 2 i 6. Zapewnią harmonię niezbędną jej do działania, uspokoją nerwy, staną się prawdziwym balsamem dla duszy, złagodzą bojowość.

4, 7 i 9 mimo niechęci do wiązania się mogą stać się godnymi szacunku, mądrymi doradcami dla Ósemki. Należy tu jednak uważać na wybuchy agresji, na które każda z tych Wibracji reaguje defensywnie. Jeżeli już dojdzie do otwartego konfliktu, może skończyć się nieprzyjemnie dla obu stron. Zazwyczaj jednak szacunek, jakim się nawzajem darzą pozwala uniknąć podobnych zachowań.

3 i 5 to wibracje twórcze i namiętne, idealne dla szalonej Ósemki. Spontaniczność i dynamizm będzie im towarzyszył w odkrywaniu pozytywnych stron życia. Związek 5 z Ósemka może być nieco problematyczny ze względu na temperament obu stron. Uwaga na awantury!

Kontakty Ósemki z inną 8 lub 1 mogą skończyć się niefortunnie. Wybuchowość, agresywność, namiętność mogą te Wibracje na chwilę do siebie przyciągnąć, jednak szans na trwały związek nie ma. Przeważnie takie kontakty kończą się rozstaniem z wielkim hukiem.

Znaki zodiaku będące odpowiednikiem Ósemki to SKORPION i KOZIOROŻEC.

Sławne Ósemki:
Jan Paweł II, Oscar Wilde, Aleksander Puszkin, Moliere, Barbara Streisand, Michał Anioł, Francisco de Goya, Oliver Cromwell, Paul Newman, Elia Kazan, Anatolij Karpow.

DZIEWIĄTKA

Mistyk

Wibracja Dziewiątki zamyka Skalę Numerologiczną, tym samym informując nas o osiągnięciu najwyższego etapu rozwoju duchowego.

To Wibracja mistyków, misjonarzy, altruistów i wizjonerów. Szlachetne pobudki, jakimi wibrujące pozytywnie Dziewiątki kierują się w życiu, mogą je doprowadzić do istot najbardziej potrzebujących wsparcia. Są wyczulone na krzywdę, ból i cierpienie. Zawsze gotowi pomóc, poddawani są próbie losu – im wyżej wchodzą, tym wyżej podnosi się poprzeczka i tym więcej trudności je spotyka. Intuicja, intelekt, dar obserwacji, jasny, przenikliwy umysł, bogata wyobraźnia to cechy wspierające ich społeczną działalność, jeżeli się takiej oddają.

Są skłonne do dominacji, chciałyby wziąć pod swe opiekuńcze skrzydła wszystkich, którzy tego potrzebują. Mają też tendencje do uszczęśliwiania innych na siłę. Usposobienie maja gwałtowne, często drobne problemy urastają do olbrzymiej rangi i stają się prawdziwymi dramatami w widzeniu Dziewiątek. Są trochę oderwane od rzeczywistości, artystyczne dusze bujające w obłokach, żyjące w innej bajce. Wielu jest wśród nich ekscentryków.

Bronią praw słabszych, są filantropami, odważnymi wojownikami świetnie zarządzającymi instytucjami charytatywnymi.

Wśród Dziewiątek najwięcej jest psychologów, hipnotyzerów, magów, okultystów, filozofów. To, obok Siódemki, Wibracja najbardziej uduchowiona z całej Skali Numerologicznej. Na ogół Dziewiątki mają miłe, przyjazne usposobienie, czym zjednują sobie aprobatę otoczenia. Niekiedy wydają się nieco dziwne, ekstrawaganckie, a ich zachowanie odbiega od ustalonych norm. Trudno jest zrozumieć Dziewiątkę bardziej ubogim Wibracjom. Bogactwo życia wewnętrznego sprawia, że często wydają się zamyślone i podróżujące po innych wymiarach. Mimo pozornej towarzyskości i komunikatywności, najbardziej cenią sobie samotność. Taki tryb życia oraz dystans i epatowanie niezależnością powoduje, że ich związki są zazwyczaj krótkotrwałe.

Niezależność nie pozwala jej wtłoczyć się w jakiekolwiek ramy. Uciemiężona nigdy nie ukaże całego wachlarza walorów, jakimi dysponuje. „Drugie oblicze” Dziewiątki nie jest wówczas już tak fascynujące. Stają się agresywne, pyskate, kłótliwe, złośliwe, egoistyczne i uparte. Negatywnie Wibrująca Liczba to osoba kapryśna, nadwrażliwa, neurotyczna, nieufna, zgryźliwa i marudna. Powinna się wystrzegać fatalizmu i agresywności, ponieważ takim zachowaniem ściąga na siebie niepowodzenia i „napędza” problemy.

Misją życiową tej Wibracji jest służenie bliźnim, dawanie im oparcia i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych. Obdarzanie prawdziwą, mistyczną miłością i nauczanie szeroko pojętego altruizmu nie jest łatwe we współczesnym świecie, jednak stanowi prawdziwe wyzwanie dla Dziewiątki, która tylko wówczas odnajdzie szczęście. Dziewiątka, bowiem, przychodzi na świat, by służyć ludzkości.

W sferze uczuć Wibracja Dziewiątki jest romantyczna, uczuciowa, czuła, delikatna, idealistyczna, lecz nie przepada za okazywaniem uczuć publicznie. Jednak dla wybranki/ka serca jest w stanie poświęcić bardzo wiele, oddać całego siebie. Nie jest przy tym może tak wylewna jak inne Wibracje, ale można zawsze liczyć na jej wierność i lojalność. Pełne oddanie jest dla Dziewiątki możliwe tylko wówczas, gdy szanuje i podziwia obiekt swoich uczuć. Jeżeli jednak idealny wizerunek obiektu uczuć zostanie zmącony, bez wahania potrafi go rzucić, wymazując zupełnie z pamięci. Charakter Dziewiątki nie należy do najłatwiejszych i może stać się przyczyną wielu konfliktów. Dziewiątka ma tendencje do nie tylko do idealizowania zalet, lecz również do wyolbrzymiania wad. Tak, więc przy doborze partnera należy być w tym przypadku niezwykle ostrożnym.

Najwłaściwszym wyborem będzie związek z osobą o podobnych ideałach, dającą poczucie bezpieczeństwa i będącą wsparciem dla Dziewiątki. Taki układ może się udać z drugą 9 lub 7. Obie liczby mają potrzebę doskonalenia własnego wnętrza, dar jasnowidzenia a także odbierają świat na nieco innych falach niż cała reszta ludzkości. Poza tym łączy je porozumienie telepatyczne. 7 jest dużo mniej motoryczna od ruchliwej Dziewiątki. Może ją też przestraszyć pewna agresywność, ale obie liczby są na swój sposób oryginalne i dziwaczne, co niewątpliwie je łączy.

W kwestii sprawiedliwości i równości Dziewiątka najlepiej zrozumie się z poważną i odpowiedzialną 4, która będzie tonowała emocjonalne zachowania Dziewiątki i da jej poczucie bezpieczeństwa.

Agresywność i bezceremonialność Dziewiątki odstraszy 2, pomimo dobroci, romantyczności i altruizmu, jakimi oba numery się charakteryzują.

Dziewiątka z 3 stworzyłaby interesującą parę, gdyby chociaż jedno z nich odznaczało się większą dyscypliną i wytrwałością. Przy odrobinie dobrych chęci wspólny entuzjazm i optymizm mogą jednak zamienić w wartościową, głęboką zażyłość.

Dziewiątkę z 6 łączy wspólny humanitaryzm. Jest on jednak w obu przypadkach innego rodzaju. Dla 6 najważniejsze jest dobro najbliższych, i to dla nich jest w stanie poświęcić wszystko. Dziewiątka wychodzi daleko poza nawias własnego domu, chcąc ofiarowywać swoją osobę światu i wszystkim, którzy tego potrzebują. Zbytnie angażowanie się na zewnątrz może 6 zniechęcić. Jeśli jednak jest w stanie pogodzić się z taką ekspresją Dziewiątki, związek ten czeka wiele radości i szczęścia.

Materializm 8 nie będzie zrozumiały dla Dziewiątki, która jest gotowa ciężko pracować, aby zaraz potem rozdać wszystko innym. 8 również nie zaakceptuje takiej postawy, która przeczy wszystkim wyznawanym przez nią zasadom zdrowego rozsądku.

1 i 5 są najmniej odpowiednie dla Dziewiątki. Właściwie można powiedzieć, że taki związek, mimo wzajemnego przyciągania, nie ma żadnych szans powodzenia. Rozbieżne potrzeby i ideały, wzajemna agresywność, złośliwości to perspektywy nie dające większych perspektyw na przyszłość.

Znaki zodiaku będące odpowiednikiem Dziewiątki to BARAN i STRZELEC.

Sławne Dziewiątki:
Albert Einstein, Mikołaj Kopernik, Mahatma Gandhi, Matka Teresa z Kalkuty, Virginia Wolf, Carl Gustaw Jung, Walt Disney, Antoine de Saint Exupery, Johannes Brahms.

/grafika:numerologia.republika.pl/

tekst:numerologia.republika.pl/

Numerologia – liczby mistrzowskie

Istnieją w numerologii podliczby, których nie upraszczamy do postaci liczb zwykłych. Dzieje się tak wówczas, kiedy obie składowe są identyczne: 11, 22, 33, 44. Nazywamy je Liczbami Mistrzowskimi, ponieważ niosą w sobie dużą moc i wibrują na wysokiej częstotliwości. Pojawiają się w portrecie wówczas, kiedy osoba schodzi na Ziemię, by w szczególny sposób zajmować się wiedzą i metodami, zbliżającymi ją do Oświecenia.

Liczby Mistrzowskie występujące jako DROGA ŻYCIA (wyliczone z całej daty urodzenia) reprezentują osoby, które stoją na wyższym szczeblu ewolucji karmicznej, obdarzone są wewnętrznym światłem i wyższą świadomością. Posiadają wiedzę zdobytą w starożytnych szkołach ezoterycznych. Niektórzy twierdza wprost, że są to nauczyciele duchowi, którzy wcielali się na Atlantydzie. Ze względu na bogactwo doświadczeń ziemskich i karmicznych często są nazywane „starymi duszami”. Zazwyczaj rozumieją i wiedzą, że prawdziwym celem w życiu ludzkim jest rozwijanie swojego wnętrza i bezinteresownie niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Mają dar przewodzenia innym na płaszczyźnie duchowej i często posiadają naturalną charyzmę. Potrafią idealnie zestroić się z harmonią wszechświata i jak najlepsze odbiorniki przekazywać kosmiczną mądrość każdemu, kto zechce ich słuchać.

Człowiek sam decyduje – świadomie lub nie – czy chce funkcjonować w wibracji zwykłej czy mistrzowskiej. Życie w wibracji zwykłej jest proste i nieskomplikowane. Natomiast życie w wibracji mistrzowskiej jest trudnym wyzwaniem stawiającym przed człowiekiem wymóg „bycia doskonałym”, „bycia mistrzem” pod względem duchowym i moralnym. Taka osoba powinna mieć świadomość, że prowadzi innych przede wszystkim swoim przykładem. Ponosi też większą odpowiedzialność karmiczną jako naturalny nauczyciel innych. Z jednej strony osiąga sukces i pełnię człowieczeństwa, z drugiej – toczy ciągle walkę z samą sobą, bywa samotna i niezrozumiana przez otoczenie, zazwyczaj przychodzi z silnymi karmicznymi długami, aby je odpracować i udoskonalić siebie.

Zrealizowana pozytywnie Liczba Mistrzowska daje wiele radości satysfakcji, przynosi sławę i uznanie oraz dostęp do wiedzy tajemnej. Bez wątpienia pozwala poczuć się spełnionym i szczęśliwym na wielu płaszczyznach, ponieważ pozostaje pod nieustanną opieka sił wyższych jako swoisty misjonarz tu na ziemi – misjonarz, który uczy i prowadzi innych do Światła.

Aby czerpać z mocy charakterystycznej dla Liczb Doskonałych, należy doświadczyć swoistego Przebudzenia, otwarcia na przewodnictwo duchowe oraz swoje własne wewnętrzne możliwości. Bywa zatem i tak, że pomimo posiadania takiej liczby w dacie urodzenia, nie kierujemy się w stronę rozwoju, lecz funkcjonujemy leniwie w ziemskim codziennym schemacie. Nie ma tutaj żadnej reguły. Warto natomiast wiedzieć, że spełniona Liczba Mistrzowska posiada często dar inicjowania drugiego człowieka. Wystarczy zatem poddać się takiej energii, zaufać duchowemu przewodnikowi i z liczby zwykłej wyrasta kolejna Liczba Doskonała.

Zrealizowaną Liczbę Mistrzowską poznajemy po tym, czym się zajmuje. Będzie zazwyczaj wybierała takie ścieżki, na których może prowadzić innych. Spełnia się w roli menadżera, psychologa, trenera, szkoleniowca. Unika prostego i nieskomplikowanego życia oraz roli kucharza czy sprzedawcy. Interesuje się pracą nad sobą. Ucząc innych, nie zaniedbuje własnego rozwoju. Spełniona Liczba Mistrzowska to człowiek pozytywny i życzliwy innym.

Liczba mistrzowska – Jedenaście

Interesuje się duchowością, filozofia i psychologią. Wierzy w astrologię, numerologię oraz inne techniki predykcyjne, ponieważ sama ma wiele proroczych snów, widzi i przeczuwa rzeczy, o których inni nie mają pojęcia. Wrażliwa na piękno i sztukę, bywa artystą mniej lub bardziej spełnionym. Tworzy, by dzielić się z innymi emocjonalnym doświadczeniem, raczej nie dla pieniędzy. Nie powinna zajmować się biznesem i szukać bogactwa, ponieważ przychodzi na Ziemię, by być duchowym nauczycielem. Uważać musi na emocje.

Liczba mistrzowska – Dwadzieścia Dwa

To geniusz twórczych wynalazków. Inteligentny konstruktor, który potrafi nadawać najbardziej wyszukana formę swoim pomysłom. Ma prawo i obowiązek realizować swoje możliwości w materii. W przeciwieństwie do Jedenastki, staje się mistrzem prosperity, który wciela myśli w ciało i materializuje marzenia dla dobra ludzkości. Jest konkretny i praktyczny. Chociaż daleki od fruwania w obłokach, wyczuwa zasady rządzące Wszechświatem i zaprzęga je do pracy. Nie wolno mu być egoistą, ponieważ wówczas stać się może demonem destrukcji. Nie wolno dotykać czarnej magii.

Liczba mistrzowska – Trzydzieści Trzy

Z założenia jest to symbol uniwersalnej miłości. Taki człowiek tworzy wokół siebie pełna ciepła aurę, która powoduje, że każdy chce być jak najbliżej niego. Charakteryzuje go empatia, współczucie, serdeczność i altruizm. Chętnie pomaga każdemu i prowadzi go zazwyczaj w stronę rozwoju osobistego, ponieważ sam interesuje się tym, co duchowe, magiczne i niezwykłe. Zazwyczaj uzdolniony artystycznie i bardzo twórczy, z łatwością nawiązuje kontakty z innymi. Tolerancyjny, cierpliwy i mądry. Nie wolno mu się poświęcać, narzekać i użalać nad sobą. Musi nauczyć się odpowiedzialności.

Liczba mistrzowska – Czterdzieści Cztery

To siła biznesu, pieniędzy i władzy. Symbolizuje panowanie ducha nad materią. Dotyczy zarazem prosperity, umiejętności radzenia sobie z finansami, zdobywania sławy, jak i zdolności w zakresie uzdrawiania dotykiem. To także sprawiedliwość i moralność oparta na ponadczasowej wiedzy. Sprzyja ewolucji świata, ponieważ ma ogromny wpływ na to, co się dzieje. Jeśli równowaga między duchem a materią zostaje zachowana, wówczas przynosi sukces i powodzenie w różnych przedsięwzięciach. Należy wystrzegać się zakulisowych manipulacji, egoizmu i chciwości.

/autor:Bogusława Andrzejewska/

Numerologiczna magia imion

Pierwsze imię, intuicyjnie wybrane nam przez rodziców to nasza tożsamość. Pokazuje ono prawdę o nas i dokładnie to czym jesteśmy. To właśnie pierwsze imię reprezentuje nasz indywidualizm i naszą osobowość. Dlatego też warto podpisywać się czytelnie pierwszym imieniem i stawiać je przed nazwiskiem, które z kolei reprezentuje wartości dziedziczne, tradycję identyfikowaną z ojcem (mężczyźni) i mężem (kobiety zamężne). Natomiast imię drugie to dodatkowy potencjał bardzo często zupełnie nie uświadamiany.
W analizie imienia istotne są trzy elementy:

1. pierwsza litera – symbolizuje to, z czym człowiek wchodzi w życie, to jego pierwszy krok. Jeśli jest to samogłoska, wówczas zapowiada wiele emocji, ale i dużą energię witalną. Taka osoba szybko działa i nie lubi się zastanawiać zbyt długo nad tym, co zrobi. Natomiast jeśli na początku imienia występuje spółgłoska, człowiek jest większym indywidualistą o bardziej skomplikowanej osobowości, a jego cechy charakterystyczne wyjawia analiza tej konkretnej litery.

2. pierwsza samogłoska imienia, bez względu na to, od jakiej litery imię się zaczyna. Jest to wibracja, którą odczuwamy najszybciej. Warto sobie uzmysłowić, że nieprzypadkowo na dźwięku samogłosek oparte są niemal wszystkie mantry, mające na celu uzdrowić nas na wielu płaszczyznach. Dlatego też ich znaczenie jest ogromne, szczególnie dla noworodka, który poprzez dźwięk „swojej” samogłoski łączy się ze światem.

3. wibracja numerologiczna, czyli suma liczb wynikająca z wartości liter składających się na imię z uwzględnieniem podziału na samogłoski i spółgłoski.

Numerologiczne znaczenie pierwszych liter

A – to człowiek ambitny i niezależny. Posiada silną wolę i lubi działać, to on inspiruje innych. Z reguły jest pionierem we wszelkich dziedzinach. Często wymyśla i opracowuje zupełnie nowe rzeczy. Potrafi zaskakiwać otoczenie całkiem oryginalnymi pomysłami. Niestety często jest egoistą, który zupełnie nie liczy się ze zdaniem innych. Oczekuje, że cały świat dostosuje się do jego planów i ma pretensje, że ludzie chcą żyć według własnego a nie jego pomysłu.

B – delikatny, wrażliwy marzyciel. Potrafi być doskonałym mediatorem, ponieważ doskonale wyczuwa nastroje i potrzeby otaczających go ludzi. To urodzony psycholog, którego bardziej interesuje dobro innych niż własne sprawy. Jest dobrym organizatorem. Nie tworzy sam, lecz raczej odtwarza to, co już istnieje. Przeszkadza mu nadmierna emocjonalność i wewnętrzna miękkość, która sprawia, że staje się podatny na wykorzystanie.

C – ma bardzo konstruktywny stosunek do życia. Zapobiegliwy i praktyczny, a jednocześnie radosny i twórczy. Potrafi cieszyć się ze wszystkiego, nawet z najmniejszych drobiazgów. Każdy powód jest dla niego dobry do zabawy. Jest estetą, często o uzdolnieniach artystycznych lub przynajmniej o dobrym guście. Duża wyobraźnia pozwala mu być przewidującym intuicjonistą.

D – praktyczny, uporządkowany, solidny. Ważne dla niego jest uświadomienie sobie celowości swojego działania, ponieważ nie lubi tracić czasu i sił na próżno. Nieco zbyt poważny, nie przepada za beztroską zabawą i częściej bywa zamyślony i nieodgadniony niż roześmiany. Często jest nieśmiały. Nie lubi mówić o sobie. Jest życzliwy i wrażliwy na potrzeby innych.

E – Bardzo towarzyski i budzący zaufanie. Jest zachłanny na życie i doświadczenia, które ono z sobą niesie. Chciałby przeżyć jak najwięcej. Duch przygody i ogromna dociekliwość łączą się z umiejętnością adaptacji i dostosowania do oczekiwań innych ludzi. Cechuje go zmysłowość, lekkość, radość życia, choć czasem czuje się niezrozumiany. Ma tendencję do wpadania w kompleksy.

F – poważny, przytłoczony życiem i jego problemami. Brak mu pewnej lekkości, do wszystkiego podchodzi ogromnie serio, biorąc odpowiedzialność za wszystko co się wokół niego wydarza. Pełen niepokoju nie potrafi się rozluźnić, dopóki w pobliżu jest cokolwiek do zrobienia. Bardzo życzliwy innym ludziom, chętnie ich wyręcza we wszystkim nie bacząc na własne zmęczenie.

G – nieco zarozumiały, uduchowiony samotnik. Jeśli może wybrać między medytacją a zabawą w dobrym towarzystwie, wybierze medytację. Na ogół nie lubi ludzi, skupiając się zdecydowanie na własnym wnętrzu. Nie potrafi współpracować z innymi, gdyż ogromne ambicje sprawiają, ze nigdy nie uzna racji kogoś innego – ma monopol na prawdę.

H – życzliwy innym i pełen dobroci. Lubi nade wszystko robić cos dla innych, gdyż ma w sobie wielkie zrozumienie dla sił rządzących światem i praw kosmicznych. Z reguły utalentowany, inteligentny, o dużej sile wewnętrznej, która sprawia, że inni postrzegają w nim materiał na szefa. Potrafi sprawnie gospodarować dobrami materialnymi, także należącymi do innych.

I – poszukiwacz wiedzy i mądrości. Jest z reguły doskonałym nauczycielem i wykładowcą, ponieważ potrafi gromadzić doświadczenia i wyciągać z nich właściwe wnioski. Często ma zdolności uzdrowicielskie. Zbyt wrażliwy i niecierpliwy poddaje się irytacji, wykłóca z innymi, choć jego gniew równie szybko stygnie jak przychodzi. Dokucza mu skłonność do smutku i pesymistyczne podejście do świata.

J – odważny, inteligentny przywódca. Jest pełen entuzjazmu, kipi nowymi pomysłami, ale rzadko kończy to, co zaczął. Brakuje mu wytrwałości i odpowiedzialności. Otoczony przez wielu przyjaciół, życzliwy i pełen wdzięku lubi obracać się wśród ludzi, nie przepada za samotnością. Jego największa wadą jest zakłamanie, nie potrafi mówić prawdy nawet w najprostszych sprawach.

K – mocny, zdecydowany, stały. Cechuje go uczciwość i dążenie do sprawiedliwości. Ma zdolności kierownicze i potrafi sprawnie zarządzać ludźmi, uwzględniając ich potrzeby. Natchnienie czerpie bezpośrednio ze źródła, gdyż ma dobrze rozwiniętą intuicję. Jego największym problemem jest nadmierna uczuciowość i emocjonalność, z którą nie zawsze sobie radzi.

L – prostolinijny, spokojny i radosny. Najlepiej się czuje, kiedy może bezinteresownie pomagać innym, nawet własnym kosztem. Jest rozsądny i starannie rozważa każdy pomysł, zanim zacznie go realizować. Nie lubi postępować pochopnie, nie bywa spontaniczny, raczej oczekuje zachęty ze strony kogoś drugiego. Mimo że lubiany przez ludzi, skłania się ku pesymizmowi.

M – praktyczny realista. Lubi dominować nad innymi i czasem zdarza się, że jest w stanie akceptować tylko siebie, będąc nietolerancyjnym dla innych. Jednakże ma tendencję rozpracowywania wszystkiego do samego dna i wówczas intuicyjnie rozumie każdego, kogo poznał bliżej, stając się jego najlepszym przyjacielem. Jest poważny, rozsądny i zawsze można na niego liczyć.

N – nerwowy i niespokojny intelektualista. Interesuje go wszystko, co się wokół wydarza, ze wszystkiego pragnie wynieść jakąś naukę. Wszechstronny i elastyczny umie dopasować się do każdej sytuacji, byle tylko być w centrum, gdzie się cos dzieje. Bardzo lubi podróżować, lubi też ludzi i dużą przyjemność sprawia mu zaangażowanie się w ich sprawy.

O – nieco smutny i wrażliwy na krytykę. Innym mówi zawsze to, co chcieliby usłyszeć, gdyż pragnie każdemu sprawić przyjemność. Dobry organizator, potrafi doprowadzić do końca każde przedsięwzięcie. Jest ambitny i źle znosi porażki. Ma tendencję do zamykania się w sobie, zwłaszcza wtedy, kiedy nie może znaleźć dla siebie poparcia. Bywa podejrzliwy.

P – posiada zdolności analitycznego myślenia. Dąży do przeprowadzenia reform i objęcia władzy tam, gdzie się aktualnie znajduje. Niestety brak mu wytrwałości. Ponadto jest osobą impulsywną, która najpierw działa, najpierw krzyczy na innych, później myśli i żałuje. Nie lubi ukrywać swoich uczuć. Ma trudności z podejmowaniem decyzji.

R – odznacza się głęboką mądrością. Jest wspaniałym przyjacielem, elastycznym, hojnym i tolerancyjnym. Potrafi zaakceptować każdą ludzką słabość i wytłumaczyć każde postępowanie. W magnetyczny sposób przyciąga ludzi, budząc ich zaufanie. Niestety ma tendencję do ulegania i podporządkowywania się osobom niegodziwym, negatywnie nastawionym, na niskim poziomie rozwoju.

S – bardzo emocjonalny. Ten człowiek wszystkim się przejmuje, nawet drobiazgami. To oryginalna i niezależna osobowość. Tryska ciągle nowymi pomysłami. Jest bardzo towarzyski i ogromnie zależy mu na pokazaniu innym swojej wiedzy i wszechstronności. Potrafi świetnie się bawić, a jednocześnie jest wrażliwy na ludzkie problemy i chętnie udziela pomocy.

T – krytyczny, zamknięty w sobie. Czuje ogrom i powagę rozwoju wewnętrznego i na nim skupia całą swoja energię. Ważny dla niego jest dom i rodzina. Zawsze dba, aby ognisko domowe nigdy nie wygasło, aby niczego domownikom nie brakowało. Więzi rodzinne uważa za najważniejsze, chociaż znajduje także czas dla innych. Ma poczucie ciężaru życia.

U – wrażliwy i delikatny. Bardzo przeżywa każde ośmieszanie i każdą porażkę, gdyż godność osobista jest tym, co ceni najwyżej. Bywa wyniosły i zdarza mu się traktować ludzi z dystansem, co wynika z dużej wewnętrznej nieufności i lęku. Ma dużą intuicję i dzięki niej potrafi sprawnie pomagać tym, którzy się do niego zwrócą po pomoc i ochronę.

V – to mistrz władający materią. Z ogromną odwagą podejmie każde ryzykowne przedsięwzięcie i najczęściej wybrnie z niego obronną ręką. Tęskni za przygodą, romansem, ważnym wydarzeniem, czymś, co przewróci świat do góry nogami. Spokojne życie bez wstrząsów powoduje zniechęcenie i skłania do depresji. Potrzebuje dużej dawki pochwał i oklasków, dla tego co robi.

W – posiada dużą siłę psychiczną. Należy do osób uporządkowanych, ceniących sobie ład i spokój, choć nie rezygnuje z radości i zabaw w doborowym towarzystwie. Jest uparty i z reguły doskonale wie, czego chce. Wytrwale dąży do zaspokojenia swoich potrzeb i zrealizowania marzeń. Dzięki dużej intuicji i umiejętności przewidywania jest doskonałym doradcą także dla innych.

Z – pewny siebie i bardzo energiczny. Ma tendencje przywódcze, lubi organizować i kontrolować wszystko wokół siebie. Szczególnie inni ludzie jego zdaniem wymagają sprawnego pokierowania i poprowadzenia przez życie. Może być doskonałym sponsorem, gdyż lubi pomagać tym, którzy posiadają jakieś znaczące talenty.

W języku polskim wyróżniamy 6 samogłosek: „A”, „E’, „I”, „O”, „U” oraz „Y”. Zwolennicy numerologii powinni jednak pamiętać, że w różnych systemach będzie to wyglądało inaczej. Wielu numerologów traktuje literkę „Y” jako spółgłoskę. Natomiast systemy oparte ściśle na kabalistyce traktują literkę „J” jak samogłoskę. W związku z tym możemy spotykać się z różnym sposobem liczenia i interpretacji.

Człowiek o imieniu, którego pierwsza samogłoska to „A” (np. Alicja, Barbara, Halina, Katarzyna, Małgorzata, Paulina, Stanisława, Adam, Bartosz, Jacek, Kamil, Marcin, Paweł, Wacław itp.):
Lider, przodownik, człowiek przecierający szlak innym. Charakteryzuje go duża ambicja, energia i chęć działania. Nie znosi stagnacji, niechętnie się poddaje. Ogólnie to natura waleczna, zaczepna, przebojowa. Posiada silną wolę i tendencję do kierowania ludźmi, co sprawia, że często faktycznie zostaje przywódcą innych, narzucając im niejako swoje zdanie. Jest uparty i rzadko daje się przekonać, niechętnie zmienia przekonanie. Jest zdecydowanie empirykiem – zanim w cokolwiek uwierzy, musi to sprawdzić i przekonać się dokładnie jak jest naprawdę. Lubi tworzyć nowe rzeczy, lubi eksperymentować i z reguły dopisuje mu natchnienie, dostarczając ciągle nowych pomysłów. Może być krytyczny i złośliwy.

Człowiek o imieniu, którego pierwsza samogłoska to „E” (np. Beata, Celina, Elżbieta, Ewa, Helena, Teresa, Weronika, Bernard, Edmund, Henryk, Leszek, Przemysław, Sebastian, Teodor itp.)
Osoba energiczna, systematyczna, praktyczna, rozsądna. Żywiołowa, niecierpliwa i pełna ekspresji. Lubi, kiedy wokół coś się dzieje. Kocha poznawać świat i ludzi, uwielbia doświadczać ciągle nowych wrażeń, stąd z zamiłowaniem podróżuje. Bardzo wysoko ceni naukę i stara się stale rozwijać swoją wiedzę. Jej zainteresowania są rozległe i różnorodne. Lubi i potrafi przekazywać informacje innym – może być dobrym wykładowcą. Cechuje ją inwencja i fantazja. Z reguły w życiu dopisuje jej szczęście i spada jak kot na cztery łapy. Niemniej mimo zewnętrznego zrównoważenia nosi w sobie wiele niepokoju i wątpliwości. Bywa nerwowa i impulsywna. Może zdarzyć się, że będzie postrzegana jako osoba dziwaczna, ekscentryczna.

Człowiek o imieniu, którego pierwsza samogłoska to „I” (np. Gizela, Irmina, Iwona, Lidia, Mirosława, Nina, Wiktoria, Filip, Igor, Ireneusz, Michał, Mikołaj, Wilhelm, Zbigniew itp.)
Natura bardzo emocjonalna. To człowiek, w którym drzemią pasje i pragnienie osiągnięcia doskonałości. Pomaga mu w tym duża pracowitość, odpowiedzialność i ogromna witalność. Jest otwarty na ludzi i na ich potrzeby. Cechuje go wrażliwość i współczucie. Doskonale rozumie problemy drugiego człowieka i nawet w młodym wieku charakteryzuje się pewna dozą dojrzałości. Ponieważ sam decyduje o tym, co jest dobre i moralne, jeśli wibruje negatywnie namiętności mogą pchnąć go w niewłaściwym kierunku, sprawić, ze stanie się przestępcą i okrutnikiem. Jednakże częściej jest osobą kochającą i oddaną innym. Ma w sobie dużo cierpliwości, potrafi czekać. Często posiada zdolności paranormalne i łatwość wchodzenia w medytację.

Człowiek o imieniu, którego pierwsza samogłoska to „O” (np. Bogna, Dorota, Gloria, Joanna, Konstancja, Monika, Olga, Bogusław, Dominik, Konrad, Olgierd, Robert, Tomasz, Wojciech itp.)
To ogromnie wrażliwy i delikatny człowiek. Ma w sobie dużo piękna, ale jego emocje często wydają się być zbyt tragiczne. Całe życie szuka prawdziwej miłości. Małżeństwo często przynosi mu rozgoryczenie. Niemniej dzięki temu jest to artystyczna dusza, która potrafi tworzyć niezwykłe rzeczy i swój ból przekształcić w sztukę. Jest doskonałym empatą, zatem może być dobrym psychologiem. Cechuje go duże zrozumienie drugiego człowieka, tolerancja, oddanie, chęć niesienia pomocy. Zawsze można na nim polegać. Dzięki wyjątkowej przenikliwości umysłu nadaje się również na polityka. Ponadto ma zdolności adaptacyjne i szybko aklimatyzuje się w nowych warunkach. Najbardziej aktywny jest nocą.

Człowiek o imieniu, którego pierwsza samogłoska to „U” (np. Judyta, Justyna, Kunegunda, Lucyna, Luiza, Urszula, Zuzanna, Brunon, Gustaw, Juliusz, Lubomir, Łukasz, Rufin, Urban itp.)
Główne jego cechy to duża umiejętność przewidywania przyszłości, rozwinięte przeczucia i intuicja. Posiada zdolności medialne i jasnowidcze. Żyje we własnym wewnętrznym świecie, niechętnie i z obawą wchodzi w relacje z innymi, boi się ośmieszenia. Często czuje się nie rozumiany. Sprawia wrażenie egoisty, gdyż na pierwszym miejscu stawia zawsze swoje interesy i uczucia. Niemniej, kiedy stworzy rodzinę jest dla niej bardzo dobry i dba o jej szczęście i bezpieczeństwo. To człowiek wyjątkowo przyciągający do siebie niezwykłe wydarzenia i niezwykłych ludzi. W głębi duszy jest idealistą, marzący o utopijnym świecie, który nie jest naprawdę osiągalny. Bywa zapalonym kolekcjonerem.

Człowiek o imieniu, którego pierwsza samogłoska to „Y” (np. Brygida, Dyzma, Fryda, Gryzelda, Krystyna, Sylwia, Zyta, Cyryl, Dymitr, Fryderyk, Krzysztof, Sylwester, Tymoteusz, Zygmunt itp.)
Tego człowieka cechuje umiejętność dokonywania właściwych wyborów. Jest istota spragnioną miłości, ciepła i spokoju. Nie znosi presji i wywierania na niego jakiegokolwiek nacisku. Osoba niezależna, inteligentna i świadoma własnej wartości. Posiada zdolności wspierające go na ścieżce duchowego rozwoju, któremu poświęca wiele czasu w swoim życiu. Interesuje się wszystkim, co jest tajemnicze i niezwykłe. Lubi sięgać tam, gdzie „wzrok nie sięga”. Ma ogólnie dużo szczęścia, także do pieniędzy. Raczej opływa w dostatki, chociaż czasem, choć rzadko, traci wszystko i staje się całkowitym bankrutem. Jest dobrym organizatorem i ma zdolności przywódcze, ale władza go raczej nie pociąga.

Wartość numerologiczna imion

Najczęściej spotykaną analizą numerologiczną imienia jest rozpatrywanie jego znaczenia w zależności od jego całościowej wartości, czyli zsumowania wszystkich liter. Rzeczywiście, taka interpretacja daje nam dużo informacji o konkretnej osobie, ponieważ – jak już wiemy – pierwsze imię w dużej mierze decyduje o naszej tożsamości. W czasie tych rozważań nie zapominajmy jednak, że tak naprawdę każdy z nas jest składową wielu numerologicznych wibracji: wibracji urodzenia, dnia urodzenia, pierwszego imienia, samogłosek oraz spółgłosek wszystkich imion i nazwisk, zawartości imion i nazwisk…

Człowiek, którego imię ma wartość numerologiczną 1.
Przykładowe imiona: Alina, Jadwiga, Sabina, Gracjana, Wacława, Dorota, Julianna, Edyta, Daniela, Gabriela, Urszula, Joanna, Jolanta, Michał, Patryk, Seweryn, Adam, Leon, Stanisław, Gustaw, Janusz, Lech, Wilhelm, Juliusz, Kazimierz, Mieczysław, Edward, Antoni, Eugeniusz, Remigiusz.
Taka osoba dąży przede wszystkim do samorealizacji. Najważniejszym zadaniem jest poznanie poczucia własnej wartości, docenienia siebie i swoich możliwości. Taki człowiek ma stać się osobą zaradną, przedsiębiorcza, samodzielną o dużym indywidualizmie. Cechuje go duża ambicja, spryt i siła wewnętrzna. Bardzo często posiada cechy przywódcze, umie zapanować nad grupą osób, wydaje polecenia tonem nie znoszącym sprzeciwu. W życiu z reguły dochodzi do celu nie przebierając w środkach. Zazwyczaj wie, czego chce i ma w sobie dużo uporu.

Człowiek, którego imię ma wartość numerologiczną 2

Przykładowe imiona: Grażyna, Kamila, Hanna, Bogusława, Diana, Stanisława, Justyna, Paulina, Ewa, Irena, Beata, Izabela, Aldona, Marian, Rafał, Norbert, Urban, Arkadiusz, Błażej, Stefan, Wiesław, Witold, Bartosz, Sławomir, Hubert.
To człowiek wrażliwy na potrzeby drugiej osoby, chętny do wejścia w relację, skory do pomocy. Najbardziej lubi współpracować z innymi, rzadko porywa się do samodzielnych zadań, najlepiej bowiem czuje się w grupie. Cechuje go duża uczuciowość i emocjonalność.
Wszystkie podane przeze mnie przykłady imion mają mistrzowską wibrację 11. To aspekt charyzmatyczny, który sprawia, że są urodzonymi przywódcami duchowymi. To psychologowie, ezoterycy i terapeuci, mający dostęp do kosmicznej wiedzy, poprzez dużą intuicję i zdolności parapsychiczne. Jednocześnie spoczywa na nich silny obowiązek dawania sobą przykładu moralnego i etycznego. Szczególnie, jeśli w ich portrecie numerologicznym pojawia się więcej liczb mistrzowskich.

Człowiek, którego imię ma wartość numerologiczną 3
Przykładowe imiona: Anna, Sandra, Agata, Marcjanna, Agnieszka, Kazimiera, Stefania, Zofia, Mirosława, Magdalena, Romuald, Ryszard, Zdzisław, Władysław, Emil, Jerzy, Dominik, Jacek, Marek, Paweł, Karol, Radosław, Brunon.
To liczba związana przede wszystkim z radością i nauką cieszenia się życiem. Tacy ludzie starają się chwytać każdą chwilę, aby zamienić ją w coś radosnego i pięknego. Często maja zdolności artystyczne, a nawet jeśli brak im talentu lubią się bawić, śpiewać przy każdej okazji i tańczyć nawet bez muzyki. Mają ogromną wyobraźnię i szczególny dar pomysłowego organizowania wolnego czasu. Inni uczą się od nich optymizmu.

Człowiek, którego imię ma wartość numerologiczną 4
Przykładowe imiona: Inga, Janina, Patrycja, Matylda, Lucyna, Eleonora, Natalia, Zuzanna, Emilia, Cecylia, Dominika, Magdalena, Marcin, Wojciech, Julian, Fryderyk, Igor, Krzysztof, Miłosz, Szymon, Tomasz, Kryspin, Franciszek, Albert.
Wydajność w pracy, skupienie sił na wywiązaniu się z zadania, na odpowiedzialności i sumienności. Osoba taka ma z reguły talenty organizatorskie, potrafi zgrabnie załatwić wiele rzeczy. Nie boi się pracy, nawet najbardziej drobiazgowej. Od siebie i innych wymaga solidności i porządku. Jest konkretna. Wierzy w to, co widzi, czego może dotknąć, dlatego dobrze realizuje się w materii. Liczą się dla niej wymierne efekty, natomiast nie lubi bujania w obłokach. Jest uparta, stanowcza, często konserwatywna i niechętnie otwiera się na zmiany.

Człowiek, którego imię ma wartość numerologiczną 5
Przykładowe imiona: Ida, Blanka, Teresa, Klaudia, Elwira, Adela, Aneta, Renata, Arletta, Aleksandra, Emma, Balbina, Estera, Dawid, Ignacy, Grzegorz, Rufin, Wincenty, Zbigniew, Maciej, Przemysław, Bronisław, Waldemar, Teodor.
Wolność i ekspansja to jego główne hasła. Lubi zwiedzać świat, poznawać nowych ludzi, doświadczać ciągle czegoś nowego. To ciekawość i wszechstronność, a także ogromne zapotrzebowanie na wiedzę. Człowiek taki z reguły jest ambitny i inteligentny. Zależy mu na tym, żeby wiedzieć jak najwięcej i zabłysnąć intelektualnie. Jest tez bardzo elastyczny i łatwo adaptuje się w nowych warunkach. Łatwo nawiązują kontakty, potrafią się doskonale bawić, z reguły są duszą towarzystwa. Kochają seks, przygody i zmiany.

Człowiek, którego imię ma wartość numerologiczną 6
Przykładowe imiona: Kinga, Ada, Maria, Ewelina, Weronika, Wioletta, Luiza, Róża, Ilona, Jowita, Marzena, Angelika, Bronisława, Małgorzata, Leszek, Damian, Robert, Leonard, Artur, Cezary, Miron, Piotr, Wiktor, Mateusz, Tadeusz
To osoba, która potrzebuje przede wszystkim miłości i przyjaźni. Jest oddana swojej rodzinie, a jeśli jej nie posiada, otacza opieką innych ludzi lub nawet zwierzęta. Bywa przy tym nadopiekuńcza i apodyktyczna. Bardzo lubi robić cos dla innych, to urodzony społecznik. Ma duże poczucie estetyki i artystyczną duszę. Otacza się pięknymi przedmiotami, ze smakiem urządza mieszkanie. Lubi kolekcjonować różne gadżety. Z reguły ma tez jakiś talent. Niestety jest łatwowierna i podatna na wykorzystanie przez ludzi.

Człowiek, którego imię ma wartość numerologiczną 7
Przykładowe imiona: Krystyna, Maryla, Wanda, Barbara, Danuta, Flora, Walentyna, Nadzieja, Wiktoria, Antonina, Petronela, Jan, Sewer, Olgierd, Włodzimierz, Lucjan, Feliks, Borys, Wieńczysław, Klaudiusz, Roman, Edmund, Bogumił, Filip.
Myśliciel i filozof, który czerpie wiedzę z najlepszego źródła. Uważa, ze jest najmądrzejszy i niechętnie słucha innych. Poszukuje mądrości i jest ona dla niego ważniejsza niż praca, miłość czy zabawa. Z natury to samotnik, który chętnie oddaje się refleksjom, rozmyślaniom, medytacji. Bogate życie wewnętrzne sprawia, ze dobrze się czuje we własnym towarzystwie. Interesuje go religia lub wiedza tajemna, parapsychologia, wszystko, co niezwykłe i tajemnicze. Żyje we własnym świecie, który rzadko jest dostępny dla innych.

Człowiek, którego imię ma wartość numerologiczną 8
Przykładowe imiona: Lidia, Sylwia, Elżbieta, Marta, Adrianna, Julia, Celina, Eliza, Iwona, Olga, Oktawia, Gloria, Józef, Nikodem, Ludwik, Dariusz, Mariusz, Emanuel, Bernard, Czesław, August, Bohdan, Mikołaj, Samuel.
To człowiek sukcesu. Ma zmysł do robienia pieniędzy. Potrafi je właściwie docenić i z reguły jest prawdziwym biznesmenem. Tym bardziej, że potrafi być w firmie także sprawiedliwym szefem. Ma w sobie dużo władczości. To człowiek zdecydowany, pełen wewnętrznej siły i mocy. Jest oczywiście ambitny i inteligentny, polega wyłącznie na sobie. Czasem może być bezwzględny i okrutny. Bywa krytyczny, gdyż od innych oczekuje takiej samej perfekcji, na jaką stać jego samego.

Człowiek, którego imię ma wartość numerologiczną 9
Przykładowe imiona: Zyta, Anita, Halina, Helena, Lilianna, Bożena, Katarzyna, Judyta, Regina, Monika, Karolina, Wacław, Aleksander, Zygmunt, Ireneusz, Jakub, Łukasz, Henryk, Daniel, Gabriel, Kacper, Konrad, Sebastian, Jarosław.
To wielki marzyciel i altruista. Doskonale rozumie pojęcie miłości kosmicznej i próbuje go w swoim życiu w pełni doświadczyć poprzez działanie na rzecz innych. Jego hasłem jest także uniwersalność i wspólnota, jedność w wielości. Ma kontakt z najwyższym źródłem, dlatego zawsze interesuje się tym, co związane z duchowością. To także znakomity nauczyciel, który potrafi każdemu przekazać zdobytą wiedzę lub pełen ekspresji dziennikarz. Jest chętnie słuchany i przyjaźnie odbierany przez ludzi. Jest adwokatem straconych spraw. Kocha wolność i niezależność.

Jeśli podczas analizy swojego imienia na kilka podanych sposobów przekonasz się, ze odnajdujesz wiele niekoniecznie zgodnych z sobą cech, oznacza to, ze wszystkie one drzemią w tobie, jako twój potencjał. Zapewne przejawiają się ambiwalentnie, zależnie od sytuacji i okoliczności. Od ciebie zależy, które w sobie rozwiniesz i ujawnisz.

/autor:Beata Andrzejewska

źródło:ezoteria.pl/

Numerologia – nazwa firmy

Numerolog, podobnie jak astrolog, najczęściej chciałby analizować portret psychologiczny swojego klienta, wykorzystując jako narzędzie diagnostyczne wyliczenia oparte na dacie urodzenia i nazwisku klienta. Najczęściej jednak po pomoc do niego przychodzą ludzie, którzy po prostu chcą otworzyć działalność gospodarczą i wybrać dla swojej firmy nazwę, mająca zapewnić stuprocentowe powodzenie przedsiębiorstwa i ogromne dochody. Nic w tym dziwnego, że niezależnie od reklamy, sprawdzenia rynku, zabezpieczenia zbytu szukamy pomocy w ezoteryce i staramy się wesprzeć naszą pracę pozytywnymi energiami. I nikogo już nie zastanawia fakt, że do numerologa, podobnie jak do wróżki, przychodzą znakomici i znani z przedsiębiorczości biznesmeni. Porada wszak wiele nie kosztuje, a kto wie, ile może pomóc…

Numerologia w biznesie

Moje numerologiczne doświadczenie wskazuje, że magia liczb działa wszędzie. Także w biznesie. Podobnie jak imię człowieka, tak też i nazwa firmy tworzy dzięki składającym się na nią literom pewną numerologiczną wibrację. Wibracja ta pokazuje podstawowe cechy przedsiębiorstwa. Dobrze jest, jeśli harmonizuje z proponowanymi przez ten zakład produktami lub usługami. Wówczas zakład spełnia oczekiwania właściciela i zaczyna przynosić dochody. Jeśli jednak pojawia się energetyczny „zgrzyt”… bywa różnie. Ponieważ przychodzą do mnie również osoby, którym się nie powiodło, przekonałam się, że plajtujące firmy miały niewłaściwe wibracje.
Jedna z moich koleżanek, skądinąd pięknie pracująca z afirmacjami i energią, otworzyła firmę nieświadomie wybierając jej przeznaczenie 9. Poinformowała mnie już po fakcie, stąd niewiele mogłyśmy zrobić, pozostało nam czekać na bieg wydarzeń. Koleżanka moja zadbała o wszystko, o przytulny lokal, o reklamę, o przyciągnięcie klienta i wszystko rozkręcało się idealnie. Miała nawet fachowo opracowane logo, które przecież także jest swoistym talizmanem dla przedsiębiorstwa. Jednakże po paru zaledwie tygodniach okazało się, że jest w ciąży. Rodzaj prowadzonej przez nią działalności był absolutnie niewskazany dla ciężarnej kobiety, zatem nie pozostało jej nic innego jak po niespełna dwóch miesiącach pracy zamknąć zakład. Ciąża oczywiście była dla niej wielkim szczęściem i macierzyństwo daje jej dzisiaj wiele radości. Nie zmienia to jednak faktu, że z punktu widzenia ekonomicznego, prowadzenie firmy skończyło się fiaskiem, ponieważ nie zdążyła zarobić nawet tyle, by zwróciły jej się poniesione nakłady.
Takich przykładów mogę podać więcej. Zamiast tego wolę jednak wszystkim początkującym i tym bardziej zaawansowanym biznesmenom podać „numerologiczną ściągę”, odkrywającą tajemnice pomyślnego prosperowania. Poniżej spis wibracji i przystający do nich rodzaj działalności.

1.
Wiąże się z tym, co nowe, pionierskie, awangardowe. Proponuje usługi i produkty będące na rynku czymś dotąd niespotykanym lub opiera się na nowatorskich systemach sprzedaży. Ponieważ jest liczbą początkową dobrze wróży rozwojowi firmy.

2.
Jest dobra dla spółek i firm związanych ścisłą współpracą z innymi. Zajmuje się przede wszystkim zaspokajaniem podstawowych potrzeb: pralnie, piekarnie itp. Ogólnie nie jest to najkorzystniejsza wibracja, zapowiada bowiem dużo problemów, szczególnie emocjonalnych wśród pracowników.

3.
Patronuje działalności rozrywkowej, czyli wszelkim lokalom i firmom artystycznym. Ponadto dobrze rokuje mediom i pracy związanej z komunikowaniem się ludzi między sobą. Uważana za szczególnie szczęśliwą i radosną jest rzeczywiście dobra, jednak grozi nadmiernym rozproszeniem energii i rozrzutnością.

4.
To liczba pracowitości i odpowiedzialności, zatem sprawdzi się tam, gdzie wymagane jest drobiazgowe i czasochłonne działanie. Patronuje produktom solidnym i trwałym, a jednocześnie tradycyjnym. Dobrze wróży firmie, aczkolwiek na dochody trzeba cierpliwie czekać.

5.
To ruch, zamieszanie, podróże. W takiej firmie stale coś się dzieje. Często dochodzi tam do spięć i problemów, ale też i bywają bardzo wysokie dochody. Oprócz biur podróży polecić ją można przedsiębiorstwom wytwarzającym produkty luksusowe oraz związanym z nabywaniem wiedzy, na przykład szkołom prywatnym.

6.
Ta liczba związana z rodziną i domem patronuje firmom, które pracują w tym klimacie: hotele, jadłodajnie, szkoły, biura matrymonialne, produkcja AGD, itp. Jest także niezła dla prawników i psychologów, prowadzących własną działalność. Jednakże jest bardzo nierówna, raz bywa lepiej, raz gorzej.

7.
Jest dobra dla firm produkujących artykuły wytworne i wyrafinowane. Wiąże się z elegancją i sławnymi nazwiskami, np. perfumerie, sklepy z ekskluzywną odzieżą itp. Ponadto działalność ezoteryczna, gdyż liczba ta jest wibracją wyciszenia, odosobnienia i zagłębienia się we własne wnętrze.

8.
Słynie z milionowych zysków i znakomitej prosperity. Patronuje bankom, przedsiębiorstwom finansowym, firmom ochroniarskim, ogromnym koncernom przynoszącym krociowe dochody. Wiąże się jednak z aferami i oszustwami.

9.
Dobroczynność i działania charytatywne oraz opieka i nauka to dziedziny najlepiej harmonizujące z tą wibracją. Nie można się tu spodziewać wielkich zysków, raczej uznania za pracę dla dobra innych ludzi.

Przeznaczenie firmy to osobny temat. Wyliczamy go, sumując wartość nazwy i „daty urodzenia”, czyli daty zarejestrowania firmy (rozpoczęcia działalności). Najkorzystniejsza jest 1 oraz 4 i 8, czasem także 3. Absolutnie niewskazana jest wibracja 9, ponieważ jako liczba kończąca zapowiada rychłe zamknięcie przedsiębiorstwa.
To wszystko oczywiście tylko ogólniki, przydatne jedynie tym, którzy mają jakie takie pojęcie o numerologii i potrafią sami wyliczyć nazwę firmy. Niemniej zdaję sobie sprawę, że ta wiedza staje się coraz popularniejsza, zyskuje coraz więcej zwolenników, którzy choć korzystają z niej jedynie dla własnych potrzeb, starają się wiedzieć jak najwięcej. Wszystkich pozostałych zachęcam do skorzystania z pomocy profesjonalisty.

/autor:Bogusława Andrzejewska/

Wszystko jest liczba

Jaka energia tkwi w cyfrach, że mają one tak wielki wpływ na ludzkie życie? Uczniowie Pitagorasa głosili, że liczba jest bytem, realną siłą wpływającą na kształt materii. Jedno z ich haseł brzmiało: „wszystko jest liczbą”. A skoro wszystko, to dlaczegóż by nie ja i ty?

Numerologię znali już Chaldejczycy, Sumerowie, Hindusi i Egipcjanie. Europejczykom przybliżył ją Pitagoras. Z dzieła pitagorejczyków – praw matematyki i geometrii, podziału liczb na parzyste i nieparzyste, twierdzenia o trójkącie prostokątnym – korzystamy już od 2500 lat.

Życie Pitagorasa obrosło legendami. Jedna z nich głosi, iż był bogiem, który przybrał ludzką postać, aby nauczyć ludzi podstaw matematyki, muzyki i astronomii. Wiele źródeł podaje zgodnie, że Pitagoras żył sto lat.

Gdy miał lat 40, wyruszył w podróż do Indii, Persji, Judei i Egiptu, gdzie ponad 20 lat uczył się od najznakomitszych mędrców i kapłanów. Po powrocie do Grecji osiadł w Krotonie, gdzie założył elitarne bractwo filozoficzne. Jednym z jego podstawowych założeń było to, że fundamentem rzeczywistości jest matematyka, że wszystko, co jest widzialne i niewidzialne, można przedstawić liczbami, ponieważ wszechświat został stworzony z wibrujących energii, którym odpowiadają energie poszczególnych cyfr. Pitagoras uważał, że wibracje wszechświata w  momencie narodzin człowieka wpływają na jego los i charakter, bo jest to rodzaj pieczęci, która plasuje każdego człowieka na jednym z energetycznych poziomów od 1 do 9.

Los zapisany w imieniu

Pozostałe kluczowe liczby otrzymujemy, przeliczając litery imion i nazwisk według opracowanej przez pitagorejczyków tabeli:

Ezoterycy głoszą, że nic nie jest dziełem przypadku. Każdy człowiek jest trybikiem w doskonałej machinie wszechświata, został starannie wyposażony w energie optymalne dla wypełnienia określonych zadań na Ziemi.

Gladys Lobos, 80-letnia Hiszpanka, która 60 lat życia poświęciła numerologii, wyjaśnia: – Nasze dusze rodzą się na Ziemi, aby załatwić trzy sprawy: uczyć się, ewoluować i spłacić dług karmiczny. Zanim jednak się tutaj zjawią, robią bilans wcześniejszych dokonań. Każda dusza sama siebie ocenia, jeśli w poprzednich wcieleniach sprawdziła się jako dobry syn albo dobra córka, to zadanie ma „zaliczone”. Jeśli nie sprawdziła się wcześniej w jakiejś roli, z niedostatkami, z którymi nie uporała w poprzednich wcieleniach, będzie musiała zmierzyć się w najbliższym życiu. Ponieważ z chwilą wejścia w ludzkie ciało pamięć duszy zanika, musi ona otrzymać jakiś drogowskaz, który podpowie jej kierunek rozwoju w tym wcieleniu. Tymi drogowskazami i narzędziami są cyfry zawarte w dacie urodzenia oraz imionach i nazwiskach człowieka, w którego dusza się wcieliła.

Przez wiele stuleci numerologia była niedostępna dla zwykłych ludzi. Chroniono ją i przekazywano jej tajniki w zakonach i związkach. Zainteresowani nią byli niektórzy wybitni uczeni, jak Isaac Newton czy Johannes Kepler. Współczesna kariera numerologii rozpoczyna się w epoce oświecenia, na przełomie XIX i XX wieku, kiedy renesans przeżywa cała wiedza ezoteryczna.

W 1866 roku w Dublinie przychodzi na świat prekursor współczesnej numerologii, chiromanta, jasnowidz i astrolog William John Warner, znany pod pseudonimem Cheiro (od słowa cheiromancy – chiromancja). Jako nastolatek wyjechał do Indii, gdzie przez dwa lata uczył się u tamtejszych mistrzów chiromancji i innych nauk tajemnych. Po powrocie do Londynu rozpoczął wielką karierę okultystyczną. Jego klientami były znane osoby: Mark Twain, Sarah Bernhardt, Oscar Wilde, Winston Churchill.Cheiro zmarł w 1936 roku, pozostawił po sobie kilka książek okultystycznych, m.in. „Cheiro’s Book of Numbers” (Księga liczb), gdzie opisuje opracowany przez siebie system numerologiczny, odmienny od pitagorejskiego.

Tabela Cheiro

Tabela Cheiro nie zawiera 9, ponieważ oparł się on na numerologii kabalistycznej, gdzie 9 jest liczbą boską i nie służy do opisywania spraw ziemskich.

Cheiro wprowadził zamieszanie, ponieważ te same imiona i nazwiska interpretowane według różnych systemów dają odmienne rezultaty. W swojej „Księdze liczb” stwierdza: „Hebrajska tabela przeliczeniowa opiera się na prastarym magicznym systemie liczb przypisywanym już Chaldejczykom i Hebrajczykom, a moje doświadczenie potwierdziło to, że chodzi tu o najlepszą metodę w dziedzinie okultystycznej nauki o liczbach. Hebrajczycy przyjęli podobno ten system od żyjących w odległych czasach Chaldejczyków, którzy byli mistrzami sztuk magicznych”.

Kabała, dawne żydowskie teksty o wiedzy tajemnej, posługuje się własnym systemem numerologicznym, tzw. gematrią. Ten sam znak oznacza literę i liczbę,  np. litera Aleph to 1, Beth – 2,  Gimel – 3. Każde imię i nazwę każdej rzeczy można odczytać jako słowo i równocześnie podawać ich wartość liczbową. Np. imieniu Jezus odpowiada liczba 888. Gematrii poświęcono wiele uczonych ksiąg. Cheiro zgłębił ją, być może więc jego tabela jest trafniejsza niż tabela Pitagorasa. Najlepiej przeliczyć swoje imiona i nazwiska według dwóch systemów, przeczytać interpretację poszczególnych liczb i sprawdzić, co bardziej do nas pasuje. W ezoteryce obowiązuje zasada, że każdy dostaje to, w co wierzy.

Cheiro przyporządkował liczby planetom i znakom zodiaku. Jedynce odpowiadają Słońce i znak Lwa. Księżyc i znak Raka mają „opiekuńcze liczby” 2 i 7. Liczbie 3 odpowiadają Jowisz i znak Strzelca, czwórce Słońce i Lew. Piątka symbolizuje Merkurego, Bliźnięta i Pannę. Szóstce odpowiadają Wenus, Byk i Waga,  ósemce Saturn i znaku Koziorożca. a dziewiątka to Mars, Baran oraz Skorpion.

A     B     C     D     E     F      G     H     I

J      K     L      M    N     O     P      Q     R

S      T     U     V     W    X     Y     Z

Komplet informacji o człowieku mamy wówczas, gdy znana nam jest jego:

● liczba drogi życia, czyli suma cyfr daty urodzenia – dnia, miesiąca i roku;

● liczba dnia urodzenia, czyli suma cyfr składających się na dzień urodzenia;

● liczba duszy, czyli suma wartości cyfrowych wszystkich samogłosek we wszystkich imionach i nazwiskach;

● liczba osobowości, czyli suma wartości cyfrowych wszystkich spółgłosek we wszystkich imionach i nazwiskach;

● liczba ekspresji, czyli liczba duszy oraz liczba osobowości.

Liczbę drogi życia oraz liczbę dnia urodzenia obliczamy w ten sposób, iż sumujemy wszystkie cyfry składające się na datę lub na dzień urodzenia tak długo, aż zostanie jedna cyfra.

Przykład: osoba urodzona 5.12.1980 roku jest ósemką, ponieważ 5 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 0 = 26, a 2 + 6 = 8.

Wyjątkiem są tzw. liczby mistrzowskie: 11, 22, 33, i 44, których nie redukujemy do jednej cyfry.

William John Warner, „Cheiro”, 1897

JEDYNKA ma naturę ambitnego szefa. Sprawna intelektualnie. Zawsze czuje się lepsza niż reszta świata, pragnie być przewodnikiem. Nigdy nie przyznaje się do porażki.

DWÓJKA jest szlachetna, uczynna, miła, troskliwa, dokucza jej brak poczucia bezpieczeństwa i kompleksy. Woli iść za kimś, niż  przewodzić, wpada w panikę, gdy ma wystąpić publicznie. Aby żyć ze wszystkimi w zgodzie, pomniejsza własne zasługi.

TRÓJKAskrzy się czarem i dowcipem, uwielbia być duszą towarzystwa. Chce być szczęśliwa i dawać szczęście innym, odsuwa kłopoty. Ma talenty artystyczne i językowe. Wszystko wszystkim obiecuje, po czym… zapomina, co obiecała.

CZWÓRKA żyje po to, by ciężko pracować i zachęcać innych do pracy. Jej ukochane zajęcia to sprzątanie i walka o sprawiedliwość. Działa według planu.Poczucie bezpieczeństwa dają jej okrągła sumka na koncie i przestrzeganie tradycji.

PIĄTKA to kreatywna, ciekawa świata i ludzi poszukiwaczka przygód, normalność ją nudzi. Mistrzyni niebanalnego życia. Ma cięty język, jest nieprzewidywalna. Czasem ściąga na swoją głowę nieszczęścia.

SZÓSTKA jest bardzo wrażliwą i troskliwą kandydatką na… ofiarę swych najbliższych. Społecznik, chętnie poświęci czas i siły dla innych. Miewa talenty, które zaniedbuje. Lubi słodycze i pieszczoty, łatwo tyje.

SIÓDEMKA to najwrażliwsza z cyfr. Ceni samotność, trzyma ludzi na dystans. Rozumie duszę drugiego człowieka. Lubi luksus, powinna tworzyć, zostać doradcą, koneserem. Ucieka w świat fantazji i nałogi.

ÓSEMKA jest mądra, rozsądna, pracowita i odrobinę despotyczna. Doskonały organizator, zwłaszcza w warunkach zagrożenia. Ma więcej sił psychicznych i fizycznych niż inne cyfry. Świat widzi jako czarno-biały.

DZIEWIĄTKA kocha wolność i niezależność. Porusza ją cierpienie, pierwsza biegnie na pomoc. Bywa egzaltowana, ma predyspozycje do zawodu aktora. Aranżuje komedie i dramaty we własnym życiu.

LICZBY MISTRZOWSKIE (11, 22, 33, 44) urodziły się po to, aby kochać innych, opiekować się nimi i im przewodzić, swoim wewnętrznym światłem dodawać innym sił i inspirować ich dusze do rozwoju. Mają więcej energii i talentów niż inne cyfry. Powinny czynić wyłącznie dobro.

/autor:Anna Frankowska

źródło:magazyn Zwierciadło/

Cyfra wskaże ci drogę

Numerologia wyróżnia dziewięć podstawowych energii – odpowiadają im liczby od 1 do 9 (0 podnosi ich wartość). Po zsumowaniu wszystkich cyfr z naszej daty urodzenia i sprowadzeniu ich do jednej, dowiadujemy się, że jesteśmy jedynką, czwórką, siódemką…

Przyjęło się, że numerologiczne jedynki to pionierzy, osoby pewne siebie, przebojowe. Dwójki – dyplomaci i mediatorzy, wrażliwcy. Trójki – artyści, optymiści, dusze towarzystwa. Czwórki – rzetelni budowniczowie, świetnie zorganizowani i dość zasadniczy. O piątkach zwykło się mówić, że są wiecznymi wędrowcami, obdarzonymi ponadprzeciętną witalnością, podczas gdy dla szóstek najważniejsza jest rodzina, miłość, opieka. Siódemka kojarzy się z wiedzą, poszukiwaniem głębi życia, intuicją, ósemka z władzą, pieniędzmi, umiejętnością zarządzania materią, a dziewiątka z ideałami, służbą innym…

Tych, którzy odkrywają numerologię, tego rodzaju opisy mogą wprowadzić w temat, zaintrygować. Ale są tylko wstępem do bardzo rozległej wiedzy. Aby się o tym przekonać, warto sprawdzić choćby podwibrację – czyli to, czy na przykład na naszą trójkę składają się 3 i 0, 3 i 9, czy może 2 i 1? Czy jako szóstka mamy podwibrację 24, czy może mistrzowską – 33? Jaka liczba figuruje w dacie urodzenia? W jakim cyklu osobistym jesteśmy? Jak ma się on do roku uniwersalnego?

Ważnym elementem portretu numerologicznego są też imiona, nazwiska (według numerologii litery mają określoną wartość liczbową). Co mówi o nas pierwsze, drugie, trzecie imię? Pseudonim? A nasz podpis? Szczegółowa analiza numerologiczna może każdego prześwietlić na wskroś, zbadać jego potencjał mentalny, fizyczny, emocjonalny, intuicyjny, artystyczny, organizacyjny, a nawet talent do zrobienia fortuny.

– To piękna wiedza, przebogata. Trzeba się z nią obchodzić niezwykle ostrożnie, zwracając uwagę na najdrobniejszy niuans – mówi Donka Madej, Bułgarka mieszkająca w Warszawie, która zagadnienia numerologiczne zgłębia od pół wieku. – Uważam, że matematyka to nauka najbliższa prawdzie. Liczby zawierają mnóstwo informacji o człowieku. Są jak mapa drogowa, którą każdy powinien posiadać, żeby wiedzieć, gdzie czeka go wzniesienie, zakręt, kiedy przyspieszyć, a kiedy zwolnić. Każdy ma swój własny rytm. Jeśli zyska jego świadomość, łatwiej zrealizuje pewne cele, niż gdyby próbował walczyć z okolicznościami. Chciałabym, żeby człowiek podczas analizy numerologicznej zrozumiał siebie, zaakceptował wszystkie swoje cechy:  zalety i słabości. A potem pracował nad nimi. Nie można za nikogo dokonywać wyborów, nie można za nikogo przeżyć życia.

Niestety, w dzisiejszych czasach często wybieramy drogę na skróty. Szukamy prostych rozwiązań, myślimy, że coś samo się stanie. Dlatego zwracając się do numerologa, najchętniej oddalibyśmy mu całą odpowiedzialność za swoje życie. Tymczasem to nam samym przyjdzie przewartościować czy zmienić pewne rzeczy, jeśli numerolog zdemaskuje jakieś błędy w naszym myśleniu czy działaniu.

Codzienna mantra

Badając potencjał człowieka, Donka Madej stara się korzystać z całej posiadanej wiedzy – łączy astrologię i numerologię, przy analizie podpisu odwołuje się też do grafologii, historii liter (opisanej jeszcze przez starożytnych). Nie zapomina, że poszczególnym literom są przypisane – oprócz energii liczb – drzewa, zwierzęta, kamienie szlachetne, żywioły, dźwięki, kolory czy planety.

Częstą praktyką numerologów jest nadawanie nowych imion, które mają przywrócić harmonię, ukierunkować energię, pomóc wykrzesać z siebie, co najlepsze.

Donka Madej zaleca tu dużą ostrożność: – Taka ingerencja to ogromna odpowiedzialność. Rzadko się tego podejmuję. W tradycji hebrajskiej imię to zapis karmy. Jeśli przyjmiemy, że ktoś się rodzi z karmą i ma przejść przez pewne doświadczenia, lekcje, wypełnić określone zadania, to jakim prawem ktoś ma w to ingerować?

Imię kryje w sobie bardzo wiele informacji na nasz temat. Hindusi uważają je za nieustającą mantrę – to przecież określone dźwięki, fale trafiające do mózgu zawsze, gdy ktoś nas woła, przedstawia, mówi o nas w naszej obecności… Tymczasem niektóre osoby wręcz nie znoszą swojego imienia.

– Zwykle kryje się za tym rodzaj dysharmonii, jakiś dźwięk nam nie służy. Taką sytuację numerolog może zbadać i podsunąć rozwiązanie – mówi Donka Madej. – Jeśli okaże się, że pierwsze imię nie współgra z liczbą urodzeniową, dobrze jest przyjrzeć się drugiemu. Niedawno miałam taki przypadek. Chodziło o młodego chłopaka. Przy jego dacie urodzenia pierwsze imię, Piotr, wywoływało dysharmonię. Do tego kojarzyło się z trudnymi doświadczeniami. Ten chłopak wciąż słyszał: „Piotr, źle robisz, Piotr, znowu się nie nauczyłeś…”. Gdy zasugerowałam, żeby zaczął posługiwać się swoim drugim imieniem – Jakub – pojaśniał, jakby mu urosły skrzydła!

Jak fortepian

Jak można jeszcze wykorzystać numerologię? Donka Madej zaleca, żeby przed zawarciem związku małżeńskiego porównać nazwiska małżonków – sprawdzić, czy do siebie pasują.

– Nie chodzi o to, by wtrącać się do czyichś wyborów czy zniechęcać do wspólnego życia. Ale żeby uświadomić ludziom, jakie rozbieżności mogą z czasem wyjść na jaw, podpowiedzieć, jak sobie z nimi radzić – wyjaśnia.

Do ciekawych wniosków można dojść, obliczając wartość numeryczną pseudonimu czy przezwiska. Dowiedzieć się, jak postrzega nas osoba, która w określony sposób zdrabnia nasze imię. Dlaczego dla jednych jesteśmy Joasią, a dla innych Asią, Asieńką, Asiulkiem… Niektórzy u numerologa sprawdzają, czy służy im nowy adres (numer domu i mieszkania). Bywaja też osoby, które konsultują się w sprawie nazwy swojej firmy. Donka Madej zwraca uwagę na żywotność takich marek jak Wedel, Blikle, Ford, Chrysler: – To prawdziwe potęgi, widać, że nazwiska właścicieli zagwarantowały sukces ich przedsięwzięciom.

Ludzie zwracają się do niej również w sprawie wyboru imienia dla dziecka. – Czasem malec przychodzi na świat ze swoim imieniem i matka je niejako słyszy, czuje… – przyznaje numerolożka. – Zwykle radzę wtedy: usiądźcie w spokoju, zróbcie sobie dobrą herbatę, zapalcie świeczkę, żeby stworzyć odpowiedni nastrój. Zastanówcie się, jakie imię będzie pasować dla waszego dziecka – będziecie je codziennie wypowiadać, macie się nim cieszyć! Jeśli wciąż są niezdecydowani, proszę matkę i ojca o spisanie swoich propozycji… Ale ostatecznego wyboru można dokonać dopiero po urodzinach dziecka – punktem wyjścia będzie jego liczba urodzeniowa.

To wyjątkowa liczba – nie da się jej zmienić na inną. Ma bezpośredni związek z celami, jakie obraliśmy sobie na życie, z tym, jak chcemy wykorzystać swój potencjał, nad czym pracować…

– Ale tak naprawdę – podkreśla Donka Madej – nosimy w sobie potencjał wszystkich wibracji. Człowiek jest jak fortepian. Ma w sobie wszystkie dźwięki wszechświata. W danym momencie zagra ten, który akurat przyciśniemy.

Cyfry przyporządkowane poszczególnym literom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Donka Madej numerolożka i astrolożka. Od 1965 r. aktywnie uczestniczy w badaniu zjawisk paranormalnych, współpracując z Instytutem Sugestologii i Sugestopedii prof. Łozanowa w Sofii.

/autor:Jolanta Maria Berent

źródło:magazyn Zwierciadło/

Horoskop numerologiczny na 2012

Numerologia to magiczna sztuka przepowiadania przyszłości z liczb, które zawarte są w dacie naszego urodzenia. Aby dowiedzieć się, co czeka cię w 2012 roku, dodaj do siebie wszystkie liczby z daty swojego urodzenia tak, aby uzyskać tylko jedną liczbę.

Np. jeśli urodziłeś się 15.07.1968 to jesteś numerologiczną Jedynką, bo 1+5+7+1+9+6+8=37, 3+7=10, 1+0=1, a więc przeczytaj przepowiednię dla Jedynki.

Rokiem 2012, według numerologów, włada wibracja liczby Pięć. Rok sprzyja kreatywnym pomysłom, sztuce i miłości. Będziemy mniej myśleć o pracy i obowiązkach, a więcej o rodzinie i bliskich nam osobach. Znajdziemy czas na hobby i zabawę, nawet kryzys nie popsuje nam humorów. Piątka bardzo sprzyja dzieciom, ślubom i wspaniałym rodzinnym uroczystościom. Kto czuje się samotny, niech w 2012 wyruszy na poszukiwanie swojej drugiej połowy, bo łatwo będzie zawierać znajomości.

JEDYNKA

Jedynko, w 2012 roku będziesz miała większe niż dotychczas powodzenie w miłości. Wykorzystaj swoją szansę, bo rok 2012 sprzyja teraz budowaniu rodziny. Jeśli jesteś samotny, już na początku roku rozejrzyj się wokół siebie! Twój związek przetrwa wszystkie burze i zawirowania, łatwiej uzgodnicie wspólne cele. Razem pokonacie wszystkie przeciwności losu. Czas sprzyja poważnym życiowym decyzjom, takie jak ślub, wspólne zamieszkanie czy poczęcie dziecka.

Pamiętaj tylko o wakacjach i odpoczynku, bo możesz mieć też skłonność do poświęcania się dla innych. Będziesz pomagać krewnym w ważnych dla nich sprawach, ale też zainwestujesz w rodzinny biznes. Nie daj się tylko wykorzystywać! Zamiast przeznaczyć wszystkie pieniądze na zagraniczne kolonie dla dzieci, wybierz się z partnerem na romantyczny wyjazd. Tobie też należy się coś dobrego od życia! Odkryjecie nowe miejsca, poznacie nowych znajomych, wymyślicie nowe sposoby na wspólne spędzanie czasu. Wrócą namiętność, radość i optymizm.

Pieniądze Jedynki

W pierwszej połowie roku możesz mieć sporo wydatków. Zapragniesz zmienić urządzenie mieszkania, kusić cię będzie zakup nowego samochodu. Pieniędzy ci nie zabraknie, ale lepiej nie pozbywać się wszystkich oszczędności. W drugiej połowie roku dostrzeżesz korzystną okazję. W walce o podwyżkę zyskasz nowego sojusznika.

Kariera Jedynki

Trzeba będzie zakończyć stare zawodowe sprawy. Pojawi się okazja, aby naprawić to, co do tej pory wydawało się trudne. Zanim tego nie zrobisz, nie warto rozpraszać się na nowe pomysły. W drugiej połowie roku inwestuj w swój rozwój. Wydatki, jakie poniesiesz na naukę i podróże szybko się zwrócą.

Rada dla Jedynki

Masz wrodzoną skłonność do szybkich zmiany życiowych planów i w tym roku będziesz musiał nauczyć się cierpliwości. Często rezygnujesz z czegoś zbyt wcześnie, bo odczuwasz nudę i zwyczajnie brakuje ci wytrwałości. W 2012 roku postaraj się wygrać z tymi cechami charakteru, które uniemożliwiały ci sukces.

DWÓJKA

Dwójko, w 2012 roku czeka cię więcej spokoju w miłosnych i osobistych sprawach. Nastanie czas stabilizacji i wreszcie poczujesz się bezpieczny i kochany. To dobry rok na urządzanie domu i ogrodu, a także naukę i rozwój wewnętrzny. Dlatego już na początku roku zastanów się, co chciałabyś zmienić na lepsze i czego chciałbyś się nauczyć.

Nie pozwól tylko, aby codzienne obowiązki oddaliły cię od partnera. Dbaj o romantyczną atmosferę, pielęgnuj wspólne rytuały i postaraj się zawsze pięknie wyglądać.

Samotne Dwójki postanowią rozstać się ze złymi wspomnieniami i z optymizmem popatrzą w przyszłość. Jednak dopiero latem miłosne szczęście będzie ci sprzyjać. Wyjazd związany z hobby może stać się początkiem wspaniałej, romantycznej znajomości. Szukaj kogoś, z kim łączy cię podobny styl bycia i poczucie humoru. Pieniądze i stanowisko to sprawa drugorzędna!

Pieniądze Dwójki

Kto zbyt wiele wydaje, temu niewiele nie zostaje. O tej smutnej prawdzie przekonają się w 2012 roku te Dwójki, które żyją ponad stan. Choć nie grozi ci bankructwo, to lepiej ogranicz niepotrzebne wydatki. Druga połowa roku na szczęście pod względem finansowym będzie o wiele lepsza.

Kariera Dwójki

Twoje umiejętności zostaną sprawiedliwie ocenione, a szansa na awans jest duża. Będziesz mógł liczyć na wsparcie osób, które są autorytetem w twojej dziedzinie. Nauka okaże się łatwiejsza. Studenci i uczniowie spod wibracji Dwójki mają przed sobą rok, w którym mogą odkryć swoje prawdziwe, życiowe powołanie. Szukaj własnej drogi i bądź w tym roku ambitny.

Rada dla Dwójki

Jesteś romantyczny i bardzo wyrozumiały, łatwo przystajesz na każdą cudzą prośbę. O swoich potrzebach mówisz na samym końcu, a potem martwisz się, że nikt ci nie pomaga. W 2012 roku postaraj się to zmienić i najpierw dbaj o siebie, a dopiero potem pomagaj innym ludziom.

TRÓJKA

Trójko, w 2012 roku będziesz w doskonałej kondycji. Uda ci się zakończyć konflikt lub inną trudną sprawę, która spędzała ci sen z powiek w poprzednich latach. Gotówki w twoim portfelu powinno pojawić się o wiele więcej, bo będziesz pracowity i bardzo pomysłowy.

W miłości odkryjesz uroki stałych związków. Będziesz romantyczny, ale też bardziej zazdrosny. Łatwo zdobędziesz to, czego chcesz. Partner zrozumie, że życie bez ciebie jest smutne i ponure. W drugiej połowie roku możesz jednak wplątać się w kilka dwuznacznych flirtów. Uważaj, aby pewien uparty wielbiciel nie wziął sobie twoich deklaracji zbyt poważnie do serca. Samotne Trójki wcale się tym nie przejmą, ale zamiast marnować energię na przypadkowe osoby, lepiej rozejrzeć się za poważnym związkiem. Rok 2012 sprzyja namiętnej, tajemniczej relacji, która w nadchodzących latach może odmienić twoje życie.

Pieniądze Trójki

Nareszcie poprawa sytuacji finansowej! Rok 2012 sprzyja zdobywaniu lepszej posady, walce o podwyżkę lub zakładaniu własnego biznesu. Ubiegaj się o kredyty i dotacje, wygrywaj przetargi. Zamożne Trójki będą inwestować w nowe branże, a powodzenie będzie im sprzyjać. To także dobry rok, aby kupować mieszkanie lub ziemię.

Kariera Trójki

Zapowiada się więcej ambitnych spraw, z którymi będziesz chciał się szybko uporać. Twoje talenty do organizowania bardzo się teraz przydadzą, bo nie stracisz głowy w żadnej trudnej sytuacji. Uda ci się awansować lub zdobyć władzę nad innymi ludźmi, ale musisz być sprawiedliwy i odpowiedzialny. Jeśli przesadzisz w swoich wymaganiach lub zaczniesz kogoś faworyzować, sympatia ludzi może się od ciebie odwrócić.

Rada dla Trójki

Zachwycasz się każdym nowym pomysłem, ale gdy emocje opadają, to szybko zaczynasz się nudzić. W 2012 roku postaraj się być bardziej wytrwały i skoncentrowany na ważnych zadaniach. Doprowadzaj sprawy do końca, bo teraz masz szansę na wielki zawodowy sukces i większe niż w poprzednich latach zyski.

CZWÓRKA

Czwórko, w 2012 roku warto zmienić nawyki! Czas wziąć miłosne sprawy we własne ręce, bo inaczej szybko zaczniesz się nudzić. Zapomnij o kompleksach i w wolnym czasie zamiast zadręczać się humorami szefa, odkrywaj nowe miejsca, nowych znajomych i nowe sposoby na wspólne spędzanie czasu. W miłości zapanuje ożywienie, a jeśli się choć trochę postarasz, to wrócą namiętność, radość i optymizm. Postaraj się więcej z partnerem rozmawiać, bo sam nie zgadnie, czego potrzebujesz do szczęścia. Jeśli jednak w twoim związku jest bardzo źle, to możesz zdecydować, że lepiej będzie spędzać czas osobno.

Samotne Czwórki staną się w 2012 roku bardziej samodzielne i pewne siebie. Zamiast szukać miłości skupią się na swoim rozwoju i wtedy jak w filmie, miłość sama je znajdzie. Zaufaj też dobrym radom rodziny i przyjaciół, którzy chcą cię z kimś interesującym wyswatać, bo w drugiej połowie roku możesz zawrzeć bardzo ważną znajomość.

Pieniądze Czwórki

Wydatków na dom i dyskusji na temat pieniędzy będzie trochę więcej niż w poprzednich latach, bo nie będziesz potrafił odmówić swoim bliskim tego, na co będą mieli ochotę. Czasami jednak lepiej być sknerą, niż wydać resztki oszczędności na wakacje. Mimo powodzenia finansowego, bardzo ostrożnie zaciągaj kredyty i pożyczki. Inwestuj w bardziej poważne sprawy, a nie tylko luksusy i podróże.

Kariera Czwórki

Będziesz cieszyć się sympatią współpracowników i życzliwością szefa. Możliwości awansu będzie więcej, ale lepiej dobrze rozważyć nowe propozycje, bo nie wszystkie będą cię interesować. Wśród bliskich znajdzie się ktoś, kto mądrze ci doradzi i uprzedzi ewentualne niebezpieczeństwo. Koniec roku przyniesie bardzo dobrą finansową propozycję.

Rada dla Czwórki

Jesteś ostrożna i ufasz tylko sobie, ale w 2012 zacznij choć trochę słuchać cudzych rad. Rozmawiaj o uczuciach, zainteresuj się psychologią. Warto poznać inny punkt widzenia na związki, dowiedzieć się więcej na temat dróg, jakimi chadza umysł płci przeciwnej. Dzięki temu unikniesz nerwów i niespodzianek, a także łatwiej zapanujesz nad swoimi nastrojami.

PIĄTKA

Piątko, w 2012 roku będziesz podążać własnymi drogami i postanowisz odszukać swoje życiowe powołania. Poczujecie, że czas wyplątać się ze starych układów i związków, które się całkowicie wypaliły. Rok sprzyja mądrym osobistym decyzjom, ale musisz być cierpliwy. Nie wszystko przyjdzie tak łatwo i trzeba będzie się starać, ale to przecież nie powód aby rezygnować ze swoich marzeń! Jeśli tylko zabierzesz się za wprowadzanie w życie pozytywnych zmian, to od razu poczujesz przypływ życiowej energii. Jeśli jesteś niezadowolona z postępowania partnera, to w tym roku otwarcie to powiedz. Burze szybko miną i od razu zrobi się lepiej. Samotne Piątki przestaną narzekać na nudę. Idzie nowe! Spotkasz kogoś, kto poważnie zawróci ci w głowie i pokaże, że na szaloną miłość nigdy nie jest za późno. Odważ się zmienić swoje życie i z optymizmem popatrz we wspólną przyszłość.

Pieniądze Piątki

Czeka cię więcej wydatków, które związane będą z nauką, hobby i podróżami. Nie warto jednak niczego sobie w 2012 roku żałować, bo każda złotówka, jaką zainwestujesz w siebie, szybko ci się zwróci. Teraz warto zapisywać się na kursy, zdobywać certyfikaty i uprawnienia. Piątki, które prowadzą własny biznes, zdobędą pieniądze dzięki zupełnie nowemu produktowi lub usłudze. Sprzyja ci powodzenie i bez wahania łap nowe pomysły, bo dzięki szybkości i pomysłowości będziesz mógł na nich zarobić.

Kariera Piątki

W sprawach zawodowych nadchodzi rewolucja. Sytuacja w pracy teraz zmieni się, a bystre Piątki bardzo szybko zorientują się, po której trzeba stanąć stronie. Kieruj się własnym zyskiem, a nie przelotnymi sympatiami i zawodowymi układami, bo będą one w tym roku bardzo zmienne. Spotkanie z kimś, kogo znałeś w czasach młodości może mieć bardzo dobre skutki, a nowe pomysły przyniosą ci powodzenie.

Rada Piątki

Jesteś urodzonym optymistą, ale w 2012 roku bądź przede wszystkim odpowiedzialny i lojalny. Nie wchodź w relacje z nieodpowiedzialnymi osobami, bo ktoś może wykorzystać twój entuzjazm do swoich celów. Daj sobie czas na zaufanie i słuchaj swojej intuicji, szczególnie w zawodowych i finansowych sprawach pierwsze wrażenie będzie bardzo ważne.

SZÓSTKA

Szóstko, w 2012 roku bądź sobą, bo właśnie teraz szczęście ci sprzyja. Staniesz się bardziej towarzyski i otwarty na propozycje innych ludzi. Dlatego nie omijaj żadnych przyjęć i prywatek, bo będziesz miała powodzenie w miłości. W stałych związkach uda się ustalić wspólne cele i wyjaśnić stare nieporozumienia.

Jeśli jesteś z kimś, ale wciąż nie wiesz, czy zostać czy uciec, to podejmij wreszcie odważną decyzję. Rok 2012 sprzyja ślubom, wspólnemu zamieszkaniu czy o kupnie wymarzonego domu. Nie pozwól tylko popsuć sobie doskonałego nastroju komuś, kto jest zazdrosny. Im mniej będziesz przejmować się cudzymi opiniami, tym lepiej dla ciebie. Spostrzeżesz, że ci, którzy doradzali ci w miłosnych przygodach, tak naprawdę nie mieli racji. Bądź sobą i ciesz się życiem!

Pieniądze Szóstki

Będziesz miał szansę na wygraną w trudnej sprawie. Uda ci się odzyskać różne stare długi i należności, na jakie od dawna czekałeś. Warto skoncentrować cię na sprawach finansowych, a w rachunkach uda ci się wreszcie mieć więcej porządku. Jeśli marzysz o niezwykłej wakacyjnej podróży lub kursie hobbystycznym, to nie warto na nich oszczędzać.

Kariera Szóstki

W sprawach finansowych dobrze ci się będzie wiodło, ale to twoi bliscy zarobią trochę więcej niż ty. Warto dodawać im odwagi i we wszystkim pomagać. Dzięki temu twoje życie stanie się spokojniejsze i bardziej ustabilizowane. Pierwsza połowa roku sprzyja udanym zakupom, remontowi mieszkania czy zmianie samochodu.

Rada dla Szóstki

Jesteś uczynny, szczery i nigdy nie brakuje ci wiary w innych ludzi. W 2012 roku pomagaj, doradzaj i dbaj o swoich bliskich. Będzie można na ciebie liczyć w każdej trudnej sytuacji. Za swoją pracę i zaangażowanie dostaniesz nagrodę. Usłyszysz wiele miłych słów i wzruszających komplementów, których nigdy nie jest za mało.

SIÓDEMKA

Siódemko, w 2012 roku szukaj namiętnej i prawdziwej miłości, baw się i nabieraj optymizmu. Na nudne związki, odgrzewane emocje i ciągnące się bez końca flirty szkoda twojego czasu. Zamężne Siódemki postanowią w tym roku coś w swoim związku naprawić lub zmienić na lepsze. Partner najpierw będzie zaskoczony, a potem zachwycony. Mów głośno o swoich pomysłach i potrzebach, ale przede wszystkim nie poświęcaj się dłużej dla kogoś, kto nie jest tego warty.

Sprawy, jakimi zajmowałaś się w poprzednim roku teraz zaczną przynosić spodziewane korzyści. Czeka cię więcej zaproszeń na towarzyskie uroczystości i okazji do udanych podróży. Nie tylko praca będzie w centrum twoich zainteresowań. Rozwiniesz swoje umiejętności, odkryjesz ciekawe hobby, a jeśli jesteś samotna, to nadejdzie czas na prawdziwą miłość.

Pieniądze Siódemki

Będziesz negocjować, inwestować i podliczać każdą złotówkę. To sprzyja bogaceniu się! Warto teraz domagać się sprawiedliwej wyceny twojej pracy. Ci, którzy cię wykorzystują, szybko przekonają się, że jesteś spostrzegawczy i nie dasz sobie wejść na głowę. Bądź wytrwały i nieustępliwy, a koniec roku przyniesie ci spodziewaną nagrodę.

Kariera Siódemki

W sprawach zawodowych czekają cię sukcesy. Będziesz realizować swoje plany, a konkurencja nie zdoła pokrzyżować ci szyków. Zapowiada się też o wiele więcej służbowych wyjazdów, szkoleń i konferencji. Nowe znajomości, jakie przy tych okazjach zawrzesz, będą bardzo obiecujące. Nie bój się publicznych wystąpień, bo doskonale sobie z nimi poradzisz.

Rada dla Siódemki

Nie lubisz być ograniczana i sama także nie chcesz nikogo kontrolować. W tym roku nie martw się niczym na zapas i realizuj swoje kreatywne pasje. Szukaj nowego towarzystwa, nowych zainteresowań. Partner szybko do ciebie dołączy!

ÓSEMKA

Ósemko, w 2012 roku będziesz ostrożniejsza i spokojniejsza niż w poprzednich latach. Zamiast zajmować się coraz to nowymi ambitnymi projektami,skoncentrujesz się na sprawach domowych. Będzie wiele radości z sukcesów, jakie osiągną bliskie ci osoby, a dla chwil spędzonych z bliskimi zrezygnujesz z innych zajęć.

Znajdziesz szczęście w miłości, a rok sprzyja budowaniu mocnej relacji. Rodzina będzie cię bardzo wspierać w uczuciowych decyzjach, a twoje powodzenie będzie z miesiąca na miesiąc będzie wzrastać. Samotne Ósemki odkryją, że wreszcie jest przy nich ktoś, przy kim czują się bezpiecznie i swobodnie. W związku zwrócisz uwagę na to, jak codzienne, domowe sprawy potrafią zbliżyć do siebie kochających się ludzi. Możesz teraz podejmować poważne życiowe decyzje, takie jak ślub czy zakup mieszkania albo domu.

Pieniądze Ósemki

Do nowych projektów podejdziesz z ostrożnością, bo w 2012 roku w pracy liczyć się będzie święty spokój i miła atmosfera. Pieniędzy nie zabraknie i będziesz zadowolony ze swoich inwestycji. Choć zależy ci na awansie, to nie będziesz teraz dążyć do niego za wszelką cenę. Chętnie doradzisz innym, zaangażujesz się w działalność społeczną lub charytatywną i sprawi ci to wielką satysfakcję.

Kariera Ósemki

Rok będzie spokojny, ale warto pilnować wszystkich spraw, które związane są z pracą. Obowiązków będzie trochę więcej, bo będziesz odpowiadać także za innych pracowników. Nowe stanowisko jest w twoim zasięgu i warto o nie powalczyć.

Rada dla Ósemki

Potrafisz zainspirować ludzi i poderwać ich do działania, zawsze marzysz o niezwykłych przygodach. Łatwo przystosowujesz się do zmieniających się okoliczności, uwielbiasz przyjęcia i podróże. Jednak w tym roku będziesz trochę spokojniejszy, a wypoczynek i relaks będą równie ważne, jak inne ambitne zadania. Jedź na wakacje w piękne miejsce, podaruj sobie trochę cudownego luksusu.

DZIEWIĄTKA

Dziewiątko, w 2012 roku odżyjesz i mocno staniesz na nogach. Pieniędzy na rozrywki i wyjazdy wreszcie ci nie zabraknie, a świat stanie się lepszy i jaśniejszy. Dlatego bądź optymistką i nie daj się wciągnąć w żadne rodzinne intrygi, bo tylko to może popsuć ci humor. Postaraj się uniezależnić się od innych, a w miłości nabierz więcej swobody i pewności siebie. W miłości szczęście i zgoda, dlatego warto więcej wyjeżdżać i być tylko we dwoje, szczególnie jeśli staracie się o dziecko.

Jeśli jesteś samotna, to czeka cię więcej konkretnych propozycji. Wśród nowych znajomych będzie ktoś, z kim zwiążesz się na długo. Szukaj kogoś, kto jest wesoły i przy kim się nie nudzisz, a powodzenie będzie ci sprzyjać. Od osób, które kiedyś cię zawiodły, a teraz znów chcą wślizgnąć się w twoje łaski, zdecydowanie trzymaj się z daleka.

Pieniądze Dziewiątki

Będzie ich więcej, ale musisz o nie odpowiednio zadbać. Rok 2012 sprzyja korzystnym inwestycjom, wyszukiwaniu dobrych ofert i kredytów. Ufajcie jednak przede wszystkim swojej intuicji, a nie namowom przyjaciół, którzy proszą cię o sfinansowanie różnych dziwnych biznesów. Zanim się na cokolwiek się zgodzisz, zróbcie porządny biznes plan.

Kariera Dziewiątki

Nie zwlekaj z ważnymi zawodowymi decyzjami, bo twoja kariera bardzo przyspieszy. To, co nowe przyniesie ci szczęście. Korzystne propozycje pojawią się już na początku roku. Jeśli szukasz lepszej posady, to trzeba działać i wykazać się talentami. Szef lub inna ważna osoba w drugiej połowie roku wyróżni cię spośród innych pracowników.

Rada dla Dziewiątki

Umiesz przekonać ludzi do swoich niezwykłych pomysłów, ale w tym roku szczególnie rozwijaj swój dar negocjowania. Zamiast się złościć na ludzi, poczekaj aż sami przyznają ci rację. Uważaj tylko, aby nikt nie podkradał ci pomysłów. Staniesz się popularna, a to sprawi, że wszyscy będą chcieli cię naśladować.

/źródło:czary.pl/

Numerologiczny przyspieszacz kariery

Powoli kończą się wakacje i trzeba będzie wrócić do pracy. Jeśli chcesz, aby twoje zawodowe życie nabrało barw, musisz nim mądrze pokierować. Pomoże ci w tym numerologia.

Aby policzyć swoją Liczbę Życia, dodaj do siebie cyfry z daty urodzenia (np. 31.07.1953 = 3+1+7+0+1+9+5+3=29=2+9=11=1+1=2. Wynik to twoja Liczba Życia).

Jedynko,

tej jesieni będziesz wyjątkowo twórcza i kreatywna. Teraz stoisz przed trudnymi decyzjami, bo dotychczasowe obowiązki zaczynają cię nużyć, a szef może cię wyjątkowo denerwować. Warto zrobić coś nowego! To dobry czas, aby ubiegać się o awans lub energicznie szukać ciekawszej i lepiej płatnej pracy. Możesz zakładać własny biznes lub dorobić sobie poprzez swoje hobby. Nie obawiaj się rozpoczęcia nauki, szczególnie jeśli jest to kurs języków lub prawa jazdy.

W co inwestować? W siebie!

Branże na plus: turystyka, sztuka, handel, edukacja.

Branże na minus: księgowość, rachunkowość.

Dwójko,

tej jesieni będziesz kończyć projekty, jakie rozpoczęłaś w pierwszej połowie roku. Od zawodowych zobowiązań ważniejsze okażą się dom i rodzina, dlatego nie będziesz chętna nowym wyzwaniom. To czas, w którym pieniędzy nie zabraknie, ale zależeć ci będzie przede wszystkim na spokojnej i ciepłej posadzie. Nie ryzykuj zmian, do których nie czujesz się dobrze przygotowana. Zawodowe życie biec będzie spokojniejszym rytmem, a współpracownicy okażą się milsi i ciekawsi niż do tej pory. Zakończ konflikty, szukaj sojuszników.

W co inwestować? W dom i rodzinę.

Branże na plus: doradztwo, urzędy, księgowość, usługi, praca fizyczna.

Branże na minus: marketing, przedstawiciel handlowy.

trzeba i bądź dobrej myśli. Tor przeszkód uda się pokonać, a satysfakcja z wygranej będzie ogromna. Jesień sprzyja nauce, terminowaniu u znawców przedmiotu i zdobywaniu wielkiego zawodowego doświadczenia.

W co inwestować? W naukę.

Branże na plus: nauka, marketing, prawo.

Branże na minus: handel, komunikacja, medycyna.

Czwórko,

tej jesieni czeka cię przypływ gotówki. Dlatego szybko zabierz się do pracy i rozglądaj za okazjami do korzystnych inwestycji. Teraz masz szansę zdobyć lepsze stanowisko, sięgnąć po zaszczyty i nagrody. Będziesz doskonałym managerem, kierownikiem i osobą, z którą inni muszą się liczyć. Wykorzystaj ten czas na pracę, bo teraz opłaci się starać za dwóch! Możesz dostać lepszą pracę, awansować, zdobyć nagrodę lub premię finansową. Twoja sytuacja materialna wreszcie ma szansę się poprawić i ustabilizować.

W co inwestować? W nieruchomości.

Branże na plus: handel, marketing, usługi.

Branże na minus: brak.

Piątko,

tej jesieni przeprowadzisz w swoim życiu zawodowym trochę porządków. Chwytasz pięć srok za ogon, zaczynasz mnóstwo spraw, a potem z niczym nie możesz wyrobić się na czas? Jeśli tak, to czeka cię trudna rozmowa z szefem lub mniejsze zyski. Aby temu przeciwdziałać i zakończyć jesień na plusie, już na początku września musisz ułożyć mądry plan. Policz, jakie działania przynoszą ci pieniądze, a z czego powinnaś zrezygnować. To czas bilansów i cięcia kosztów, a nie pracy za uścisk ręki prezesa. Inwestuj w to, co się opłaci i jest możliwe do zrobienia. Pod koniec jesieni pojawią się ciekawe propozycje i więcej pieniędzy w twoim portfelu.

W co inwestować? W siebie i swoje umiejętności.

Branże na plus: urzędy, szkolnictwo, media.

Branże na minus: usługi, handel.

Szóstko,

tej jesieni staniesz przed nowymi wyzwaniami. Twoja kariera ostro ruszy do przodu, a w głowie pojawi się mnóstwo nowych pomysłów na zrobienie większych pieniędzy. Szukaj swojej niszy, bo teraz masz szansę wpaść na pomysł, który przyniesie ci mnóstwo pieniędzy. To dobry rok na samodzielne decyzje i wypływanie na szersze biznesowe wody. Nie oglądaj się na innych, patrz w przyszłość. Możesz awansować, zdobyć kierownicze stanowisko lub odważnie założyć własną firmę. Szczęście ci sprzyja, a sprawy powinny biec szybko i układać się po twojej myśli.

W co inwestować? W swoją przyszłość.

Branże na plus: usługi, handel, turystyka, księgowość.

Branże na minus: budżetówka, medycyna.

Siódemko,

tej jesieni sprawy zawodowe biec będą spokojnym rytmem. Będziesz zadowolona ze swoich osiągnięć, a także zasłużysz na uznanie. Odkryjesz, że współpraca z ludźmi nie jest wcale taka trudna i dzięki niej więcej jest możliwe. Współpracownicy, którym pomagałaś, nadal o tobie pamiętają. Osoby na wysokich stanowiskach, a także urzędnicy, będą ci bardziej niż zwykle przychylni. Możesz ubiegać się o dotacje, brać udział w konkursach. O wszystko, co ważne, pytaj, bo tej jesieni wiele się nauczysz od innych, a nawet zyskasz dzięki znajomościom.

W co inwestować? W spółki i znajomości.

Branże na minus: reklama, media, bankowość.

Branże na plus: usługi, medycyna, edukacja, doradztwo.

Ósemko,

tej jesieni poczujesz, że nadszedł czas na zmiany. Zaczniesz rozglądać się za dodatkowymi zajęciami, bo stare obowiązki mogą cię nudzić. Jeśli firma, a której pracujesz, jest w złej kondycji, możesz jako pierwszy pomyśleć o zmianie pracy. Chętnie się czegoś nauczysz, wybierzesz się na szkolenie, zainwestujesz w certyfikaty i pozwolenia. Możesz nawet zacząć się uczyć innego zawodu. Twoja pomysłowość i nos do pieniędzy tej jesieni cię nie zawiodą. Szukaj inspiracji w internecie, ucz się od młodszych i zrób wszystko, aby przegonić konkurencję.

W co inwestować? W sztukę i młodość.

Branże na minus: budżetówka.

Branże na plus: gastronomia, usługi, media, reklama, turystyka.

Dziewiątko,

tej jesieni będziesz w dobrym humorze, a sukcesów nie powinno ci brakować. Sprawy i przedsięwzięcia, w jakie zaangażowałaś się w poprzednich miesiącach, zaczną wreszcie przynosić pozytywne efekty. Czeka cię sporo pracy, ale obejdzie się bez burz i wstrząsów. Poczujesz się jak ogrodnik, który dogląda wzrastających pieniędzy. Pilnuj swoich zysków, ale też zbytnio się o nie martw. Unikaj ryzykownych decyzji, nie przejmuj się plotkami, bo nawet jeśli dotkną cię zmiany, to w dłuższej perspektywie wyjdą ci na dobre.

W co inwestować? W nieruchomości.

Branże na minus: media, edukacja, turystyka.

Branże na plus: gastronomia, opieka, bankowość, rachunkowość.

/źródło:czary.pl/

O czym marzy Twoja druga połowa ?Liczby duszy

Magowie i szamani dobrze wiedzą, że nasze imię zawiera w sobie sekretny kod, który wpływa na nasze losy. Uważali, że kto pozna czyjeś prawdziwe imię, ten zdobędzie klucz do jest serca i duszy. Jeśli chcesz wiedzieć, o czym marzy w miłości twoja druga połowa, zastanów się jakim imieniem sam lub sama siebie określa i jaką jego wersję lubi najbardziej. Np. jeśli twój ukochany nazywa się Zbigniew, to zapewne wszyscy mówią na niego Zbyszek lub Zbychu i tą wersję imienia, a nie tą zapisaną w dokumentach, trzeba wziąć pod uwagę. O sekretach serca i duszy mówią samogłoski, których wartość numeryczna zwana jest Liczbą Duszy.

Jak je policzyć? Sprawdź, jakie samogłoski zawiera imię i dodaj punkty według poniższej tabeli. Jeśli wartość przekroczy 9, dodawaj do siebie poszczególne cyfry.

A – 1
E – 5
I – 9
O – 6
U – 3
Y – 7

Na przykład:

Marek: A 1 + E 5 = 6.

Zbyszek: Y 7 + E 5 = 12 = 1+2 =3.

Jeśli liczba duszy Twojego ukochanego to:

Jeden. Marzy, aby być samcem alfa, z którym wszyscy się muszą liczyć. Popisuje się, chwali i przegania rywali ze swojego terytorium. Bądź niezależna i zawsze miej swoje zdanie i swoje własne sprawy, bo przy grzecznej i miłej partnerce on szybko zacznie się nudzić. Im dłużej będzie cię zdobywać, tym bardziej będzie za tobą szalał. Chce ci zaimponować swoją siłą i pomysłowością, ale w głębi serca obawia się bezradności i tego, że pewnego dnia przestaniesz zwracać na niego uwagę.

Dwa. Marzy, abyś go rozumiała i wysłuchała tego, co ma do powiedzenia. Chce spotkać kobietę, przy której może czuć się swobodnie i z którą może w zgodzie przejść przez życie. Ceni partnerstwo, wzajemne zaufanie i chce, abyś podzielała jego pasje i zainteresowania. Chcesz go zdobyć? Nie krytykuj jego przyjaciół i zaprzyjaźnij się z krewnymi. Miej takie samo hobby i nie ziewaj, kiedy z pasją ci o czymś opowiada, bo szybko znajdzie sobie inne audytorium.

Trzy. Marzy, abyś przeżywała z nim najdziksze przygody i zawsze była gotowa wyruszyć wieczorem na tańce. Ten mężczyzna zawsze ma mnóstwo pomysłów, lubi rozrywkę, ale też pochłania go kariera, a nie fascynują domowe pielesze. Dlatego nie bądź kurą domową, tylko rozwijaj swoje pasje! Twoje dokonania będą mu imponować i z chęcią pochwali się nimi przed innymi ludźmi. Postaw na sport i aktywny tryb życia, a zrobi wiele, aby za tobą nadążyć.

Cztery. Marzy, abyś czekała na niego z obiadem z przepysznych składników, które kupiłaś na promocji. Jest oszczędny, uważny, ostrożny i niechętnie rozstaje się z pieniędzmi. Nie lubi zmian i niespodzianek, bo według niego spokojne życie to najlepsze życie. Jeśli traktujesz związek jak inwestycję, to idealnie trafiłaś! Bądź troskliwa, uprzejma, dbaj o wspólny majątek, a staniesz się dla niego najcenniejszym skarbem.

Pięć. Marzy, abyś rzuciła wszystko i w imię miłości pojechała z nim na kraj świata. To prawdziwy artysta w sztuce zdobywania kobiecych serc. Jest impulsywny, romantyczny, obieca ci złote góry, a ty w to uwierzysz. Jeśli chcesz go zdobyć, bądź jak gwiazda filmowa: chimeryczna, zmienna, zaskakująca w swoich wymaganiach. Kocha być zaskakiwany i uwielbia niespodzianki, dlatego w waszym związku nie może zabraknąć pikanterii i wspólnych wypraw w nieznane.

Sześć. Marzy, abyście stworzyli bezpieczny dom, w którym będziecie panować niczym król i królowa. Remontuje, urządza, panoszy się w kuchni, truchleje na myśl, że ktoś zapomniał szalika. Przejmuje się życiem całej rodziny i gdyby mógł, wszystkich niesfornych krewnych przygarnąłby pod swój dach. Oczekuje, że ty chcesz tego samego co on, bo on ma zawsze rację! Jeśli chcesz mieć wielką, tradycyjną rodzinę i wspaniałego ojca dla wielkiej gromadki dzieci, będziecie żyli długo i szczęśliwie.

Siedem. Marzy, abyś go podziwiała i kochała, ale nie za bardzo wie, jak do tego podejść dlatego często nie robi po prostu nic. Powiedź mu wprost, czego chcesz, a to dostaniesz. Jest niezależny, skupiony na swoich zainteresowaniach, lubi intelektualne dyskusje i ma nudnych znajomych. Chciałby, abyś doceniła go takim, jakim jest i podobnie jak on zwracała uwagę na duchową stronę życia. Z nim udadzą się rozmowy do rana i górskie wędrówki, ale na zakupy lepiej wybieraj się sama.

Osiem. Marzy, abyś rozpływała się z zachwytu z powodu wszystkiego, co udało mu się w życiu osiągnąć. To mężczyzna zdecydowany i pewny siebie, ale mocno zajęty materialną stroną życia. Pomagaj mu w planach podboju wszechświata, a po pracy bądź odpoczynkiem wojownika. Miej przy tym głowę do interesów, ostrzegaj go przed niebezpieczeństwem i wspieraj całą sobą. Jako kobieta zadbana i zaradna będziesz ozdobą jego królestwa.

Dziewięć. Marzy, aby mieć w domu zgodę i spokój. Ma już dość kobiet zmiennych, niezdecydowanych i trzpiotkowatych. Marzy o wspólnych podróżach, rozwijaniu artystycznych pasji, graniu w brydża lub oglądaniu filmów dokumentalnych. Chciałby mieć z kim porozmawiać o ważnych dla świata sprawach, bo to mężczyzna z misją lub powołaniem. Jeśli je podzielasz i rozumiesz, zrobi dla ciebie wiele.

Zmień numer na lepszy

Wiosenne porządki masz już za sobą, ale twój dom wciąż daleki jest od ideału? Nie sprzedawaj mieszkania, tylko zmień numer na wiosnę! Numerologia pomoże ci wprowadzić w życie całej rodziny bardzo pozytywne zmiany.

Zanim zaczniesz zmiany, oblicz wibrację swojego mieszkania. W tym celu dodaj do siebie liczby, które składają się na numer twojego mieszkania: np. mieszkanie numer 8 nosi wibrację Ósemki; mieszkanie numer 40 wibrację Czwórki (bo 4+0=4); mieszkanie numer 1029 nosi wibrację Trójki (1+0+2+9=12=1+2=3). Jeśli mieszkasz w domu i nie masz osobnego numeru mieszkania, to weź pod uwagę numer ulicy. Jeśli w adresie domu jest litera, przeliczamy ją na wartość numerologiczną (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=1, K=2, L=3 i tak dalej). Np. dom o numerze 5 na wibrację Piątki, a dom o numerze 5A na wibrację Szóstki, bo 5+1=6.

Wibracja, jaką ma twoje mieszkanie, określa w jakiej dziedzinie życia najlepiej będzie się wiodło wszystkim domownikom. Zastanów się, czy sprzyja ona temu, co akurat chcesz osiągnąć.

Jeśli chciałbyś zmienić wibrację, dolep lub narysuj na drzwiach cyfrę, która po dodaniu jej do wibracji mieszkania, zmieni ją w pożądaną przez ciebie. Np. twoje mieszkanie na wibrację Jedynki i wszyscy domownicy traktują dom jak hotel, a ty chcesz wspólnych obiadów i spacerów w niedzielę? Twoje marzenie odpowiada wibracji Szóstki, która sprzyja rodzinie i wzajemnej opiece. Aby mieć Szóstkę zawieś na drzwiach małą nalepkę z liczbą 5, bo 5+1=6. Wibracje możesz zmieniać w zależności od tego, czego najbardziej potrzebujesz.

Jedynka.

Tu mieszkają indywidualiści, a każdy z domowników chadza własnymi drogami. Każdy myśli o sobie i o swojej karierze. Jedynka sprzyja wprowadzaniu w życie zmian, usamodzielnianiu się od domowników i niezależności. Można jednak czuć się nieco samotnym. Jeśli chcesz, aby wszyscy znów byli razem, zmień wibrację na Dwójkę lub Szóstkę.

Dwójka.

Tu mieszkają ludzie, którzy dbają o siebie i we wszystkim sobie pomagają. Celebrują wspólne posiłki, doradzają sobie i chętnie spędzają razem każdą wolną chwilę. Idealna wibracja dla nowożeńców lub par, które chcą odnowić swoją relację. Problemem może być brak przestrzeni tylko dla siebie! Jeśli twoje 30-letnie dzieci wciąż nie są samodzielne, zmień wibrację na Piątkę.

Trójka.

Tu mieszkają artyści i ludzie, którzy potrafią się bawić! Trójka sprzyja beztroskiemu życiu. Taki dom pełen jest przyjaciół, zwierząt domowych, a drzwi są otwarte dla wszystkich sąsiadów. Jeśli jesteś samotny i nikt cię nie odwiedza, zmień wibrację na Trójkę lub Piątkę. Jeśli nadmiar gości cię nuży i chciałbyś trochę odpocząć i posprzątać, zmień wibrację na Czwórkę.

Czwórka.

Tu mieszkają pracowici ludzie, którzy cenią sobie święty spokój. W takim mieszkaniu wszystko jest zaplanowane i toczy się ustalonym rytmem, a starsze pokolenie wyraźnie dominuje nad młodszym. To bezpieczne, ale nudne! Jeśli od piętnastu lat nie zmieniłeś w domu nawet zasłon, a każda twoja niedziela zawsze wygląda tak samo, zmień wibrację na Trójkę lub Jedynkę.

Piątka.

Tu mieszkają ludzie, którzy niczego sobie ani innym nie żałują. Piątka to wibracja miłości, radości życia, twórczego zamieszania. Domownicy nawzajem inspirują się do coraz to nowych przedsięwzięć i stale coś się w tym domu zmienia. Remont nie kończy się nigdy, wpadają niezapowiedziani goście. Nawet nie ma pieniędzy, jest dobry humor i optymizm. Piętka sprzyja romansom, dlatego wybierz ją jeśli jesteś samotny i marzysz o mocniejszych emocjach. Jeśli jednak twoja druga połowa z kimś flirtuje, to zmień czym prędzej wibrację Piątki na Dwójkę.

Szóstka.

Tu mieszkają ludzie, którzy cenią sobie konserwatywne, rodzinne wartości. Do takiego mieszkania nie przychodzi się bez zapowiedzi! Szóstka pomaga dobrze ułożyć relacje w rodzinach wielopokoleniowych, bo jest wibracją zrozumienia i bliskości. Warto ją mieć na drzwiach przed Świętami lub wizytą teściowej. Szóstka sprzyja naprawie wyrządzonych krzywd, a w razie potrzeby pomaga zacząć wspólne życie od początku.

Siódemka.

Tu mieszkają ludzie, którzy lubią dyskutować, a nawet trochę się pokłócić. W domu panuje intelektualna atmosfera. Siódemka sprawia, że każdy w domowników na własne zdanie i zajęty jest swoją karierą lub nauką. Dobra dla osób, które osiągnęły już sukces w pracy, a teraz chciałyby zająć się swoim rozwojem. Jeśli jednak masz doktorat, ale nie masz z kim pójść na wiosenny spacer, to zmień wibrację na Piątkę lub Trójkę.

Ósemka.

Tu mieszkają porządni ludzie, którzy liczą się z każdym groszem. Ósemka sprzyja bogaceniu się, oszczędzaniu, ale też inwestowaniu w drogie meble lub urządzenia domowe. Pod ósemką jest „na bogato”, ale też wszyscy mówią głównie o pracy i pieniądzach. Jeśli jednak klepiesz biedę, zmień wibrację na Ósemkę. Ta wibracja sprzyja chorym, bo pomaga także szybko dojść do zdrowia!

Dziewiątka.

Tu mieszkają ludzie, którzy nie przejmują się przyziemnymi troskami, bo zajęci są życiem duchowym. Pomagają innym, ratują bezdomne zwierzęta, zajmują się kulturą i sztuką. Warto ją mieć na drzwiach, kiedy chcemy wreszcie zakończyć jakiś projekt, bo wnosi do mieszkania ciszę i spokój. Jeśli jednak wszystko cię nudzi, zmień wibrację na Jedynkę. Gdy cierpisz biedę i wszystko rozdajesz innym, zmień wibrację na Ósemkę.

Uzupełnij numerologiczne braki

Zawsze chciałeś tańczyć lub grać na scenie, ale brakowało ci odwagi? A może wciąż starasz się otworzyć na ludzi, ale najlepiej czujesz się gdy samotnie medytujesz? Zastanów się, czy nie nadeszła pora, aby zmierzyć się z tym, czego najbardziej ci brakuje, poznać to i wprowadzić w swoje codzienne życie. Numerologia podpowie ci, w jakiej dziedzinie życia możesz cierpieć z powodu energetycznych braków.

Każda litera alfabetu, jaka składa się na nasze imię i nazwisko, reprezentuje określony rodzaj energii. Te energie przez numerologów zwane są wibracjami. Jeśli określonych liter – wibracji brakuje w twoim imieniu i nazwisku, wtedy możesz odczuwać to jako istotny problem, brak talentu lub nawet kompleks. Warto uzupełnić energię brakujących liter. Gdy zwrócisz uwagę na to, czego ci brakuje i zaczniesz świadomie pracować nad swoim charakterem, wtedy życiowej energii zacznie ci przybywać. Staniesz się silniejszy i będziesz mógł o wiele skuteczniej działać.

Jak policzyć?

Napisz na kartce swoje pierwsze imię i nazwisko, jakie masz wpisane w dowód osobisty lub legitymację szkolną. Następnie przelicz je na wibracje numerologiczne i sprawdź, której lub których nie masz. Wibracje, których brakuje, reprezentują dziedziny, nad którymi warto pracować i które warto rozwijać. Jeśli będziesz cierpliwy, mogą stać się talentem, który uda ci się wydobyć na jaw.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A, Ą

B

C, Ć

D

E, Ę

F

G

H

I

J

K

L, Ł

M

N, Ń

O

P

Q

R

S

T

U, Ó

V

W

X

Y

Z

Niestety mało jest wśród nas szczęśliwców, którym nie brakuje żadnej wibracji, choć i tacy się zdarzają. Wtedy to, co jest reprezentowane w nadmiarze może przeważyć w charakterze i domagać się wyrównania, bo życie jest sztuką osiągania równowagi.

Np. Maria Nowak posiada następujące wibracje: M-4, A-1, R-9, I-9, A-1, N-5, O-6, W-5, A-1, K-2. W jej imieniu i nazwisku brakuje wibracji 3, 7 i 8.

Gdy brakuje Jedynki (a, ą, j, s), wtedy wyzwaniem życiowym jest zdobycie samodzielności i niezależności od innych ludzi. Kiedy nauczysz się działać bez oglądania się na innych i czekania, co powiedzą o tobie, wtedy odkryjesz w sobie wielką siłę.

W Polsce imiona kobiece kończą się na literę „a”, więc problem braku wibracji Jeden dotyczy przeważnie mężczyzn. Mogą oni wtedy zbytnio podporządkowywać się matce i innym kobietom, które tłumią ich indywidualność.

Rada: Zacznij od małych rzeczy, drobnych decyzji, codziennych dyskusji w których jasno określasz co chcesz robić i grzecznie, ale stanowczo, trzymasz się swojego zdania. Stwórz sobie własne królestwo i bądź w nim królem!

Gdy brakuje Dwójki (b, k, t) wtedy wyzwaniem życiowym jest współpraca z innymi ludźmi i zaufanie, że cię nie skrzywdzą i nie opuszczą w potrzebie. Tracisz energię na ciągłą walkę i próby przekonywania otoczenia do twoich pomysłów. Uwierz, że nie musisz wszystkich kontrolować, bo ludzie nie odrzucą cię jeśli odważysz się być sobą.

Rada: Zapisz się na kurs tańca i pozwól się poprowadzić! Bierz udział w pracach społecznych i charytatywnych, rozmawiaj z ludźmi i nie wstydź się okazywać swoich uczuć. Szczerość, zaangażowanie i optymizm przyciągną co ciebie prawdziwych przyjaciół.

Gdy brakuje Trójki (c, ć, l, ł, u, ó) wtedy wyzwaniem życiowym jest nauka komunikacji z innymi. Być może uważasz, że tak naprawdę nikt cię nie słucha i dlatego musisz mówić coraz głośniej i szybciej? Możesz kierować się w życiu logiką i całkowicie zapomnieć o emocjach!

Rada: Pisz wiersze, opowiadania, maluj obrazy i komponuj anielskie mandale. Daj się porwać kolorom i nie analizuj wciąż od nowa, co sądzą o tym autorytety. Gdy nauczysz się śmiać sam z siebie, znajdziesz ludzi, z którymi połączą cię podobne poglądy na życie.

Gdy brakuje Czwórki (d, m, v) wtedy wyzwaniem życiowym jest cierpliwość i wytrwałość. Może ci ich brakować, bo codziennie na horyzoncie pojawiają się nowe znajomości i nowe pokusy. Dlatego płyniesz przez życie, a każde obowiązki wydają ci się torturą nie do zniesienia.

Rada: Dotrzymuj danego słowa, zwłaszcza gdy chodzi o drobne rzeczy i codzienne sytuacje. Zacznij samodzielnie budować, majsterkować, szyć lub tworzyć rękodzieło i odkryj radość jaka płynie z doprowadzenia pracy do końca.

Gdy brakuje Piątki (e, ę, n, ń, w) wtedy wyzwaniem życiowym jest miłość, ekscytacja i ucieczka przed nudą. Możesz ich szukać tak mocno, że nawet nie zauważasz, jak ranisz innych. Chciałbyś wszystko zmienić, ale nie wiesz jak się do tego zabrać, dlatego często zmieniasz zdanie i co chwila zakochujesz się z kimś lub czymś innym.

Rada: Nie odmawiaj sobie przyjemności, organizuj wolny czas sobie i bliskim ci osobom. Podróżuj, baw się, ciesz sztuką i muzyką. Zapisz na kurs aktorski, rób zdjęcia i bez fałszywego wstydu chwal się tym, co udało ci się osiągnąć.

Gdy brakuje Szóstki (f, o, x) wtedy wyzwaniem życiowym jest poświęcenie i opieka nad innymi. Musisz jednak uważać, aby nie stało się to poświęceniem, o które nikt tak naprawdę cię nie prosił. Pomagaj innym, ale nie zapominaj o sobie, bo inaczej ludzie po prostu wejdą ci na głowę, a ty będziesz miał poczucie straty i niespełnienia.

Rada: Pytaj innych o zdanie, proś o radę, nie bądź dla wszystkich bankiem centralnym oraz alfą i omegą. Przyzwyczajenie jest twoim wrogiem – odważ się być zmiennym i nieprzewidywalnym, a nawet troszkę egoistycznym.

Gdy brakuje Siódemki (g, p, y) wtedy wyzwaniem życiowym jest nauka optymizmu i dystansu do samego siebie. Czujesz, że jesteśmy tylko pyłkiem we wszechświecie i wiesz, że świat nie zawsze jest doskonałym miejscem, ale to nie powód, abyś popadał w zwątpienie! Gdy bacznie się rozejrzysz, odkryjesz głęboki sens w codziennych obowiązkach i pozornie zwyczajnych relacjach.

Rada: Medytuj, zgłębiaj ezoteryczne dziedziny, pracuj z energiami. Dzięki temu odkryjesz, że nie jesteśmy samotni, a miłość potrafi przemienić świat.

Gdy brakuje Ósemki (h, q, z) wtedy wyzwaniem życiowym jest podejście do spraw materialnych. Możesz zbierać pieniądze lub je tracić, stawiać je na piedestale i uzależniać od nich swoje samopoczucie. Pora wyjść z tego zamkniętego koła, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto ma w życiu czegoś więcej od ciebie.

Rada: Inwestuj mądrze, a przede wszystkim pamiętaj o równowadze i zdrowiu! Tu i teraz jest ważniejsze, niż milion za trzy lata. Celebruj życie, ciesz się każdą chwilą, a przede wszystkim nie porównuj się z innymi.

Gdy brakuje Dziewiątki (i, r) wtedy wyzwaniem życiowym jest walka ze schematami i uprzedzeniami. Możesz czuć zmęczenie, zniechęcenie i cierpieć z powodu braku zrozumienia. Jeśli jednak uciekasz przed innymi i stawiasz ludziom bariery do pokonania, to jak przyjaciele i miłość mają cię odnaleźć?

Rada: Nawet jeśli coś nie udało się trzy razy, to wcale nie znaczy, że nie może udać się gdy spróbujesz po raz czwarty, ale musisz zmienić strategię. Bądź niczym szachista, który w każdej chwili gotowy jest zacząć grać z życiem w nową partię!

/źródło:czary.pl/
Lata osobiste

Lata osobiste

Rok Osobisty oblicza się dodając dzień i miesiąc naszego urodzenia, do liczby bieżącego roku kalendarzowego. Otrzymaną sumę należy zredukować.

Przykład obliczenia liczby Roku Osobistego, w roku 2008 dla osoby urodzonej 07 09 1979 r.

07 + 09 + 2008 =  0 + 7 + 0 + 9 + 2008 = 7 + 9 + 2 + 0 +0 + 8 = 26 = 2 + 6 = 8

Dla osoby urodzonej 07 09 1979 roku, Rok Osobisty (w tym przypadku uwzględniliśmy rok bieżący, czyli 2008r.) upłynie w wibracji liczby osiem.

Cykl numerologiczny trwa dziewięć lat. Nasze największe zmiany w życiu występują w pewien cykliczny, powtarzalny sposób. Wydarzenia, które pojawią się w naszym życiu dzisiaj, miały swój początek dziewięć lat temu. Dlatego często rozwiązanie sytuacji, które dzieją się dzisiaj, możemy znaleźć cofając się dziewięć lat wstecz.
Lata początku i końca

W dziewięcioletnim cyklu numerologicznym, każdy rok jest inny, każdy niesie określone możliwości, ale też i wyzwania, przed którymi musimy stanąć. Najbardziej przełomowy jest Dziewiąty i Pierwszy Rok Osobisty, gdyż lata te tworzą granicę, pomiędzy następnymi cyklami.

Jedynka jest symbolem początku, narodzin, czasem siewu. Dziewiątka to czas zbiorów, pożegnań, kończenia pewnego etapu w życiu. Często już na zawsze.

Znajomość tendencji Domów Astrologicznych, jest bardzo przydatna w prognozie dziewięcioletnich cykli możliwości, gdyż bardzo trafnie określają one rozmaite dziedziny naszego życia. Dlatego, wiedząc, w jakim Roku Osobistym znajdujemy się obecnie, warto uwzględnić jeszcze położenie domów astrologicznych, to znacznie wzbogaci naszą wiedzę o tym, jakie tendencje niesie nasz Rok Osobisty, jak również lata następne.

Na początek warto zapoznać się z ogólnymi wibracjami dziewięcioletniego cyklu lat osobistych. Każdy rok ma swoje szczególne energie i jeśli zostaną one poprawnie wykorzystane, będą idealnie pasować do całościowych wzorców życia. Ponieważ niemożliwa jest zmiana rocznych wibracji energetycznych, jedynym rozsądnym wyjściem jest zaakceptowanie ich i dostosowanie do tego, co może przynieść rok.

Numerologia w praktyce

Liczby towarzyszą nam przez całe życie, już od pierwszych minut urodzenia jesteśmy z nimi związani. Codziennie mamy z nimi do czynienia. Żyjemy w otoczeniu liczb i jesteśmy od nich zależni. Przejawia się to w numerach naszych domów, kont, telefonów, numerach nip, PESEL. Cały wszechświat uporządkowany jest z liczb i rządza nim prawa matematyczne. Już Pitagoras i jego uczniowie, słusznie uważali, że liczby mają ogromne znaczenie w naszym życiu. Twierdzili, że wszystko jest liczbą i wszystko można wyrazić w postaci numerycznej. Pitagorejczycy uważali liczbę za realną siłę w przyrodzie. Każda liczba posiada specyficzną energię, której towarzyszą określone wibracje. Numerologia jest dziedziną, która pomaga poznać tajemnicę wibracji liczb i jest prawdziwą skarbnicą wiedzy, mówi o tym jak liczby wpływają na nasz los. Przeznaczenie ukryte jest właśnie w liczbach, zadaniem numerologa jest je odczytać.

 Czego możemy się dowiedzieć z numerologii?

 • Możemy poznać nasze zalety, talenty oraz uzdolnienia.
 • Dowiedzieć się jakie są nasze słabe strony, nad jakimi cechami charakteru powinniśmy pracować. Nauka to pomoże bardziej zrozumieć samego siebie.
 • Dzięki niej, możemy określić osobowość i predyspozycje człowieka. Dowiedzieć jakie się posiada cechy, nawet te najgłębiej ukryte.
 • Numerologia podpowie nam również, jaką pracę powinniśmy wybrać, by czuć się spełnionym zawodowo.
 • Numerologia uczy nas wykorzystywać sprzyjające momenty w życiu i jak łagodzić okresy niesprzyjające.
 • Na podstawie obliczeń, można przewidzieć, jakie wibracje niosą kolejne lata i na co powinniśmy zwrócić uwagę.
 • Daje wskazówki, jakiego powinniśmy szukać partnera, a na co uważać i nad czym pracować w już istniejących związkach.
 • Jakie imię najlepiej wybrać dla dziecka
 • Jaka będzie odpowiednia data ślubu.
 • Z numerologii dowiemy się jakie wibracje posiada numer naszego domu i jaki to ma na nas bezpośredni wpływ. Numerologia bardzo często jest wykorzystywana w biznesie. Nie bez znaczenia jest, jakie wibracje będzie posiadać nazwa naszej firmy, i jaki dzień wybierzemy jako datę jej otwarcia.
 • Numerologia uczy nas żyć w zgodzie i harmonii z wszechświatem.

/źródło:magiakart.pl/

horoskop numerologiczny na 2012 cz.1     http://www.youtube.com/watch?v=0nFf6Geq8Zg&feature=relmfu

horoskop numerologiczny cz. 2    http://www.youtube.com/watch?v=02WwG1gGfEM&feature=relmfu

horoskop numerologiczny cz.3     http://www.youtube.com/watch?v=iKbA_MJSpUE&feature=relmfu

Szczęśliwe liczby października

Wydarzenia będą biec z prędkością światła, a sytuacja będzie się zmieniać jak w kalejdoskopie. Nie ma więc sensu robić planów, bo jest niemal pewne, że życie je zweryfikuje.

Opłacą się teraz szybkie decyzje, ryzyko, a nawet hazard. Piątka spowoduje duży ruch w interesie, zwłaszcza jeśli zajmujemy się handlem, transportem lub komunikacją.

Aby otrzymać indywidualną przepowiednię, dodawaj do siebie cyfry, które są w twojej dacie urodzenia, aż otrzymasz wynik jednocyfrowy. Przykład: 31.05.1970 to: 3+1+0+5+1+9+7+0=26, czyli 2+6=8.

Osiem jest liczbą osoby, która urodziła się 31.05.1970. W październiku 2011 roku (10+2+0+1+1=14, 1+4=5) Ósemka jest dodatkowo pod wpływem Czwórki (8+5=13, 1+3=4).

Policz swoją numerologiczną wibrację i przeczytaj, co czeka cię w tym miesiącu.

Jedynko, 

dzięki Szóstce będziesz się cieszyć popularnością, a twoje życie towarzyskie rozkwitnie. Niestety, ucierpieć może na tym twoja figura, bo częste spotkania i imprezy sprawią, że szybko nadrobisz to co udało ci się zrzucić.

Zamiast na kolejne ciacho z kremem idź lepiej na spacer. Jeśli łakniesz miłości i czułości, to masz szczęście i możesz teraz liczyć na zaangażowanie i inwencję partnera. A jeśli jesteś samotna i tęsknisz za namiętnymi nocami, to uważnie rozejrzyj się wokół siebie.

Ktoś znajomy, trochę dotąd lekceważony, tylko czeka na zachętę z twojej strony. Dobry nastrój cię nie opuści, a twoje poczucie humoru udzieli się otoczeniu. Uważaj tylko w pracy, bo szefowi jakoś nie będzie do śmiechu i kiedy nagle zaczniesz chichotać, pomyśli, że to z niego.

RADA DLA JEDYNKI: Nie wstydź się żądać zwrotu długu. Niech wstydzi się ten, kto nie oddaje.

Dwójko, 

Siódemka sprawi, że zainteresujesz się mistyką i parapsychologią. Nawet jeśli nie odkryjesz w sobie zdolności do przewidywania przyszłości i rozmów z duchami, to niczym agentka Scully z Archiwum X będziesz tropić tajemnicze sprawy i niewyjaśnione zjawiska.

Przy okazji uda ci się odkryć największy sekret twojej rywalki. I choć korcić cię będzie, żeby rozgłosić go całemu światu, więcej zyskasz, gdy zachowasz go dla siebie. Staniesz się także powierniczką cudzych sekretów. Kilka osób zwierzy ci się ze swoich najskrytszych tajemnic.

Dowiesz się nie tylko baaardzo interesujących szczegółów, ale poczujesz się wyróżniona, że to właśnie ty je poznałaś. Tylko nie ulegaj pokusie przekazania dalej tych informacji, bo zaufanie niektórych osób stracisz raz na zawsze.

RADA DLA DWÓJKI: Zwracaj większą uwagę na to jak ludzie się zachowują, niż na to co mówią, a unikniesz rozczarowań


Trójko,

w październiku pozostaniesz pod wpływem ambitnej Ósemki. Wreszcie, po wielu tygodniach starań, uda ci się osiągnąć w pełni zasłużony cel! Odetchniesz z ulgą i udowodnisz wątpiącym w twoje możliwości ludziom, że potrafisz walczyć o swoje.

Zadowolona z siebie zapragniesz sprawić sobie nagrodę – nie czekaj! Kup sobie coś, co zawsze chciałaś mieć, a jeśli jesteś na dietetycznym reżimie, skonsumuj coś bardzo kalorycznego. To z pewnością poprawi ci nastrój!

Dobry humor pomoże ci przetrwać małe miłosne niepowodzenie. I dobrze, bo to nie byłby udany związek. Za bardzo się różnicie. Nie ma sensu się tym dołować, tym bardziej że już niedługo poznasz kogoś, kto idealnie do ciebie pasuje. Uśmiechnij się więc i cierpliwie czekaj.

RADA DLA TRÓJKI: Wyhamuj, nie musisz być najlepsza we wszystkim.

Czwórko, 

Dziewiątka sprawi, że zechcesz odpocząć. Z radością oddasz się relaksowi, a nawet trochę ponudzisz. Nareszcie znajdziesz czas dla siebie na różne małe i większe przyjemności. Staniesz się uosobieniem spokoju i łagodności.

Nie dasz się wciągnąć w żadne bezsensowne utarczki. Wykorzystaj swoje pokojowe nastawienie do zakończenia sporu, który trwa zbyt długo, i pierwsza wyciągnij rękę na zgodę. Pracy będziesz mieć mniej, bo przed tobą czas zbierania plonów.

Jeśli systematycznie pracowałaś, możesz już się cieszyć – zgarniesz same korzyści i wysokie nagrody. Ale jeśli tylko symulowałaś pracę, no to sama wiesz…

RADA DLA CZWÓRKI: W twoim otoczeniu czai się wampir energetyczny. Jeśli czujesz, że ktoś wysysa z ciebie energię i chęć do życia, po prostu zerwij z nim kontakt

Piątko, 

wreszcie się doczekałaś. Wpływ Jedynki sprawi, że będziesz mieć swoje pięć minut. Wszystkie sprawy ostro ruszą do przodu. To co sprawiało ci trudności, okaże się prostsze, niż ci się zdawało. Okoliczności i ludzie będą ci sprzyjać.

Korzystaj więc z okazji. W pracy zostaniesz wyznaczona „na ochotnika” do załatwienia jakiejś sprawy, np. zorganizowania konferencji czy reprezentowania firmy na zewnątrz.

Lepiej przyłóż się do tego zadania, bo wszystko wskazuje na to że wejdzie ono na stale w zakres twoich obowiązków.

Rada dla Piątki: Nie zapominaj, że o przyjaźń trzeba dbać. Wyznacz sobie jeden wieczór w tygodniu, który bez względu na wszystko spędzisz z przyjaciółmi.

Policz swoją numerologiczną wibrację i przeczytaj, co czeka cię w tym miesiącu.

Szóstko,

wibracja Dwójki przyciągnie do ciebie przyjaciół. Wysłuchaj ich zwierzeń i nie wahaj się stanąć po ich stronie. Twoje mądre rady sprawią, że odzyskają spokój ducha i będą w dobrym nastroju. W pracy czeka cię sukces i uznanie.

Zbierzesz teraz plony swoich dotychczasowych wysiłków. Po pracy zaś będziesz spokojniejsza niż zwykle. Zamiast od progu brać się za gotowanie i sprzątanie, zapragniesz zająć się sobą i własnym rozwojem.

Zaczniesz słuchać więcej muzyki i zainteresujesz się historią lub przyrodą. Odwiedź księgarnię i nie miej wyrzutów sumienia, inwestując w swoje nowe hobby. Masz do tego prawo, a w tym miesiącu nawet obowiązek!

Rada dla Szóstki: Z niechęcią podejdziesz do obowiązków, ale postaraj uporać się z nimi jak najszybciej. Zyskasz spokój i wolny czas

Siódemko,

choćbyś była ministrem czy profesorem, w tym miesiącu wrzucisz na luz i postanowisz zaszaleć, do czego namawia cię beztroska Trójka. Przestaniesz wreszcie traktować mężczyzn tak śmiertelnie serio.

Odkryjesz w sobie seksowną laskę, zmienisz styl ubierania się i zapomnisz o kompleksach. Poznasz wielu facetów, niejednemu zawrócisz w głowie, ale nie będą to znajomości dobrze rokujące na przyszłość.

Zresztą ciebie to nie będzie interesować. Będziesz dobrze się bawić, uwodząc na prawo i lewo, ale uważaj, żeby nie przegiąć. Przyjaciółka nie wybaczy ci słodkich oczu, które robisz do jej męża, nawet jeśli przysięgniesz jej, że to tylko niewinny flirt. Ona widzi to inaczej.

RADA DLA SIÓDEMKI: Dość tych kłamstw. Niedługo sama pogubisz się w tym, co komu naściemniałaś. I będzie ci wstyd

Ósemko,

pod wpływem Czwórki praca stanie się teraz dla ciebie drugim domem. Będziesz przychodzić do firmy pierwsza, a wychodzić ostatnia. Niektórzy zaczną nawet podejrzewać, że tam nocujesz.

Będziesz spędzać w niej tyle czasu, bo okaże się, że nie tylko masz mnóstwo do roboty, ale jeszcze musisz poprawiać po kimś błędy.

Ale choć będziesz ciężko pracować, jakoś nie staniesz się pupilkiem przełożonych i ciągle będą coś do ciebie mieli. Pilnuj, żeby niczym nie podpaść.

Rada dla Ósemki: Oszczędzając każdy grosz, pozbawiasz się wielu przyjemności. Przecież pieniądze to nie wszystko.

Dziewiątko,

wesoła Piątka sprawi, że praca będzie ostatnią pozycją na twojej liście priorytetów. Pierwsze (drugie i trzecie) miejsce zajmą imprezy. Mimo to jakimś cudem nie zostaniesz dyscyplinarnie zwolniona.

Trochę będziesz zawdzięczać to dobrej opinii, trochę swojemu urokowi osobistemu, ale przede wszystkim ani na chwilę nie opuści cię szczęście. Zaszkodzić mogą ci jedynie plotki i spowodowane nimi zamieszanie.

Na podstawie niesprawdzonych informacji możesz podjąć decyzje, których będziesz żałować, gdy prawda wyjdzie na jaw. Na wszelki wypadek nie wierz we wszystko, co usłyszysz.

Rada dla Dziewiątki: Wszystkie rachunki sprawdzaj dwa razy.

/autor:Katarzyna Owczarek

źródło:astromagia.pl/

Podpis to sprawa najwyższej wagi. Aby Twoje życie obfitowało w sukcesy, musi mieć on właściwą wartość numerologiczną.

za każdą wersją Twojego podpisu – skróconą bądź pełną – stoją liczby i decydują o jakości Twojego życia. Dobry podpis może Cię uskrzydlić, zły – ściągnąć na Ciebie kłopoty.

Numerolog, mając czyjąś datę urodzenia, imiona i nazwisko, może sobie stworzyć portret danego człowieka. Na ten portret składają się szeregi liczb. Najważniejszą z nich jest liczba urodzeniowa, którą się ustala na podstawie daty urodzenia. Dodatkowych liczb dostarczają imiona, nazwisko oraz podpis. Wszystkie liczby razem mają wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, na naszą samoocenę, biowitalność, relacje z otoczeniem, jakość marzeń i możliwość ich realizacji, ważne jest więc, aby były ze sobą harmonijnie zestawione.

Harmonijny układ liczb daje dostęp do dobrego, godnego, spełnionego życia, zdrowia, dobrych relacji, sukcesu zawodowego i finansowego. Jeśli jednak w naszym portrecie jedne liczby przeczą drugim, może to być powodem niewłaściwych wyborów życiowych, problemów w związkach partnerskich, zaniżonej samooceny, skłonności do nałogów, życia w wyimaginowanym świecie, braku odwagi, pracy niezgodnej z wrodzonymi zdolnościami, a także braku optymizmu, chorób czy trudnego charakteru. Życie wtedy nie cieszy. Można być bogatym człowiekiem, mieć sławę, powodzenie i jednocześnie żyć w depresji albo nie umieć stworzyć szczęśliwego związku.
W takiej sytuacji warto poprosić numerologa, aby zharmonizował portret numerologiczny, co polega na dodaniu dodatkowych imion, które wnoszą do portretu pożądane wartości liczbowe. Harmonizacja zmienia nasz wzorzec myślowy, sprawia, że życie nabiera sensu; że wiemy, co jest dla nas dobre i ważne; że podejmujemy decyzje bardziej świadomie. Jeśli jednak nie możemy sobie pozwolić na harmonizację, można się też ratować podpisem.

Popraw swoją wartość

Podpisma ogromny wpływ na życie, bo nawet jeśli ktoś ma zaburzoną kombinację liczbową wynikającą z imion i nazwisk, a ma dobry podpis, to jest on w stanie załagodzić destrukcyjne skutki zaburzenia. Dobry podpis jest jak koło ratunkowe. Powinien być właściwy do sumy daty urodzenia. Należy więc przede wszystkim obliczyć swoją liczbę urodzeniową. W tym celu dodaj do siebie człony daty urodzin i sumę sprowadź do najprostszej postaci, np.
4.05.1968=4+5+1+9+6+8=33 (3+3)=6. Teraz sprawdź wartość podpisu, jakiego używasz na co dzień. Oblicza się ją, podstawiając pod poszczególne litery odpowiadające im liczby (patrz tabelka niżej), sumując je i sprowadzając sumę do najprostszej postaci, np.:

Agnieszka Ewa Kowalska

1+7+5+9+5+1+8+2+1 + 5+5+1 + 2+6+5+1+3+1+2+1 = 71 (7+1) = 8

Pod pisy w różnych wersjach będą mieć odmienne wartości: Agnieszka Ewa Kowalska – 8, Agnieszka E. Kowalska – 2, Agnieszka Kowalska – 6, A. E. Kowalska – 9, A. Kowalska – 4, A. E. K. – 8, A. K. – 3, A-a E. Kowalska – 1, A-a Kowalska – 5, Ag. Kowalska – 2, Ewa Kowalska – 5, E. Kowalska – 8, E-a Kowalska – 9, Kowalska – 3, Agnieszka – 3, Aga – 9, Agusia – 4, Ewa – 2

Kiedy już znasz wartość podpisu, zsumuj ją z liczbą urodzenia. Otrzymasz wówczas liczbę przeznaczenia i to właśnie ona określa jakość codziennego życia, najszybciej się w nim manifestuje.
Jeśli wartość dotychczas używanego podpisu jest różna od tej, jaka jest dla Ciebie prawidło wa (prawidłowe dla po szczególnych liczb urodzeniowych bę dziemy podawać w kolejnych odcinkach), nad podpisem trzeba popracować. Może należy podpisywać się wszystkimi imionami i nazwiskiem? Może samym nazwiskiem? A może tylko jednym z imion i nazwiskiem albo skrótem (byle podpis nie był zabazgrany, bo taki nas nie wzmacnia)?
Wartość podpisu można też zmieniać, do dając do niego dowolne litery bądź liczby.
W podpisie odręcznym łatwo je ukryć w ornamentach. W zawijasie rozpoczynającym literę A można przemycić np. litery C lub G. Warto trochę pogłówkować nad tym, jak znaleźć podpis o najlepszej wartości, taki, który nas nie osłabi, lecz uskrzydli.

Podpis dla JEDYNKI

Cechuje Cię otwarty umysł. JEDYNKA daje impuls, siłę do działania i rozmach. Jesteś urodzonym przywódcą: dynamicznym, charyzmatycznym, odważnym i zdecydowanym. Masz ogromną siłę przekonywania.
Kosmicznym zobowiązaniem JEDYNEK, a więc tym, z czym każdy przychodzi na świat, jakie ma cele do zrealizowania, jest inspirowanie innych w taki sposób, by uwierzyli we własne siły i realizowali postawione przed sobą cele. Pokaż na swoim przykładzie, że jest to możliwe.
Twoim osobistym wyzwaniem, czyli tym, z czym sa ma musisz się upo rać, jest przezwyciężenie pułapek ego, a więc narcyzmu i przekonania o własnej wielkości, oraz nauczenie się współpra cy z innymi.
Cechy pozytywne JEDYNEK: ambicja, zdolności przywódcze, niezwykła inteligencja, rozwaga i racjonalizm, kreatywność, rozwinięta wyobraźnia, oryginalność, wiara w siebie, logika, pragmatyzm, potrzeba wyróżniania się i bycia ważnym, elokwencja, wielka potrzeba wolności i niezależnosci.
Cechy negatywne JEDYNEK (ujawniają się tylko w niesprzyjających warunkach, w stresie, a także wtedy, kiedy portret numerologiczny jest mocno zaburzony): nadmierna duma, egocentryzm, władczy, despotyczny charakter, egoizm, materializm, nieumiejętność uznawania własnych błędów, łatwość ranienia innych, sarkazm, beznamiętność, nie przebieranie w środkach w dążeniu do celu.
Twój podpis dla celów urzędowych powinien mieć wartość 9. Daje przeznaczenie liczby 1, czyli nie kwestionowaną pozycję lidera, ciekawe życie, większe możliwości odniesienia sukcesu.
W kontaktach prywatnych JEDYNCE nie jest potrzebna pozycja lidera, bo i tak jest ona twarda, ostra, harda. Twój podpis powinien mieć wartość liczby 2 lub mistrzowskiej 11. Da wówczas przeznaczenie liczby 3. Dwójka łagodzi relacje po między JEDYNKĄ a jej otoczeniem, dyplomację, a trójka przynosi jej dary losu.
Unikaj podpisów o wartości: 6 – odbiera JEDYNKOM moc, da je im nadmierne zobowiązania rodzinne, huśtawkę emocjonalną, nadwrażliwość, pasywność, obsesję na tle uczuć, a idące za tym przeznaczenie liczby 7 skazuje JEDYNKI na samotność, izolację. Szóstka rozbudza u nich uczucia, a siódemka je tłumi, z czego wynika duże zaburzenie. W efekcie możesz być osobą smutną, zgorzkniałą, cyniczną, złośliwą.
5 – daje przeznaczenie liczby 6 – również pociąga za sobą huśtawkę emocjonalną i za niżoną samoocenę.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y z  

Czy zdajesz sobie sprawę, jak bardzo ważny jest Twój podpis? Od tego, jaką ma on wartość numerologiczną, zależy jakość Twojego życia. Dobry podpis przyciąga życiowy fart, zły – ściąga kłopoty. znajdź taki, jaki Cię uskrzydli!

W poprzednim tygodniu pisaliśmy o podpisach dla JEDYNEK (na str. 6), pora na DWÓJKI. Najpierw oblicz swoją liczbę urodzeniową: zsumuj wszystkie liczby ze swojej daty urodzenia, a wynik sprowadź do najprostszej postaci, np.

4.05.1968=4+5+1+9+6+8=33 (3+3) = 6.

Następnie sprawdź, jaką wartość ma podpis, jakiego używasz: wszystkim jego literom przyporządkuj odpowiednie liczby (pomoże Ci w tym tabelka), następnie je zsumuj. Jeśli jesteś uro dzeniową DWÓJKĄ, możesz niżej sprawdzić, czy Twój podpis jest dla Ciebie dobry.

A co zrobić, jeśli jest niewłaściwy? Koniecznie trzeba go zmienić! Może zaczniesz używać dodatkowych imion? Albo użyjesz skrótu czy będziesz posługiwać się inicjałami? Agnieszka Krystyna Kowalczyk może się podpisywać: A. K., A. Kowalczyk, A. Kow., A. K. Kowalczyk. Jeszcze więcej możliwości daje podpis podręczny (sygnatura), bo możesz w nim przemycać dodatkowe litery, ukryte np. w ornamentach. W każdym razie – kombinuj!

A teraz przyjrzyjmy się DWÓJCE.

Cechuje Cię: łagodność charakteru, skromność, dobroć, przezorność i dyskrecja. Jesteś istotą miłą, spokojną, tolerancyjną, a także introwertyczną, poważną, pracowitą i odpowiedzialną. Pragniesz żyć w pokoju i harmonii ze wszystkimi. Wyrozumiałość, z jaką traktujesz bliźnich, otwiera Ci w życiu wiele drzwi, które przed innymi są zamknięte. Umiesz się dostosowywać do ludzi i sytuacji.

Kosmicznym zobowiązaniem Dwójek, a więc tym, z czym przyszłaś na świat, jakie masz cele dozrealizowania, jest uczenie innych zrozumienia i tolerancji. Pokazuj, że wewnętrz ną równowagę osiąga się tylko wtedy, gdy jest się elastycznym, zdolnym do akceptacji i przebaczenia.

Twoim osobistym wyzwaniem, a więc tym, z czym sama musisz się uporać, jest budowanie poczucia własnej wartości, przezwyciężanie słabości i nie pewności.

Twój podpis zarówno dla celów urzędowych, jak i prywatnych może mieć tylko jedną wartość: 1. Jedynie taki umocni Twoją pozycję w każdej dziedzinie życia, doda Ci pewności siebie, da przeznaczenie liczby 3, dzięki czemu będziesz mogła liczyć na większy fart w życiu, na dary losu.

Unikaj podpisów o wartości:
8 – wzmacnia niepewśość DWÓJEK, zaburza relacje w rodzinie, sprowadza zmienność losów, wywołuje huśtawkę emocjonalną, nie potrzebnie dodaje hardości, przez co możesz być osobą nadmiernie konfliktową, nie do zniesienia.
3 – powoduje niecierpliwość i gwałtowność.
5 – z takim podpisem czeka Cię samotne życie.
6 – przynosi problemy zdrowotne i rodzinne, nie radzenie sobie z własną seksualnością, a do tego – zmienność losów. Ponadto podpis o takiej wartości może wzmacniać niepewność, zaniżoną samoocenę, ale także hardość i upór.

Podpis to sprawa najwyższej wagi. Aby Twoje życie obfitowało w powodzenia, musi mieć on właściwą wartość numerologiczną. W tym odcinku podajemy, jaki powinien być podpis urodzeniowych TRÓJEK.

1. Aby sprawdzić, jaką jesteś liczbą urodzeniową, zsumuj wszystkie liczby ze swojej daty urodzenia, a wynik sprowadź do najprostszej postaci, np. 4.05.1968 = 4+5+1+9+6+8=33 (3+3)=6.

2. Oblicz następnie, jaką wartość ma podpis, jakiego używasz: wszystkim występującym w nim literom przyporządkuj odpowiednie liczby (pomoże Ci w tym tabelka). Liczby dodaj do siebie, a wynik, jak wyżej, sprowadź donaj prostszej postaci.

3. Jeśli podpis jest niewłaściwy, koniecznie go zmień! Weź pod uwagę wszystkie imiona, jakie kiedykolwiek Ci nadano. Może należy dodać do podpisu któreś z nich. A może wystarczy podpisywać się inicjałami? Przygotuj kilka wersji popi su o właściwej dla siebie wartości, aby mieć taki, który nadaje się doskładania pod oficjalnymi dokumentami, i taki, który będzie Ci służył w prywatnej korespondencji. Jolanta Ewa Marczak może się podpisywać: J. E. Marczak, Jolanta Marczak, J. M., Jola, Jolka. Uwaga! Podpisując się odręcznie, możesz wpleść w sygnaturę dodatkowe litery, a nawet liczby, które po prawią wartość Twojego podpisu.

A teraz przyjrzyjmy się TRÓJCE.

Cechuje Cię umiłowanie życia. Jesteś dobra, łagodna i wielkoduszna, energiczna i pełna entuzjazmu. Potrafisz umilać życie innym ludziom. Masz lotny umysł oraz łatwość wysławiania się i komunikowania. Jesteś w „czepku urodzona”.

Kosmicznym zobowiązaniem TRÓJEK jest pokazanie innym, że optymizmem i pozytywną filozofią można przezwyciężyć wszelkie przeszkody; że szczęście, wiara i wyobraźnia łączą nas z ludźmi i otwierają przed nami wszystkie drzwi.

Twoim osobistym wyzwaniem, a więc tym, z czym sama musisz się uporać, jest nauka koncentracji oraz poradzenie sobie ze swoim codziennym rozbieganiem i rozproszeniem uwagi.

Twój podpis zarówno dla celów urzędowych, jak i prywatnych może mieć tylko jedną wartość: 9 – daje przeznaczenie TRÓJKI, co oznacza obfitość darów losu dla Ciebie i dla Twojego otoczenia. Dzięki niemu staniesz się niesamowitym farciarzem, będziesz się cenić, a przy tym zaczniesz okazywać hojność i ofiarność, nieść pomoc innym.

Unikaj między innymi podpisów o wartości:
1 – daje przeznaczenie CZWÓRKI, co oznacza, że aby otrzymać godziwą zapłatę, trzeba się naharować więcej niż inni.
8 – może powodować zaniżoną samoocenę, konfliktowość i nadmierną hardość, a w dodatku okaże się, że otaczają Cię sami pseudoprzyjaciele.
6 – daje przeznaczenie DZIEWIĄTKI, a to oznacza problemy rodzinne, obsesję na tle uczuć, zaniżoną samoocenę. Łatwo możesz też dać się wykorzystywać.
4 – może sprowadzić na Ciebie samotność, zamknąć Cię, podczas gdy, będąc TRÓJKĄ, potrzebujesz ludzi jak powietrza. Możesz też mieć problemy z wyrażaniem siebie.

Czwórka

A teraz przyjrzyjmy się CZWÓRCE.

Cechuje Cię powaga, praktycyzm i pracowitość. Jesteś wytrwała, odpowiedzialna, godna zaufania. Lubisz porządek i dyscyplinę. Masz analityczny, racjonalny umysł. Umiesz podejmować trafne decyzje i uparcie podążać do celu.
Mówisz zwięźle i precyzyjnie, ale trudno Ci wyrażać uczucia. W obyciu bywasz surowa i szorstka, w przyjaźni za to – wierna i lojalna. Zawsze jesteś gotowa stanąć w obronie pokrzywdzonych.

Kosmicznym zobowiązaniem CZWÓREK jest udowodnienie reszcie świata, że poczucie odpowiedzialności, praca i porządek pozwalają osiągnąć każdy cel. Przyszły one też na świat, by bronić sprawiedliwości i praw człowieka, by być filarami społeczeństwa.

Twoim osobistym wyzwaniem, a więc tym, z czym sama musisz się uporać, jest nauczenie się, jak być bardziej otwartym, wyrozumiałym i elastycznym człowiekiem.

Twój podpis zarówno dla celów urzędowych, jak i prywatnych powinien mieć wartość 8 bądź 44 – daje przeznaczenie TRÓJKI, co oznacza obfitość darów losu dla Ciebie i dla Twojego otoczenia. Nie zmniejsza, co prawda Twojego czasem nadmiernie silnego poczucia obowiązku, ale za to może sprawić, że jeśli się napracujesz, to za godziwą zapłatę. Nie będziesz musiała o wszystko walczyć, dobre okazje same pojawią się na Twojej drodze.

Unikaj między innymi podpisów o wartości:
3 – ten, coprawda, wniósłby do Twojego życia lekkość, ale też sprowadził by na Ciebie samotność;
2 – może być powodem nieustannych wątpliwości, niepewności, pasywności;
4 – mógłby spowodować Twoje zamknięcie się na świat i ludzi i – co za tym idzie – samotność, a także sprowadzić problemy zdrowotne w rodzinie. Byłabyś raz na wozie, raz pod wozem. Aby dobrze zarobić, musiałabyś się strasznie natyrać.

Podpis dla piatki

Przyjrzyjmy się PIĄTCE.

Cechuje Cię przenikliwy, lotny umysł, ogromna potrzeba wolności i niezależności oraz intuicja. Masz genialne pomysły. Czujesz ludzi takimi, jakimi są, a nie takimi, za jakich chcieliby się podawać. Jesteś człowiekiem impul sywnym, niecierpliwym. Nie nadajesz się do monotonnej, rutynowej pracy. Kochasz zmiany i ryzyko. Jesteś w stanie poświęcić wszystko dla przygody i wolności. Piątka daje impuls, jest siłą, napędem.
W niesprzyjających warunkach może to powodować niecierpliwość, nerwowość, porywczość, lekkomyślność, lenistwo, brak rozwagi.

Kosmicznym zobowiązaniem PIĄTEK jest wykorzystanie własnego entuzjazmu i witalności do tego, by pokazać innym ludziom, że życie jest fascynującym wyzwaniem; że w grze, jaką ono jest, żadne stawki nie są zbyt wysokie, tylko czasem gracze są mierni.

Twoim osobistym wyzwaniem jest zapanowanie nad własnym temperamentem i nauczenie się, jak żyć w zgodzie ze sobą i z innymi.

Twój podpis zarówno dla celów urzędowych, jak i prywatnych powinien mieć wartość 4 bądź 22. W obu wersjach ugruntowuje wszystkie pozytywne cechy PIĄTEK, pomnaża ich talenty. Wzmaga błyskotliwość i kreatywność. PIĄTKI należą do tzw. triady uzdrowicieli i podpis o wartości 4 potęguje związane z tym cechy, jak choćby niebywałą intuicję czy dar przekazywania pozytywnej energii. Daje przeznaczenie liczby 9, co oznacza przebywanie wśród ludzi, a Ty tego bardzo potrzebujesz.
Przy tym wszystkim z nieco nazbyt żywiołowej osoby uczyni Cię kimś, kto umie sumiennie pracować, zarządzać swoim czasem i energią, jest gospodarny

Unikaj między innymi podpisów o wartości:
1 – daje zaniżoną samoocenę, pasywność, nadwrażliwość, zaburzenia w relacjach rodzinnych, w tym nadmiernie obciążające zobowiązania wobec rodziny, a także problemy ze zdrowiem (choroby skóry, układu oddechowego, narządów rodnych);
2 – ten podpis może być powodem Twojej samotności;
8 – sprowadza gwałtowność, nadpobudliwość, agresję, utrudnia wyrażanie siebie, powoduje problemy zdrowotne: nadciśnienie, silne migreny, a tak że bóle stawów, karku, kręgosłupa, gardła;
3 – na podpis o takiej wartości możesz reagować podobnie, jak w przypadku podpisu o wartości 8, jednak wszystkie objawy będą łagodniejsze.

Szóstka

Przyjrzyjmy się SZÓSTCE.

Cechuje Cię: spokój, rozsądek, romantyzm, subtelność, idealizm, ofiarność. Masz wrodzone poczucie rytmu, równowagi, barwy i estetyki. Jesteś człowiekiem miłosiernym i dobrotliwym. Dobrze Ci się współpracuje z innymi. Ważna dla Ciebie jest rodzina. Silnie przywiązujesz się do osób, które kochasz. Wymagasz od nich miłości i opieki i czasem przekraczasz granice w okazywaniu partnerom zazdrości i zaborczości. Nie lubisz zmagać się z problemami. Często wykazujesz wobec nich bierną postawę, wpadasz w pesymizm albo wymigujesz się chorobami.

Kosmicznym zobowiązaniem SZÓSTEK jest podkreślanie wagi więzów i miłości rodzinnej oraz pokazanie, że fundamentem szczęśliwego i harmonijnego życia jest hojność oraz szacunek dla wartości etycznych.

Twoim osobistym wyzwaniem jest na uczenie się, jak być bardziej aktywnym i walecznym, jak nie poddawać się w dążeniu do celu oraz jak równoważyć emocje i uczucia.

Twój podpis dla celów urzędowych może mieć wartość 4 bądź 22. (Czy powinien, należałoby potwierdzić u dobrego numerologa, bywają bowiem SZÓSTKI, które wymagają innego podpisu.) Wartości 4 i 22 sprawią, że wyzbędziesz się pasywnej postawy w życiu, podsycą Twoje ambicje, zdyscyplinują Cię w pracy.
Ruszysz dzięki nim dodziałania. 22 dodatkowo wzmocni Twoją intuicję, a za tym idą lepsze wybory, a wiec i lepsze życie.

Twój podpis dla celów prywatnych powinien mieć wartość 3, choć czy na pewno, również należałoby sprawdzić u numerologa. Trójka da Ci więcej lekkości i radości, otworzy Cię na świat.

Unikaj między innymi podpisów o wartości:
1 – zaburza emocje: podczas gdy są one dla Ciebie ważne, przeznaczenie liczby 7 związane z tym podpisem zamyka Cię na nie i w efekcie sprowadza samotność. Po za tym możesz się stać osobą konfliktową, bo będziesz chciał/a udowadniać, że zawsze masz rację.
7 – powoduje podob ne efekty, jak wyżej, a w skrajnych przypadkach również depresję. Zaburza relacje partnerskie, przynosi nadmierne zobowiązania rodzinne. Popycha w życie zastępcze, uzależnienia.
8 – może sprawić, że bę dziesz mieć dwa oblicza: osoby wrażliwej i jednocześnie apodyktycznej i chytrej.
6 – wzmacnia negatywne cechy SZÓSTEK, zwłaszcza pasywność i nadwrażliwość.

Siódemka

Przyjrzyjmy się SIÓDEMCE.

Cechuje Cię: wybitna umysłowość, duchowość, intuicja, a tak że poczucie niezależności.
Jesteś najbardziej zagadkowym dziwem na całej skali numerologicznej. Możesz mieć wokół wielu ludzi i mimo to odczuwać samotność.
Z nieufnością odnosisz się do nieznanego. Twoją rezerwę inni mogą odbierać jako wyniosłość czy arogancję, podczas gdy w rzeczywistości jest to ochronna zbroja, pod którą ukrywasz wrażliwość i nieśmiałość. Masz dociekliwy umysł, niebywałą intuicję, ale i posępną naturę oraz skłonność do izolowania się, depresji, autodestrukcji.

Kosmicznym zobowiązaniem SIóDEMEK jest zaprezentowanie ludziom swojej duchowej i filozoficznej koncepcji życia, aby im uświadomić ich własne więzy z wszechświatem.

Twoim osobistym wyzwaniem jest nauka, jak otworzyć się na ludzi, jak im komunikować swoje myśli i emocje, by uniknąć izolacji i samotności.

Twój podpis dla celów zarówno urzędowych, jak i prywatnych powinien mieć wartość liczby 3 – będzie lekiem na Twoje problemy z wyrażaniem siebie, pomoże Ci komunikować się ze światem. Pod czas gdy energia SIÓDEMKI jest mroczna, TRÓJKA napełni Twoje życie jasnymi barwami. Staniesz się atrakcyjna towarzysko, zacznie Ci się szczęścić.

Unikaj między innymi podpisów o wartości:
4 – nacechuje Cię hardością; Twoje kontakty z ludźmi staną się obcesowe i nieprzyjemne, a przy tym będzie Ci brakowało pewności siebie.
Inni będą Cię odbierali jako mroczną i arogancką.
6 – spowoduje huśtawkę nastrojów; przestaniesz mieć rozeznanie w swoich emocjach: z jednej strony będziesz mieć potrzebę, aby mówić o tym, co czujesz, a z drugiej – zamkniesz się w sobie, staniesz się osobą kłótliwą, zrzędliwą; grozi Ci samotność i depresja. 9 – ściągnie na Ciebie samotność i smutek.

Podpis dla ósemki

Przyjrzyjmy się ÓSEMCE.

Cechuje Cię: większy niż w przypadku innych liczb upór, ambicja i siła woli, a także energiczność i bojowość. Jesteś najsilniejszą osobowością spośród wszystkich liczb. Nie poprzestajesz na małych marzeniach, umiesz i chcesz dążyć do władzy, honorów i sukcesów. Masz dobrą rękę do spraw finansowych. Nie bujasz w obłokach, świat widzisz takim, jaki jest. W obliczu zagrożeń zachowujesz zimną krew. Prywatnie – każdego jesteś w stanie uwieść. Wszystko to jednak pod warunkiem, że Twoje wibracje nie są zaburzone. W przeciwnym razie zamieniasz się w gwałtownego tyrana, egoistę gotowego wszyst ko zrobić, aby zaspokoić swoje wybujałe ambicje.

Kosmicznym zobowiązaniem ÓSEMEK jest pokazanie na własnym przykładzie, jak dzięki pilności, pracowitości i dyscyplinie można zdobyć pieniądze, sukces i wszystko, co najlepsze.

Twoim osobistym wyzwaniem jest na uczenie się, jak być bardziej elastycznym i tolerancyjnym, oraz jak osiągnąć równowagę pomiędzy materialną i duchową sferą życia.

Twój podpis dla celów urzędowych powinien mieć wartość liczby 1. Jako ÓSEMKA umiesz z determinacją dążyć do celu, a 1 tę pozytywną cechę wzmacnia, przy czym otwiera Cię na słowo, poprawia Twoje zdolności komunikacyjne. Związane z tym podpisem przeznaczenie liczby 9 zapewnia Ci znakomity kontakt z ludźmi, co podczas załatwiania spraw bardzo się przydaje.

Dla celów prywatnych podpis wielu ÓSEMEK, ale nie wszystkich (najlepiej, aby ustalił to numerolog), powinien mieć wartość liczby 3. Poprawi Twoją umiejętność porozumiewania się z ludźmi, wniesie do kontaktów z nimi więcej łagod ności. ÓSEMKI są wymagające wobec innych, a dzięki TRÓJCE dasz przestrzeń każdemu człowiekowi, znajdziesz w sobie dla niego więcej tolerancji, co z pewnością poprawi jakość Waszych relacji.

Unikaj między innymi podpisów o wartości:
5 – przynosi duże zaburzenia, gwałtowność w zachowaniu, niecierpliwość, a także skłonność do migren, chorób stawów i kręgosłupa, sztywość mięśni.
6 – działa podobnie jak podpis o wartości 5, ponieważ wiąże się z przeznaczeniem tej liczby. Daje też zaniżoną samoocenę i psuje charakter – możesz się stać osobą cyniczną, okrutną, despotyczną, gwałtowną, przykrą dla otoczenia.
7 – powoduje huśtawkę emocjonalną, czasami skłonność do depresji i poważnych chorób.

Dziewiatka

Przyjrzyjmy się DZIEWIĄTCE.

Cechuje Cię: bogate życie duchowe i rozwinięta intuicja. Jesteś osobą uczuciową, wrażliwą, ofiarną, hojną i szlachetną. Masz szerokie horyzonty umysłowe, niezwykłe predyspozycje psychiczne i dar przewidywania. Nigdy nie pozostaniesz obojętna wobec cierpienia czy ludzkiej biedy. Dopingujesz, pocieszasz i przydajesz wartości innym. Starasz się dzielić z każdym swoją mądrością i miłością. Czujesz się spełniona i szczęśliwa tylko wtedy, gdy służysz innym. Masz silny charakter, władczy i czasem wybuchowy. Gdyby jednak Twoje wibracje były zaburzone, wszystkie te piękne cechy zostałyby zamienione na: agresję, nietolerancję dla cudzych wad, nadmierny temperament, wybuchowość, władczość, niecierpliwość, wyniosłość, konfliktowość, obojętność wobec cudzych problemów.

Kosmicznym zobowiązaniem DZIEWIĄTEK jest uczenie innych akceptacji i miłości bliźnich, podkreślanie wagi moralnych i duchowych wartości, które czynią nas istotami świetlistymi.

Twoim osobistym wyzwaniem jest nauka wyciszenia i równoważenia swojej ognistej i pełnej temperamentu osobowości.

Twój podpis dla celów urzędowych powinien mieć wartość liczby 1 – pozwoli Ci myśleć nie tylko o tym, jak pomagać innym, ale także o tym, jak zaspokoić swoje potrzeby. Da Ci większą pewność siebie. Intuicyjna DZIEWIĄTKA z intelektualną JEDYNKĄ jest świetnym zestawem, pomoże Ci on zdziałać w życiu wiele dobrego.

Dla celów prywatnych najlepszy dla Ciebie podpis ma wartość liczby 3. Masz w zwyczaju mówić bez owijania w bawełnę o wszystkim, co dla innych może bywać bolesne, TRÓJKA tym czasem nieco złagodzi Twoje podejście do ludzi i problemów oraz zbytnią dosadność w ocenach. Dodatkowo podniesie Twoją atrakcyjność towarzyską i zapewni, że nie będziesz czuć się samotna.

Unikaj między innymi podpisów o warto ści:
4 – żeby coś przy takim podpisie zarobić, będziesz się musiała naszarpać i natyrać.
5 – niepotrzebnie dokłada ognia pod i tak już ognisty temperament DZIEWIĄTKI; może to jedynie doprowadzić do wy buchów agresji, nietolerancji, powodować zbytnią niecierpliwość.
6 – zaniży Twoją samoocenę, przywiąże Cię do domu, a to dla Ciebie zdecydowanie za małe terytorium do życia. Może spowodować huśtawkę emocjonalną, a także wiele chorób.
7 – sprawi, że zaczniesz izolować się od ludzi.
8 – sprowadzi zmienność losów oraz problemy z wyrażaniem siebie

/autor:Grażyna Janina Batkowska,numerolog

źródło:gwiazdy.com.pl/

Zmienia losy i charaktery ludzi, dodając im nowe imiona. Numerolog Jadwiga Pokładecka poznała sekrety energii, jaką mamy zapisaną w dacie urodzenia, imionach i nazwisku.

Najpierw Jadwiga Pokładecka skończyła kursy ezoteryki i medycyny niekonwencjonalnej. To dzięki nim zdobyła narzędzia do holistycznego, czyli całościowego, postrzegania i uzdrawiania człowieka. Była astrologiem, bioterapeutką, zajmowała się reiki i masażem klasycznym. W styczniu 1997 roku do jej rodzinnego Poznania przyjechała jasnowidząca – Elżbieta Nowalska. Po spotkaniu Jadwiga podeszła do niej po autograf. Jasnowidząca nie tylko podpisała swoją książkę, ale też napisała dedykację: „Pragnienia poprowadzą cię ku przeznaczeniu i zobaczysz niebawem światło, które cię zauroczy”.

Pół roku później do Poznania zawitała z wykładami Gladys Lobos. – Poszłam na ten kurs namówiona przez koleżankę i zachwyciłam się wiedzą oraz charyzmą hiszpańskiej numerolog – mówi Jadwiga. – Gladys Lobos, mimo iż była już po siedemdziesiątce, przez dziesięć dni stała od rana do wieczora przy tablicy i zapisywała ją setkami kombinacji liczb, które następnie interpretowała i objaśniała. Nie miałam wątpliwości. Właśnie to światło przepowiedziała mi Ela Nowalska. Postanowiła wtedy zająć się obliczaniem portretów numerologicznych.

Przed ślubem idź do numerologa 

Kurs – a właściwie kilka kursów, bo Jadwiga uczestniczyła w spotkaniach z Gladys także w następnych latach – był dopiero wstępem do poznania zasad numerologii. Minęło kilka lat, zanim zdecydowała się, już samodzielnie, dodawać do imion i nazwisk swoich klientów kolejne (uspokajamy, nie trzeba ich zgłaszać w żadnym urzędzie), które oblicza z aptekarską precyzją, korzystając z wahadełka, księgi imion oraz tablicy z kombinacjami układów samogłosek i spółgłosek.

– Każda litera w nazwisku – wyjaśnia Jadwiga – podobnie jak każda cyfra w dacie urodzenia to „transporter” określonej energii: cech osobowości, talentów, możliwości, sił fizycznych i psychicznych. Jej nauczycielka, Gladys Lobos, kilkadziesiąt lat życia poświęciła na badanie, jakie relacje powinny zachodzić pomiędzy datą urodzenia człowieka, literami w jego imionach i nazwisku (ze szczególnym uwzględnieniem podpisu), aby czuł się on szczęśliwy, wolny i spełniony. W ciągu 60 lat pracy nad swym autorskim systemem numerologicznym opracowała metodę odmieniania ludzkiego życia.

Jadwiga Pokładecka, jej najpilniejsza polska uczennica, przez 15 lat przygotowała portrety numerologiczne prawie 2 tysięcy osób. Ludzie zwracają się do niej z prośbą o zrobienie portretu, kiedy wszystko wali im się w życiu: gdy nie mogą znaleźć odpowiadającej im pracy, rozpadają się ich związki, mają problemy rodzinne. Ci bardziej świadomi chcą się duchowo rozwijać. Pracować nad swoim charakterem, mieć w sobie pogodę i optymizm, unikać goryczy i smutku.

Kobiety po rozwodzie pytają, dlaczego rozleciało się ich małżeństwo, choć przed ślubem było tak dobrze i tak się kochali. Na to pytanie odpowiedź jest akurat najłatwiejsza. Numerolog wie, że od ołtarza wraca inna kobieta niż ta którą mężczyzna chciał poślubić. Każda bowiem zmiana imienia czy nazwiska (a czym jest przyłączenie nazwiska męża czy też zastąpienie nim panieńskiego?) to wielka energetyczna rewolucja. Może być oczywiście korzystna. Wtedy młoda żona rozkwita, nabiera pewności siebie, świetnie radzi sobie z domem i karierą, czuje się silna i szczęśliwa. Jeśli jednak jest niekorzystna, mniej więcej po roku – bo tyle trwa wymiana energii – związek zaczyna się chwiać. Obie strony oddalają się od siebie i coraz głośniej pytają: „Gdzie ta kobieta/ten mężczyzna, którą/ którego poślubiłem/am? Przecież tak bardzo się kochaliśmy!”.

Niektóre pary przez kilkanaście lat żyły w szczęśliwym konkubinacie, a gdy tylko zdecydowały się na ślub, ich związek szybko się rozpadł. Tajemnicę tych porażek potrafi wyjaśnić właśnie numerologia. Związek kobiety i mężczyzny, w którym każdy nosi swoje rodowe nazwisko, ma zupełnie inną jakość energetyczną niż związek tych samych osób po przyjęciu przez kobietę nazwiska męża. I nie pytajmy, dlaczego tak się dzieje, przecież numerologia to wiedza ezoteryczna.

Płaczliwe Dwójki, mocarne Ósemki

Kiedyś przyszła do Jadwigi kobieta, która przed ślubem miała świetną pracę, z łatwością podejmowała decyzje, była bardzo kreatywna. Rok po ślubie przeszła metamorfozę. Stała się niepewna siebie, nerwowa, płaczliwa, przestała sobie radzić z obowiązkami w firmie oraz w domu i jeszcze na dodatek zaczęła tyć. Szef coraz częściej ją krytykował, co nigdy wcześniej się nie zdarzało, a mąż wciąż pytał szczerze zdumiony: „Co się z tobą dzieje?”.

– Sprawdziłam więc, jakie zmiany zaszły w jej nazwisku po przyłączeniu nazwiska męża – mówi Jadwiga Pokładecka. – Okazało się, że przybyło w nim liter o wartości dwa i sześć, które czynią człowieka miękkim, niepewnym siebie, a nawet służalczym wobec innych. Sprawiają, że mamy skłonność do stanów depresyjnych i nie potrafimy mówić „nie”. Miałam już kiedyś klientkę z podobnym układem liczb w nazwisku. Mąż ją bił i poniżał, a ona ciągle bardzo go kochała i do głowy jej nawet nie przyszło, żeby odejść. I w jednym, i w drugim przypadku występował nadmiar Dwójek i Szóstek w dacie urodzenia oraz nadmiar liter o wartości 2 i 6 w imionach i nazwiskach. W kilka miesięcy po zharmonizowaniu portretu numerologicznego, po dodaniu „silnych” liter o wartości 1, 4, 8 obie kobiety odzyskały poczucie wartości i zaczęły właściwie oceniać swoją sytuację. Kobiet maltretowanych przez mężów przychodziło do Jadwigi wiele. Wszystkie, po zrobieniu im nowego portretu, zdobyły się na rozwód i zaczęły nowe życie.

Tak jak są kombinacje cyfr powodujące słabość i uległość, tak samo istnieją liczby, które robią z człowieka nadpobudliwego brutala. Jadwigę zaproszono kiedyś na andrzejki do szpitala psychiatrycznego. Przyjrzała się tam datom urodzenia wszystkich pacjentów. – Aż złapałam się za głowę – opowiada. – Oto miałam na żywo sytuację, o której Gladys Lobos mówiła na wykładach: u wszystkich pacjentów wycofanych, zamkniętych w sobie, z otępieniami czy autyzmem występowała powtarzalność czterech cyfr: 4, 6, 7, 8 – w takich kombinacjach, że wzajemnie się blokowały.

Pacjenci nadpobudliwi, znerwicowani i agresywni mieli z kolei w dacie urodzenia oraz imionach i nazwiskach za dużo Piątek i Ósemek. „Ósemkowo-Piątkowy” problem miał też pewien szef, który tak bardzo chciał pokazać podwładnym, jak jest potężny i bezwzględny, że na ich oczach… rozjechał samochodem psa.

– Gdy zjawił się u mnie – wspomina Jadwiga – ogromnie tego żałował i twierdził, że nie wie, co w niego wstąpiło. Ja wiedziałam: Ósemka jest niezwykle silna wewnętrznie i fizycznie, szybko podejmuje decyzje i działa często bez zastanowienia. Potrafi być również bezwzględna, agresywna, nawet chamska. To urodzony generał, a przynajmniej kapral. Gdy coś ją wyprowadzi z równowagi, robi nikczemną awanturę. Kiedy ochłonie, zaczyna tego żałować, jednak wówczas często okazuje się, że już nikogo przy niej nie ma… Jeżeli człowiek z dużą liczbą Piątek i Ósemek nie ma w swoich liczbowych zasobach wystarczająco Dwójek, Trójek czy Szóstek, biedny jest i on i jego otoczenie. Szefa czy właściciela firmy z takim zestawem liczb poznaje się po tym, iż jego głównym narzędziem zarządzania jest… wyrzucanie ludzi z pracy.

Jadwiga Pokładecka miała kiedyś klientkę z liczbą Drogi Życia (suma wszystkich cyfr wchodzących w skład daty urodzenia) – 44. Do tego owa pani wyposażona była przez datę urodzenia oraz imiona i nazwiska w mnóstwo Jedynek, Czwórek i Ósemek, co oznacza silną osobowość. Tak bardzo zdominowała swojego męża i zatruła mu życie ustawianiem go na baczność, iż ten popełnił samobójstwo. Wszyscy, oprócz niej samej, dostrzegali związek między tragedią a jej charakterem. Do niej dotarło to dopiero kilka miesięcy po tym, jak pani Jadwiga zharmonizowała jej portret numerologiczny.

– Podobne konfiguracje liczb mają też matki i córki, które równocześnie się kochają i nienawidzą – mówi numerolog. – Co jakiś czas trafia do mnie taki damski duet, który potrafi się komunikować tylko krzykiem, wyzwiskami i nieustannym wytykaniem sobie błędów. A przy tym obie panie ogromnie się kochają i nie wyobrażają sobie dnia bez spotkania czy choćby rozmowy. Imiona, jakie nadajemy naszym dzieciom – jak nam się wydaje, spontanicznie, kierując się wyłącznie rodzinną tradycją czy gustem – mają najczęściej taki liczbowy układ samogłosek i spółgłosek, jak u ojca czy matki. I jeśli mama jest agresywna, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak nazwie córkę, że i ona taka będzie.

Sama jesteś cudotwórcą

– Czasem ludzie pytają, czy po zmianie numerologicznego portretu wygrają w toto-lotka, zaczną lepiej zarabiać, spotkają wielką miłość. Czy nastąpi jakaś cudowna zmiana w ich życiu? Wtedy muszę ich rozczarować – wyjaśnia Jadwiga. – W numerologii po prostu nie o to chodzi. Harmonizacja portretu nie spowoduje zmian w świecie zewnętrznym, w świecie zdarzeń. Działa na poziomie duszy. Wszak cyfry to instrumenty dane nam do wypełnienia lekcji karmicznej, którą właśnie dusza, jeszcze przed urodzeniem, sama sobie wyznacza dla tego wcielenia.

Ale, jak przekonuje Gladys Lobos, nie musimy przez całe życie realizować tego samego programu karmicznego. W jakimś momencie dusza może mieć dosyć, pragnie odpocząć czy zmienić program i wtedy pomóc może numerolog. Dodanie nowych imion i poprawienie podpisu nie sprawi, że świat materialny cudownie się odmieni. Jednak powinno uspokoić i wprowadzić do naszego wnętrza harmonię. A dzięki temu sami sobie „zorganizujemy” cuda: zmieni się nasz stosunek do otoczenia i system wartości, zaczniemy podejmować mądrzejsze decyzje.

A dobrze zestawione liczby w danym portrecie numerologicznym wzmocnią też naszą psychikę, pomogą przetrwać ciężkie chwile, a nawet zwalczyć chorobę. – Poproszono mnie kiedyś do młodej dziewczyny, która straciła władzę w nogach – wspomina Jadwiga Pokładecka. – Lekarze nie potrafili zdiagnozować choroby i roztaczali przed chorą coraz bardziej pesymistyczne wizje. Cztery miesiące po zharmonizowaniu jej karty numerologicznej zaczęła z powrotem chodzić. Miała krótkie imię i nazwisko, mało Jedynek, Czwórek i Piątek, które dają siłę fizyczną i odporność. Gdy dopadła ją choroba, prawdopodobnie jakiś wirus, jej organizm nie podjął walki, bo nie miał odpowiednich „narzędzi”. Dlatego warto mieć prawidłowo ustawiony portret numerologiczny – człowiek dzięki temu staje się po prostu silniejszy.

Sekrety imion

Numerolog może rzetelnie wywiązać się ze swojego zadania tylko wtedy, gdy klient zna dokładnie swoją datę urodzenia oraz wszystkie imiona i nazwiska. Tymczasem wielu z nas zapomina, na przykład, o imieniu od bierzmowania. A ono jest bardzo ważne. Podobnie zresztą jak wszystkie imiona nadawane w majestacie jakiejś wiary.

Od czasu, kiedy Polska otwarła się na świat, przed numerologami pojawiły się nowe wyzwania. Ludzie wyjeżdżają przecież do pracy za granicę, gdzie ich imię czy nazwisko zapisywane jest na tamtejszych dokumentach inaczej niż w polskich papierach. Coraz więcej też rodzi się dzieci w związkach nieformalnych. To dodatkowa komplikacja. W dokumentach szpitalnych zapisywane są bowiem pod nazwiskiem matki i mimo że czasem noszą je zaledwie kilka dni czy parę tygodni, wytwarza ono energetyczną matrycę, która oddziaływać będzie na nie przez całe życie.

„Pieczęć” na polu energetycznym kobiety odciskają też nazwiska wszystkich mężów, których miała, nawet jeśli ślub był fikcyjny lub dawno się już rozwiodła czy owdowiała. Siła imion i nazwisk, jakie kiedykolwiek wpisano nam do dokumentów świeckich czy kościelnych, jest potężna. Jadwiga pokazuje mi portret wyliczony dla starszej pani, która dużo chorowała. Mimo to jej stan się nie poprawił, a nawet trochę pogorszył. Miała poczucie porażki, ale intuicyjnie czuła, że problem tkwi w imieniu od bierzmowania. Gdy kobieta lepiej się poczuła, Jadwiga namówiła ją, by w parafii, gdzie była bierzmowana pół wieku wcześniej, sprawdziła, jakie naprawdę otrzymała imię. Ta pani twierdziła, że „Maria”. I była Marią, ale pisaną po staroświecku, czyli z literą Y w środku. A różnica między „Marią” a „Maryą” jest dla numerologii niebagatelna.

Podobnie było z kobietą, która przyjęła na bierzmowaniu imię Ksenia, ale ksiądz, jak się później okazało, napisał w dokumentach „Xenia”. – Mój kontakt z klientem nie kończy się więc na jednej wizycie – mówi Jadwiga Pokładecka. – Zawsze chcę wiedzieć, czy nowe numery działają, a jeśli nie dalej szukam przyczyny. I wtedy wychodzą na jaw rzeczy, których ludzie sami o sobie wcześniej nie wiedzieli. Na przykład w czasach, gdy samotne macierzyństwo było wstydliwe i naganne, wiele matek nie mówiło swoim dzieciom, że przyszły na świat jeszcze przed ślubem i przez jakiś czas nosiły ich nazwiska.

Jadwiga zapamiętała też historię dziewczyny, która w żadnych dokumentach nie miała imienia „Anna”, choć wciąż tkwiło ono w jej świadomości. Czuła się jak Anna i wszystkim przedstawiała się tym imieniem. I co się okazało? Kiedy przepytała starsze ciotki, dowiedziała się, że na białej szatce, którą mama wyszykowała do chrztu, wyhaftowano właśnie „Anna”. Mama zamierzała dać jej to imię, ale w ostatniej chwili ochrzczono dziewczynkę inaczej. Ten przypadek po dziś dzień bardzo intryguje Jadwigę. No bo czym właściwie jest nasze imię, skoro silniejszy od sakramentu okazał się zamiar matki zapisany na sukieneczce do chrztu?

Numerologowie zaobserwowali, że dzieci, dla których planuje się inne imię, niż dostają później na chrzcie, są w dorosłym życiu bardziej nerwowe. Nie mogą znaleźć swojej drogi i zachowują się tak, jakby były w nich dwie osoby. Nawet jeśli z medycznego punktu widzenia są całkiem zdrowe.

Jadwiga Pokładecka przez 15 lat przygotowała portrety numerologiczne prawie 2 tysięcy osób.
Ludzie proszą ją o to kiedy wszystko im się w życiu wali.

– Jedna z moich klientek bardzo nie lubiła swojego imienia i zawsze przedstawiała się jako Alicja – mówi Jadwiga Pokładecka. – Całe lata cierpiała na huśtawkę nastrojów, wciąż miała poczucie, że toczy ze sobą wewnętrzną walkę. Sprawdziłam wahadełkiem jej wszystkie możliwe kombinacje i odkryłam, że działa i ta z imieniem „Alicja”, i ta bez „Alicji”. A więc z energetycznego punktu widzenia rzeczywiście były dwa byty w jednym.

Wydaje nam się, że imię i nazwisko to tylko zapis graficzny. Ale odzwierciedlają one również prawdy kosmiczne, poruszają sfery duchowe, o jakich nie mamy bladego pojęcia.– Imię działa na wielu poziomach, bo przecież to rodzaj mantry, zestaw dźwięków, które słyszymy przez całe życie nieskończenie wiele razy. Wprawiają one w wibrację wszystkie komórki naszego ciała. Imię to przede wszystkim drgania energetyczne – przekonuje Jadwiga. – Na pewno mają wpływ na nasze ciało, a może nawet na… kod DNA. To wielka tajemnica, do której trzeba podchodzić z respektem.

Najlepszy posag dla potomka

Dlatego imię dla dziecka należy wybierać bardzo starannie. Nie wolno kierować się modą czy radami krewnych, lecz odczuciami, jakie mamy w kontakcie z noworodkiem. Gladys Lobos twierdzi, iż dusza dziecka dotąd manipuluje rodzicami, aż do głowy przyjdą im imiona potrzebne do wypełnienia karmy. Warto słuchać więc głosu intuicji, bo dobrze dobrane imię to najlepszy posag, jaki możemy dziecku ofiarować. Gdy jest zaopatrzone w energie, których potrzebuje, z resztą poradzi sobie samo.

Ostatnio zgłasza się do Jadwigi sporo małżeństw, które proszą o dobranie imienia dla dziecka, zanim jeszcze przyjdzie na świat. Jadwiga zawsze odmawia i każe czekać do porodu. Po pierwsze jego data może ulec zmianie, nawet jeśli planowane jest cesarskie cięcie. – Znam przypadki, kiedy dziecko urodziło się naturalnie kilka dni przed planowaną cesarką – opowiada Jadwiga Pokładecka. I dodaje, że nie powinno się robić cesarskiego cięcia, jeżeli nie ma wskazań medycznych. Data zejścia na ziemię i odejścia z niej powinna być wyłącznie decyzją duszy.

Dziecko rodzi się, kiedy układy planet i układ cyfr w dacie wyposaża je w odpowiednie dla niego narzędzia energetyczne. Nasza data narodzin to indywidualny zestaw energetycznych narzędzi, które mają służyć nam, a nie naszej mamie. Z ostatecznym ustaleniem imion powinniśmy poczekać do narodzin także dlatego, iż mamy wówczas lepszy kontakt z „wyższym ja” dziecka. – Niedawno, kilka godzin po narodzinach syna, zgłosił się do mnie młody tata, podając trzy warianty imion do wyboru – mówi Jadwiga. – W dwóch w ogóle nie było liter o wartości pięć, więc te od razu odrzuciłam. Bo litery Piątki, jeśli występują w nadmiarze, powodują rozdrażnienie i agresję, ale gdy ich brak, organizm nie ma sił obronnych. Ojciec dziecka zgodził się ze mną, a dwie doby później maluszek dostał zapalenia płuc. W ciężkim stanie powędrował do inkubatora, ale bardzo szybko pokonał chorobę. To wybrane dla niego Piątki sprawiły, że jego organizm szybko podjął skuteczną walkę.

Numerologia to świetna forma samopoznania i psychoterapii. Dobrze zrobiony portret numerologiczny daje człowiekowi narzędzia, które pomogą mu samodzielnie się rozwijać, wybierać własne tempo wędrówki przez życie. A przede wszystkim wprowadza wewnętrzną harmonię, co jest wielkim skarbem w czasach szalonego rozwoju technologii i konsumpcji. Kiedy wciąż nie znamy odpowiedzi na pytania podstawowe: skąd jesteśmy, po co jesteśmy, dokąd zmierzamy…

Nie tylko Pitagoras

Numerologię znali już Chaldejczycy, Sumerowie, Chińczycy, Hindusi i Egipcjanie. Europejczykom przybliżył ją Pitagoras. Ten matematyk i filozof, urodzony około 570 r. p.n.e. na greckiej wyspie Samos, oraz jego uczniowie zostawili po sobie wiedzę użyteczną do dziś: prawa matematyki i geometrii, podział liczb na parzyste i nieparzyste, twierdzenie Pitagorasa o trójkącie prostokątnym. Gdy Pitagoras miał 40 lat, udał się do Indii i Egiptu. Przez ponad 20 lat studiował tam u najznakomitszych mędrców i kapłanów oraz poznał zasady numerologii.

NUMEROLOGIA PITAGOREJSKA na podstawie daty urodzenia oraz imienia i nazwiska opisuje cechy charakteru osoby, jej talenty, możliwości, sylwetkę psychofizyczną, a także określa, w jakich latach następować będą przełomy w jej życiu. Poprzestaje na opisaniu energii, w które „wyposażyła” człowieka data urodzenia oraz imiona i nazwiska. NUMEROLOGIA GLADYS LOBOS nie ogranicza się do diagnozy. Uczy, jak za pomocą dodatkowych imion i podpisu dokonywać zmian w energetycznej „mapie”, by poprawić swoje życie, przywrócić mu harmonię, wzmocnić psychicznie i fizycznie, umożliwić rozwój. NUMEROLOGIA KABALISTYCZNA wiąże konkretne liczby z energią poszczególnych planet. Do analizy charakteru, potencjałów i losu człowieka wystarczy data urodzenia. Na jej podstawie buduje się „słupek”, którego każdy element ma znaczenie dla osobowości i życia danej osoby.

/autor:Anna Frankowska

foto:Adam Jastrzębowski/

/przygotowała:nika_blue/